(HBDT) – Ngă̒i 10/2 tức môô̒ng 6 Thết âm li̭ch, UBND xa̭ Pa̒ Ko̒, hwiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w năm 2019. Zư̭ lḙ̂ kỏ lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, hwiḙ̂n Mai Châw, nhân zân hal xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ va̒ dôông nhê̒w zu kheéch thâ̭p fương.

Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w kỏ chiê̒n thôổng lô dơ̒i tloong foong tṷc mo̭l Mông. Pớ năm 2017, lḙ̂ hô̭i chỉnh thức ản fṷc zư̭ng ta̭i hal xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒, hwiḙ̂n Mai Châw. Lḙ̂ hô̭i ản chiê thee̒nh 2 fâ̒n, fâ̒n lḙ̂ va̒ fâ̒n hô̭i. Fâ̒n lḙ̂ bắt dâ̒w bớ ngi lḙ̂ tlông kâl nêw, la̒ biếw tươ̭ng thiêng nổl tlơ̒i mân dất, kâ̒w moong khinh kon, kâ̒w muô̒ bô̭i thu. Khâw ngi thức dửng kâl nêw, tlai ma̭i năm thăi kha̒ muổ woo̒ng thew thew nhi̭p khe̒n. Tloong văn hwả mo̭l Mông, thiểng khe̒n thế hiḙ̂n tâm linh, tỉn ngươ̭ng chiê̒n thôổng, la̒ vâ̭t linh thiêng tloong kác ngi lḙ̂, lḙ̂ hô̭i mo̭l Mông.


Ngi lḙ̂ chỉnh tloong hô̭i Gâ̒w Ta̒w la̒ lḙ̂ dửng kâl Nêw kâ̒w ngiḙ̂n khinh kon va̒ muô̒ ma̒ng bô̭i thu


Tloong thiểng khe̒n, tlai ma̭i bán Mông va̒ zu kheéch nẳm thăi woo̒ng tlo̒n muổ thew nhi̭p khe̒n, i la̒ khi̒ lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w chỉnh thức bắt dâ̒w


Ta̭i lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w, zu kheéch ản thướng thức kác tiết mṷc văn ngḙ̂ dă̭c xắc

Tại lệ hội Gâ̒w Ta̒w ko̒n kỏ nhê̒w tiết mṷc ngḙ̂ thwâ̭t dă̭c xắc, kác tlo̒ chơi zân zan, kác môn thế thaw dâ̭m bán xắc văn hwả zân tôô̭c va̒ kác zan ha̒ng zởi thiḙ̂w kác xán fấm ấm thư̭c kuố dôô̒ng ba̒w Mông hal xa̭ Hang kiê va̒ Pa̒ Ko̒.


Kác tlo̒ chơi zân zan dôô̭c dảw ản tốc chức tloong lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w

Dô̒ng ba̒w Mông hal xa̭ Hang kiê va̒ Pa̒ Ko̒ tlước ni khôổng biḙ̂t lâ̭p, kinh tẻ tư̭ kung, tư̭ kấp la̒ chỉnh, dơ̒i khôổng ngươ̒i zân kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Nhửng năm khânh ni, zưởi xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng wí, UBND, MTTQ va̒ kác ố chức chỉnh tli̭, xa̭ hô̭i da̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, kể hwă̭ch, dă̭c biḙ̂t la̒ kác dê̒ ản fát chiến KT-XH, xwả dỏl, zám nge̒w... da̒ ta̭w tha xư̭ chiến biển meḙnh tloong dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố mo̭l Mông nơi ni̒. Nhân zân chăng ko̒n zu kanh, zu kư, khôổng tâ̭p chung, do̒n kết, xâi zư̭ng bán la̒ng, nhân zân chiến dói kơ kẩw kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi, tiêw biếw nhơ mô hi̒nh tlôông che̒ shan tuyết, kâl da̒w, mân, cheenh lew... Wiḙ̂c fṷc zư̭ng lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w la̒ kóp fâ̒n deẻnh thức tiê̒m năng, thể meḙnh văn hwả, thu hút kheéch tham kwan zu li̭ch. Kwa rỉ kóp fâ̒n fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i hal xa̭ Hang kiê va̒ Pa̒ Ko̒

PL


KÁC TIN KHÁC


Chiến khai kôông tác văn hwả, thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng kuổi năm 2018

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tô̭c Mươ̒ng kóp fâ̒n báw tô̒n va̒ fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Ngă̒i 28/6, UBND tính ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 1349/QĐ-UBND phê zwiḙ̂t Dê̒ ản ră̭i va̒ hoo̭c thiểng zân tôô̭c Mươ̒ng zai dwa̒n 2018 – 2025, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2035 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Kôông diḙ̂n kuố UBND tính wê̒l wiḙ̂c chí da̭w tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 ta̭i tính

(HBDT) - Ngă̒i 20/6, UBND tính da̒ kỏ Kôông diḙ̂n xổ 02 iêw kâ̒w Zảm dôốc Xớ GD&ĐT va̒ kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế kỏ liên kwan, UBND kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chiến khai thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung liên kwan dêểnh wiḙ̂c tố chức Ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019

(HBDT) - Thổl 20/6 Ta̭i tiê̒n xắnh Kung Văn hwả tính, Xớ LD-TB&XH fổi hơ̭p vởu Tố chức Childfund va̒ Word Vision da̒ tố chức dêm Zaw lưw văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ tlé em năm 2019. Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, UB MTTQ Viḙ̂t nam tính, lư̭c lươ̭ng kôông an, ku̒ng hơn 200 ủn hoo̭c xinh da̭i ziḙ̂n cho kác tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Fát chiến zu li̭ch – kơ hô̭i mởi cho Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Bán Ngo̒i, xa̭ Ngo̒i Hwa (Tân La̭c) ản kwi hwă̭ch la̒ vu̒ng lo̭i – tlung tâm fát chiến khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Bán Ngo̒i la̒ bán khỏ khăn kuố tính, kỏ khânh 90 hô̭ zân, 300 nhân khấw, ngươ̒i zân chí tlôông baw deẻnh bắt kả, thôm, la̒ roo̭ng, khai thác lâm xán. Kuô̭c khôổng ó ốn di̭nh, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw hơn xo ku̒ng mă̭t bă̒ng. Twi nhiên bán Ngo̒i kỏ tiê̒m năng lởn dớ fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng, zu li̭ch văn hwả.

Zaw lưw chiê̒n thôổng xâi zư̭ng khu zân kư nôông thôn mởi kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w

(HBDT) – Thổl ngă̒i 4/6 ta̭i xa̭ Dô̒ng Tâm (La̭c Thwí), Hô̭i Nôông zân tính fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ va̒ Foo̒ng NN&PTNT hwiḙ̂n La̭c Thwí tố chức dêm zaw lưw chiê̒n thôông xâi zư̭ng khu zân kư NTM kiếw mâ̭w va̒ vươ̒n mâ̭w zai dwa̭n 2018 - 2020.