(HBDT) – Ngă̒I 8/4 ta̭p tlươ̒ng THPT Tân La̭c (Tân La̭c), Xớ Thôông tin va̒ Chwiê̒n thôông fổi hơ̭p vởi Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w, UBND hwiḙ̂n Tân La̭c tố chức Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w "Hwa̒ng Xa, Chươ̒ng Xa kuố Viḙ̂t Nam – nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”


 

Chiến la̭m tlưng bă̒i 171 bán dô̒, tư liḙ̂w li̭ch xứ kwỉ zả wê̒l Chươ̒ng Xa va̒ Hwa̒ng Xa va̒ chiến la̭m xổ 3D, khắng di̭nh chú kwiê̒n, biến dáw Viḙ̂t Nam dổi vởi 2 kwâ̒n dáw Hwa̒ng Xa va̒ Chươ̒ng Xa. Wa̒i tha, Ban Tố chức ko̒n tố chức nỏi chiḙ̂n wê̒l kác chwiên dê̒ chú kwiê̒n biến dáw zo kác kwân nhân kỏ kinh ngiḙ̂m tlư̭c tiếp báw vḙ̂ chú kwiê̒n biến dáw chi̒nh bă̒i


Các da̭i biếw va̒ doong hoo̭c xinh tham kwan Chiến la̭m

Chiến la̭m ni̒ la̒ zi̭p dớ kản bô̭, dáng viên, kôông chức, viên chức, kác thơ̒ng lớp nhân zân, dwa̒n viên thanh niên va̒ hoo̭c xinh hiếw dủng va̒ xâw xắc thêm xư̭ thâ̭t wê̒l ti̒nh hi̒nh biến Dông hiḙ̂n năi, bớ rỉ kỏ nhửng hă̒nh dôô̭ng, wiḙ̂c la̒ kṷ thế va̒ thiết thư̭c nhă̒m fát hwi chiê̒n thôổng iêw nước, tinh thâ̒n do̒n kết, ỉ thức, chắch nhiḙ̂m xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc

Thew kể hwă̭ch, chiến la̭m xḙ ziḙ̂ tha bớ ngă̒i 8 – 13/4

 

Linh Nhâ̭t


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.

Khức hút zu li̭ch Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Xa̭ vu̒ng kaw Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ vu̒ng dất mo̭l Mông kư chủ lô dơ̒i. Kánh kwan thiên nhiên ko̒n hwang xơ, ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̭ ản nhiê̒w foong tṷc tâ̭p kwản, nét văn hwả dḙp, ớ ni dang tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch mởi la̭, hấp zâ̭n tlêênh hă̒nh chi̒nh khảm fả nhửng miê̒m dất kướ ngo̭ Tâi Bắc

Khảng 5 thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒

(HBDT)- Nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, hwa̒ ku̒ng zoo̒ng mo̭l, dâ̒n tôi lêênh thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chỉnh Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh