(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch


Kác tâ̒w dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng ta̭i káng Thung Nai, xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) ớ dủng kwi di̭nh kuố Ban kwán lỉ káng

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Lwiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Thung Nai cho mắt: Năm 2013, Kôông ti THHH Tiển Anh ản zaw kwán lỉ, khai thác káng Thung Nai. Bớ rỉ dêểnh năi, kôông tác ANCT ta̭i káng ản dám báw, chăng xắi tha ti̒nh tla̭ng lô̭m kắp, che̒w kẻw kheéch. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭Thung Nai luôn kwan tâm dêênht wiḙ̂c dám báw ANCT, ta̭w xư̭ a̒i loo̒ng cho zu kheéch. Ha̒ng năm UBND xa̭ xâi zư̭ng kwi chể fổi hơ̭p vởi Ban kwán lỉ va̒ Ban An twa̒n zaw thôông hwiḙ̂n. Tlước muô̒ lḙ̂ hô̭i, Ban kwán lỉ káng fổi hơ̭p UBND xa̭ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác zái fáp dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông dươ̒ng thwí dêểnh kác chú tâ̒w. 100% chú fương tiḙ̂n vâ̭n tái kỉ kam kết chấp ha̒nh ngiêm kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l zaw thôông dươ̒ng thwí. Wa̒i tha mối ngă̒i UBND xa̭ kứ 2 dôô̒ng chỉ kôông an xa̭ fổi hơ̭p vởi tố báw vḙ̂ káng dớ twâ̒n tla, kanh gác, dám báw ANTT tlêênh káng.

Ôông Lương Kông Tháw, Tlướng bển káng Thung Nai cho mắt: Ka̭ ni̒ Ban Kwán lỉ káng Thung Nai kỏ 7 ngươ̒i. Káng kỏ 172 tâ̒w, thiê̒n dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ chí kỏ 70 fương tiḙ̂n da̒ dăng kiếm dú diê̒w kiḙ̂n chớ kheéch, xổ ko̒n la̭i chươ dăng kiếm, chươ dú diê̒w kiḙ̂n diê̒w kiḙ̂n tham za vâ̭n chiến kheéch. Káng Thung Nai chiê la̒ 3 tố: Dê̒n Bơ̒, Bi̒nh Thanh va̒ HTX vâ̭n tái Thung Nai. Tâ̒w, thiê̒n dô̭ dủng kwi di̭nh ta̭i kác tố. Ban kwán lỉ káng kỏ li̭ch fân kôông, bổ chỉ kác tâ̒w chớ kheéch khwa hoo̭c, chăng dớ xắi tha tha tlươ̒ng hơ̭p tâ̒w chớ nhê̒w kheéch, tâ̒w chớ ít kheéch. Chính vi̒ thể, ta̭i káng thung nai ó xăi tha tlươ̒ng hơ̭p che̒w kẻw, za̒nh zâ̭t kheéch zươ̭ kác chú tâ̒w. Zả vẻ tâ̒w ản niêm iết kôông khai, chú tâ̒w ngiêm túc twân thew, fái kỏ lâ̭nh xwất káng tâ̒w mởi ản di. Khi tiếp nhâ̭n kheéch chú tâ̒w thân thiḙ̂n cha̒w hói kheéch va̒ hưởng zâ̭n kheéch xứ zṷng ảw faw thew dủng kwi di̭nh.

Kôông tác zư̭ zi̒n vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng va̒ kánh kwan thiên nhiên ản chỉnh kwiê̒n xa̭ va̒ Ban kwán lỉ káng Thung Nai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc. Ban kwán lỉ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n dêểnh zu kheéch, chú tâ̒w, kác hô̭ kinh zwanh, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nha̒ ha̒ng wê̒l kông tác báw vḙ̂ môi tlươ̒ng. Ta̭i káng Thung Nai, rác thái ản thu gom, fân lo̭i, khâw rỉ Kôông ti môi tlươ̒ng kuố hwiḙ̂n Kaw Fong chớ rác di xứ lỉ.

Kác kướ ha̒ng zi̭ch vṷ kinh zwanh ta̭i káng baảnh ha̒ng thew zả niêm iết ta̭i báng zả. Ban kwán lỉ káng kiên kwiết xứ lỉ nhửng ha̒nh vi "cha̭ch chẻm” zu kheéch. Ka̭ ni̒ Ban kwán lỉ káng da̒ lêênh kể hwa̭ch xướ chươ̭ kác ha̭ng mṷc ha̭ thớng, nha̒ vḙ̂ xinh dớ fṷc vṷ zu kheéch muô̒ lḙ hô̭i năm 2020.

Tloong khẩw khảng dâ̒w năm năi, káng Thung Nai dỏn tlêênh 107 ngi̒n lươ̭t kheéch zu li̭ch. Baw muô̒ lḙ̂ hô̭i, káng tấp nâ̭p mo̭l tlênh bển, zưởi thiê̒n. Xổ lươ̭ng kheéch rất dôông nhưng kác chiển tâ̒w tham kwan dê̒w an twa̒n, ó xắi tha ti̒nh tla̭ng lô̭m kắp ta̒i xán, vất ANCT. Thải dô̭ fṷc vṷ kuố nhân viên kác tâwg ngă̒i ka̭ng chwiên ngiḙ̂p, thân thiḙ̂n.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Dấi meḙnh chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 26/9, Ban tố chức (BTC) Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính năm 2019 tố chức ho̭p bảw kảw tiển dô̭ kôông tác chiến khai tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng BTC da̒ chu̒ chi̒ hô̭i ngi̭.

Thác Ko̒ La̒w – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thew kác kṷ kaw thuối ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Chă) chiê xé: Thác Ko̒ La̒w la̒ kết kwá kuố "kuô̭c hôn nhân” zươ̭ 2 hỏl Thung Kang va̒ Fiêng Xa. Thác kaw khwáng 30m, dác chắi nhơ tẩm luô̭ tlẳng khươ khṷ khiê̒ng hwang xơ. Baw muô̒ dác to thác tung bṷl dác tlẳng khắp khe khṷ. Thiên nhên ban tă̭ng tác Ko̒ La̒w cho ngươ̒i zân xa̭ Fúc Xa̭n. Chỉnh vi̒ thể baw dơ̒i kwa, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn i thức fái zư̭ zi̒n vé dḙp hwang xơ kuố thác

Za ha̭n thơ̒i zan xơ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019

(HBDT) – Xớ VH-TT&ZL da̒ ban hă̒nh Văn bán xổ 1396/SVHTTDL-QLVH, ngă̒i 13/9/2019 wê̒l wiḙ̂c za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw Kuô̭c thi Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2019. Thew kể hwă̭ch, woo̒ng xơ kháw ziḙ̂n tha dêểnh hết ngă̒i 16/9/2019. Twi nhiên, dớ thu hút dôông nhê̒w hơn nươ̭ kác thỉ xinh tham zư̭ kuô̭c thi, Xớ VH-TT&ZL za ha̭n thơ̒i zan xớ kháw kuô̭c thi dêểnh ngă̒i 30/9/2019

Zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Baw ngă̒i kuổi twâ̒n, 2 – 3 za di̒nh thê môô̭ch kẳi thiê̒n ngẳm kắnh tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Ó chí dáp ửng nhu kâ̒w zu li̭ch tâm linh kuố dưở ká ma̒ ko̒ la̒ chái ngiḙ̂m thủ vi̭ kúo kon rét vởi nhửng hwa̭t dôô̭ng nhơ di rư̒ng, kâw kả, kẳm tla̭i, thẳm tlêênh hô̒..., hi̒nh thức zu li̭ch za di̒nh tlêênh vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dang ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ cho̭n.