(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch


Kác tâ̒w dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng ta̭i káng Thung Nai, xa̭ Thung Nai (Kaw Fong) ớ dủng kwi di̭nh kuố Ban kwán lỉ káng

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Lwiển, Fỏ Chú ti̭ch UBND xa̭ Thung Nai cho mắt: Năm 2013, Kôông ti THHH Tiển Anh ản zaw kwán lỉ, khai thác káng Thung Nai. Bớ rỉ dêểnh năi, kôông tác ANCT ta̭i káng ản dám báw, chăng xắi tha ti̒nh tla̭ng lô̭m kắp, che̒w kẻw kheéch. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭Thung Nai luôn kwan tâm dêênht wiḙ̂c dám báw ANCT, ta̭w xư̭ a̒i loo̒ng cho zu kheéch. Ha̒ng năm UBND xa̭ xâi zư̭ng kwi chể fổi hơ̭p vởi Ban kwán lỉ va̒ Ban An twa̒n zaw thôông hwiḙ̂n. Tlước muô̒ lḙ̂ hô̭i, Ban kwán lỉ káng fổi hơ̭p UBND xa̭ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác zái fáp dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông dươ̒ng thwí dêểnh kác chú tâ̒w. 100% chú fương tiḙ̂n vâ̭n tái kỉ kam kết chấp ha̒nh ngiêm kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l zaw thôông dươ̒ng thwí. Wa̒i tha mối ngă̒i UBND xa̭ kứ 2 dôô̒ng chỉ kôông an xa̭ fổi hơ̭p vởi tố báw vḙ̂ káng dớ twâ̒n tla, kanh gác, dám báw ANTT tlêênh káng.

Ôông Lương Kông Tháw, Tlướng bển káng Thung Nai cho mắt: Ka̭ ni̒ Ban Kwán lỉ káng Thung Nai kỏ 7 ngươ̒i. Káng kỏ 172 tâ̒w, thiê̒n dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng, tloong rỉ chí kỏ 70 fương tiḙ̂n da̒ dăng kiếm dú diê̒w kiḙ̂n chớ kheéch, xổ ko̒n la̭i chươ dăng kiếm, chươ dú diê̒w kiḙ̂n diê̒w kiḙ̂n tham za vâ̭n chiến kheéch. Káng Thung Nai chiê la̒ 3 tố: Dê̒n Bơ̒, Bi̒nh Thanh va̒ HTX vâ̭n tái Thung Nai. Tâ̒w, thiê̒n dô̭ dủng kwi di̭nh ta̭i kác tố. Ban kwán lỉ káng kỏ li̭ch fân kôông, bổ chỉ kác tâ̒w chớ kheéch khwa hoo̭c, chăng dớ xắi tha tha tlươ̒ng hơ̭p tâ̒w chớ nhê̒w kheéch, tâ̒w chớ ít kheéch. Chính vi̒ thể, ta̭i káng thung nai ó xăi tha tlươ̒ng hơ̭p che̒w kẻw, za̒nh zâ̭t kheéch zươ̭ kác chú tâ̒w. Zả vẻ tâ̒w ản niêm iết kôông khai, chú tâ̒w ngiêm túc twân thew, fái kỏ lâ̭nh xwất káng tâ̒w mởi ản di. Khi tiếp nhâ̭n kheéch chú tâ̒w thân thiḙ̂n cha̒w hói kheéch va̒ hưởng zâ̭n kheéch xứ zṷng ảw faw thew dủng kwi di̭nh.

Kôông tác zư̭ zi̒n vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng va̒ kánh kwan thiên nhiên ản chỉnh kwiê̒n xa̭ va̒ Ban kwán lỉ káng Thung Nai thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc. Ban kwán lỉ dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n dêểnh zu kheéch, chú tâ̒w, kác hô̭ kinh zwanh, dă̭c biḙ̂t la̒ kác nha̒ ha̒ng wê̒l kông tác báw vḙ̂ môi tlươ̒ng. Ta̭i káng Thung Nai, rác thái ản thu gom, fân lo̭i, khâw rỉ Kôông ti môi tlươ̒ng kuố hwiḙ̂n Kaw Fong chớ rác di xứ lỉ.

Kác kướ ha̒ng zi̭ch vṷ kinh zwanh ta̭i káng baảnh ha̒ng thew zả niêm iết ta̭i báng zả. Ban kwán lỉ káng kiên kwiết xứ lỉ nhửng ha̒nh vi "cha̭ch chẻm” zu kheéch. Ka̭ ni̒ Ban kwán lỉ káng da̒ lêênh kể hwa̭ch xướ chươ̭ kác ha̭ng mṷc ha̭ thớng, nha̒ vḙ̂ xinh dớ fṷc vṷ zu kheéch muô̒ lḙ hô̭i năm 2020.

Tloong khẩw khảng dâ̒w năm năi, káng Thung Nai dỏn tlêênh 107 ngi̒n lươ̭t kheéch zu li̭ch. Baw muô̒ lḙ̂ hô̭i, káng tấp nâ̭p mo̭l tlênh bển, zưởi thiê̒n. Xổ lươ̭ng kheéch rất dôông nhưng kác chiển tâ̒w tham kwan dê̒w an twa̒n, ó xắi tha ti̒nh tla̭ng lô̭m kắp ta̒i xán, vất ANCT. Thải dô̭ fṷc vṷ kuố nhân viên kác tâwg ngă̒i ka̭ng chwiên ngiḙ̂p, thân thiḙ̂n.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n ớ vu̒ng dất Mươ̒ng Tha̒ng

(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.

Nét dôô̭c dảw nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw Tiê̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Kiển chú nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw rất foong fủ, twi̒ thew nhỏm ma ớ nha̒ thấp hăi nướ xa̒n, nướ dất. Mo̭l Zaw Tiê̒n ớ Da̒ Bắc thươ̒n hăi ớ nha̒ dất, tươ̒ng gép kâl, mải lơ̭p lả ko̭ chiê̒n thôổng. Nhửng za di̒nh ớ ni thươ̒ng la̒ nha̒ xát kha̒, chăng dắp tươ̒ng ngăn nư̒ng ma̒ kwâi kwâ̒n do̒n tṷ.

Bu̒i Hwi Vo̭ng miḙ̂t ma̒i tlêênh “dôô̒ng na̒” zân zan Mươ̒ng

(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...

Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n kỏ nhê̒w khỏ khăn, mê Da̒ Bắc lḙ kỏ nhửng diê̒w kiḙ̂n li̭ch xứ, văn hwả dôô̭c dảw, dă̭c xắc. Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên la̒ rư̒ng ngwiên xinh, vu̒ng hô̒ non nước hư̭w ti̒nh, nủinon hu̒ng vi̭, la̒ tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Mẩi năm năi hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w zái fáp kṷ thế dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn ku̒ng khai thác thiên nhiên, bán xắc văn hwả, vớ tha hưởng di mởi dớ xwả dỏl, zám nge̒w, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Chi̭ên wê̒l kác “pổ kha̒ Khôông Da̒” tham za foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

Xâi zư̭ng la̒ng Mươ̒ng kố thee̒nh xán fấm OCOP

(HBDT) – Da̒ hơn chṷc năm la̒ zu li̭ch, cho dêểnh ka̭ ni̒, xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) vấn chươ fát chiến tưng xửng vởi tiê̒m năng va̒ xư̭ moong muổn. Tloong chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) xa̭ Fong Fủ da̒ lươ̭ cho̭n zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̭ Ái dớ thúc dấi zu li̭ch ớ la̒ng mươ̒ng kố ni̒.