(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong


Kăn kứ kcắh ma̭ng Kaw Fong – thă̭ch Iên la̒ 1 tloong 4 khu kăn kử kách ma̭ng kuố tính. Ta̭i ni, dôô̒ng chủ Vṷ Thơ, Ngwiên Bỉ thư Ban kản xư̭ Dáng tính da̒ tâ̭p hơ̭p va̒ hwẩn liḙ̂n lư̭c lươ̭ng zân kwân dớ chân bi̭ cho tôống khới ngiḙ̂ khảng 8 – 1945. Chí tloong môô̭ch thơ̒i zan bẳn, lư̭c lươ̭ng kắch ma̭ng, lư̭c lươ̭ng kắch ma̭ng da̒ fát chiến meḙnh, la̒ khu kăn kử chơ̒ thơ̒i kơ kắch ma̭ng. Khởm ngă̒i 23/8/1945, do̒n khới ngiḙ̂ bớ chiển khu ku̒ng lư̭c lươ̭ng kắch ma̭ng tloong tính chiển tính li̭, ză̒nh chỉnh kwiê̒n wê̒l thăi nhân zân. Zi tíc chiển khu da̒ ản tlu̒n tu, tôn ta̭w dêểnh năm 1996 ản Bô̭ Văn hwả – Thôông tin kôông nhâ̭n la̒ Zi tích li̭ch xứ kắch ma̭ng kấp kwuốc za

Fát wi chiê̒n thôổng kách ma̭ng, nhửng năm kwa, 3 xa̭ Iên Thươ̭ng, Iên Lâ̭p, Tân Fong luôn tin tướng baw xư̭ lảnh da̭w kuố Dáng, hwa̒n tha̒nh kaw kác mṷc tiêw KT-XH, an ninh chỉnh tli̭ ản zư̭ vưng, dơ̒i khôổng nhân zân ản nơng kaw.

Fát biếw vởi lảnh da̭w va̒ chỉnh kiê̒n, nhân zân 3 xa̭, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí biếw zương nhửng kết kwá kác xa̭ da̒ da̭t ản. Dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭, tloong thơ̒i zan dêểnh, kản bô̭ va̒ nhân zân 3 tiếp tṷc fát hwi chiê̒n thôổn kắch ma̭ng, fẩn dẩw dớ tư̒ng bước nơng kaw dơ̒i khôổng mo̭i mă̭t kuố nhân zân. Fẩn dẩw nhê̒w hơn nươ̭ dớ da̭t mṷc tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dê̒ ngi̭ hwiḙ̂n kaw Fong hưởng zẩn Dáng bi̭i, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân 2 xa̭ Iên Thươ̭ng, Iên Lâ̭p thư̭c hiḙ̂n lô̭ chi̒nh xáp nhâ̭p dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭ hiḙ̂w kwá dớ in rẩw chiển khu kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên

Nhân zi̭p ni̒, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí va̒ da̭i ziḙ̂n kác ngă̒nh, dwa̒n thế da̒ tă̭ng kwa̒ Dáng wí, chỉnh kwiê̒n 3 xa̭ Iên Thươ̭ng, Iên Lâ̭p, Tân Fong va̒ tă̭ng 60 khất kwa̒ cho Hô̭i Chư thâ̭p dó tính va̒ 60 za di̒nh chỉnh xắch va̒ hô̭ nge̒w thuô̭c 3 xa̭


P.V

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w Chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Khởm 6/8, Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020. Zư̭ va̒ chí da̭w hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Xwân Fúc, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thú tưởng Chỉnh fú; Vṷ Dức Dam, Wi viên BCH T.Ư Dáng, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh.