(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong


Kăn kứ kcắh ma̭ng Kaw Fong – thă̭ch Iên la̒ 1 tloong 4 khu kăn kử kách ma̭ng kuố tính. Ta̭i ni, dôô̒ng chủ Vṷ Thơ, Ngwiên Bỉ thư Ban kản xư̭ Dáng tính da̒ tâ̭p hơ̭p va̒ hwẩn liḙ̂n lư̭c lươ̭ng zân kwân dớ chân bi̭ cho tôống khới ngiḙ̂ khảng 8 – 1945. Chí tloong môô̭ch thơ̒i zan bẳn, lư̭c lươ̭ng kắch ma̭ng, lư̭c lươ̭ng kắch ma̭ng da̒ fát chiến meḙnh, la̒ khu kăn kử chơ̒ thơ̒i kơ kắch ma̭ng. Khởm ngă̒i 23/8/1945, do̒n khới ngiḙ̂ bớ chiển khu ku̒ng lư̭c lươ̭ng kắch ma̭ng tloong tính chiển tính li̭, ză̒nh chỉnh kwiê̒n wê̒l thăi nhân zân. Zi tíc chiển khu da̒ ản tlu̒n tu, tôn ta̭w dêểnh năm 1996 ản Bô̭ Văn hwả – Thôông tin kôông nhâ̭n la̒ Zi tích li̭ch xứ kắch ma̭ng kấp kwuốc za

Fát wi chiê̒n thôổng kách ma̭ng, nhửng năm kwa, 3 xa̭ Iên Thươ̭ng, Iên Lâ̭p, Tân Fong luôn tin tướng baw xư̭ lảnh da̭w kuố Dáng, hwa̒n tha̒nh kaw kác mṷc tiêw KT-XH, an ninh chỉnh tli̭ ản zư̭ vưng, dơ̒i khôổng nhân zân ản nơng kaw.

Fát biếw vởi lảnh da̭w va̒ chỉnh kiê̒n, nhân zân 3 xa̭, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí biếw zương nhửng kết kwá kác xa̭ da̒ da̭t ản. Dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭, tloong thơ̒i zan dêểnh, kản bô̭ va̒ nhân zân 3 tiếp tṷc fát hwi chiê̒n thôổn kắch ma̭ng, fẩn dẩw dớ tư̒ng bước nơng kaw dơ̒i khôổng mo̭i mă̭t kuố nhân zân. Fẩn dẩw nhê̒w hơn nươ̭ dớ da̭t mṷc tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dê̒ ngi̭ hwiḙ̂n kaw Fong hưởng zẩn Dáng bi̭i, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân 2 xa̭ Iên Thươ̭ng, Iên Lâ̭p thư̭c hiḙ̂n lô̭ chi̒nh xáp nhâ̭p dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭ hiḙ̂w kwá dớ in rẩw chiển khu kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên

Nhân zi̭p ni̒, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí va̒ da̭i ziḙ̂n kác ngă̒nh, dwa̒n thế da̒ tă̭ng kwa̒ Dáng wí, chỉnh kwiê̒n 3 xa̭ Iên Thươ̭ng, Iên Lâ̭p, Tân Fong va̒ tă̭ng 60 khất kwa̒ cho Hô̭i Chư thâ̭p dó tính va̒ 60 za di̒nh chỉnh xắch va̒ hô̭ nge̒w thuô̭c 3 xa̭


P.V

KÁC TIN KHÁC


Hô̭i tháw Fát chiến xán fấm zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 10/12, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính tố chức Hô̭i tháw Fát chiến xán fấm zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch zư̭ va̒ chú chi̒ hô̭i tháw. Tham zư̭ hô̭i tháw ko̒n kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; Viḙ̂n ngiên kửw fát chiến zu li̭ch; Xớ Zu li̭ch Ha̒ Nô̭i; kác xớ, ban, ngă̒nh kuố tính; da̭i ziḙ̂n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác k ti kinh zwănh zu li̭ch tloong va̒ wa̒i tính.

Mươ̒ng Bi xă̭n xa̒ng dỏn kheéch

(HBDT) – Theenh thăng ản khả wê̒l xỏm Lwi̭ Ái! Nhê̒W zu kheéch da̒ kám nhâ̭n diê̒w ni̒, khi̒ tlớ la̭i Mươ̒ng Bi (Tân La̭c) tloong nhửng ngă̒i khânh ni. Mươ̒ng Bi dang chấn pi̭ kơ xớ vâ̭t chất, kác diê̒w kiḙ̂n dớ vớ hô̭i – hướng ửng chuô̭i xư̭ kiḙ̂n Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019.

Chung kháw kuô̭c thi “Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng năm 2109”

(HBDT) - Ngă̒i 16/11, ta̭i Kung văn hwả tính, Ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 tố chức woo̒ng chung kháw kuô̭c thi "Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng nămw 2109”. 50 thỉ xinh ản lươ̭ cho̭n bớ woo̒ng xơ khaw tham zư̭ woo̒ng chung kháw

Khai chương Kôống Zu li̭ch thôông minh tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 18/11, UBNZ tính fổi hơ̭p kôông Tâ̭p dwa̒n Bưw chỉnh Viḙ̂n thôông Viḙ̂t Nam tố chức khai chương Kôống Zu li̭ch thôông minh tính Hwa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; Tô Zṷng Thải, Fỏ Tôống zảm dôốc Tâ̭p dwa̒n Bưw chỉnh Viḙ̂n thôông Viḙ̂t Nam va̒ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh kuố tính.