(HBDT) – Kứ mổi muô̒ thu wê̒l, tlơ̒i maách xuô di kẳi noỏng kuố muô̒ khốt, kon rét hảw hức dỏn Thết Tlung thu, moong ản tham za "Dêm hô̭i tlăng ră̒m”, dớ ản rước de̒n, ngỏ muổ lân, fả kô̭, iểng chủ Kuô̭i va̒ chi̭ Hă̒ng kế nhửng kâw chiḙ̂n kố tích. Ó chí kỏ thiể, Thết Tlung thu ko̒n kỏ ỉ ngiḙ̂ la̒ muô̒ iêw thương, muô̒ kuố xư̭ zé chiê. Kác kấp, ngă̒nh, nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kwan tâm za̒nh cho tlé em nge̒w, hwa̒n kắnh khỏ khăn.


Kâw la̭c bô̭ Thiḙ̂n Ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh fổi hơ̭p vởi kác dwa̒n tư̒ thiḙ̂n tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i tố chức tă̭ng kwa̒ cho tlé em nge̒w tlươ̒ng mâ̒m non va̒ tiéw hoo̭c xa̭ Dôô̒ng Chum (Da̒ Bắc) nhân zi̭p Thết Tlung thu 2019

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Linh Ngo̭c, Fỏ Zảm dôốc Xớ LD-TB&XH cho mắt: Tloong nhửng năm khânh ni, Xớ LD-TB&XH ku̒ng kác xớ, ngă̒nh kwan tâm tó chức Thết Tlung thu cho tlé em. Năm năi Xớ da̒ kỏ Kôông văn xổ 1232 hưởng zâ̭n kác xớ, ngă̒nh, hwiḙ̂n, tha̒nh fổ wê̒l wiḙ̂c tố chức Thết Tlung thu năm 2019. Tloong rỉ, nhẩn meḙnh tố chức Thết Tlung thu dâ̒m ẩm, bui thươi cho tlé em; thu hút tlé em baw kác hwa̭t bui chơi, văn hwả, thế thaw lee̒nh meḙnh, bố ích, an twa̒n, zúp tlé em kỏ thêm kơ hô̭i fát chiến to̒n ziḙ̂n.

Tất ká kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ chấn bi̭ dâ̒i dú kơ xớ vâ̭t chất, dô̒ chơi, de̒n ôông khaw, xân khẩw dớ tố chức nhửng hwa̭t dôô̭ng bui Thết Tlung thu ỉ ngiḙ̂ cho kác chẩw thiểw niên, nhi dôô̒ng. Dôô̒ng thơ̒i, kác ủn tham za nhê̒w hwa̭t a̭ bui chơi bố ích, lee̒nh meḙnh nhơ: muổ rôô̒ng, lân, fả kô̭ tlôông tlăng, lḙ̂ hô̭i hwả chang... Bên keḙnh rỉ, ta̭i "Dêm hô̭i tlăng ră̒m”, kác ủn nhâ̭n ản nhửng fâ̒n kwa̒ thiết thư̭c nhơ: dô̒ zu̒ng hoo̭c tâ̭p, kheéch vớ, kă̭p kheéch, beẻnh tlung thu...

Môô̭ch kẳi de̒n ôông khaw tư̭ chể, kẳi bút, kă̭p kheéch la̒ nhửng mỏn kwa̒ ỉ ngiḙ̂ kuố Kâw la̭c bô̭ (KLB) Thiḙ̂n Ngwiḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh zoong dêểnh tlươ̒ng mâ̒m non va̒ tiêw hoo̭c xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc). KLB fổi hơ̭p vởi kác dwa̒n tư̒ thiḙ̂n tha̒nh fổ Ha̒ Nô̭i tố chức chương "Tlung thu iêw thương” cho tlé em xa̭ vu̒ng kaw Dô̒ng Chum. Kác ủn tham za nhê̒w tlo̒ chơi zân zan hấp zâ̭n, nhửng tiết mṷc văn ngḙ̂ bui bé, kuổn hút, nhê̒w fâ̒n kwa̒ ỉ ngiḙ̂ la̒ xư̭ dôô̭ng viên tinh thâ̒n zúp kác ủn vươn lêênh tl ho̭c tâ̭p.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zản, Tlướng foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Kaw Fong chiê xé: Dớ tố chức chương chi̒nh "Dêm hô̭i tlăng ră̒m” cho tlé em, hwiḙ̂n Kaw Fong da̒ vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i hwiḙ̂n zúp dơ̭, kwiên kóp, zúp tlé em nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n. Dêm hô̭i ản tố chức baw thổl 11/9, vởi xư̭ tham zư̭ 1.277 tlé em tlêênh to̒n hwiḙ̂n. Chương chi̒nh ziḙ̂n tha bui bé, ẩm áp. Tất ká tlé em tham za chương chi̒nh dê̒w ản tă̭ng nhửng fâ̒n kwa̒ ỉ ngiḙ̂. Wa̒i tha, hwiḙ̂n tlaw 30 khất kwa̒, KLB Fong Lan Kaw Fong tlaw 20 khất kwa̒ cho tlé em kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn.

Khắp kác néw ảng khả nhô̭n nhi̭p thiểng tlôổng, ke̒n, muổ lân nổl duôi kha̒, vang ba̒i hát: "Tu̒ng rinh rinh, tu̒ng tu̒ng rinh rinh/ Ánh saw Bác Hô̒ tảw xáng nơi nơi...”. Thết Tlung thu tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ko̒n kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng ỉ ngiḙ̂, thiết thư̭c ản kác kấp, kác ngă̒nh va̒ to̒n thế kôô̭ng dôô̒ng chung thăi, kóp khức zúp dơ̭ tlé em nge̒w, tlé em kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn. Xư̭ chiê zé iêw thương vởi moong muổn kác ủn ản hướng tlo̭n niê̒m bui tloong ngă̒i Thết kuố kon rét la̒ dôô̭ng lư̭c dớ kác ủn fẩn dẩw vươn lêênh, luôn chăm ngwan, hoo̭c zói.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Zư̭ “wải Mươ̒ng” cho vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Nhửng ngươ̒i kon khinh tha va̒ ká lêênh ớ vu̒ng dất Tân La̭c luôn tư̭ ha̒w wê̒l vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi.

Ngơ ngẩn nhgỏ mái vé dḙp na̒ bơơ̭c thang Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh na̒ bơơ̭c thang ớ Hwa̒ Bi̒nh ó thế ó ră̒ng dêểnh na̒ bơ̭c thang ớ Miê̒n Dô̒l, la̒ xa̭ vu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ni thư̭c xư̭ la̒ kôông chi̒nh nhân ta̭w, ta̭w ẩn tươ̭ng kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn nỏi riêng va̒ tlêênh vu̒ng dất kướ ngo̭ Tâi Bắc nỏi chung.

Kơ hô̭i dớ zu li̭ch bán Ngo̒i di lêênh

(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.