(HBDT) – Thew kác kṷ kaw thuối ớ xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Chă) chiê xé: Thác Ko̒ La̒w la̒ kết kwá kuố "kuô̭c hôn nhân” zươ̭ 2 hỏl Thung Kang va̒ Fiêng Xa. Thác kaw khwáng 30m, dác chắi nhơ tẩm luô̭ tlẳng khươ khṷ khiê̒ng hwang xơ. Baw muô̒ dác to thác tung bṷl dác tlẳng khắp khe khṷ. Thiên nhên ban tă̭ng tác Ko̒ La̒w cho ngươ̒i zân xa̭ Fúc Xa̭n. Chỉnh vi̒ thể baw dơ̒i kwa, ngươ̒i zân tloong xa̭ luôn i thức fái zư̭ zi̒n vé dḙp hwang xơ kuố thácThác Ko̒ La̒w, xa̭ Fúc Xa̭n (Mai Châw) kánh dḙp hwang xơdang thu hút kheéch zu li̭ch

Thác Ko̒ La̒w ko̒n kỏ thên khác la̒ thác Ko̒ Mu, thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xỏm Ko̒ Mu, xa̭ Fúc Xa̭n kắch thi̭ chẩn Mai Châw khwáng 15 km. Jỏ nhê̒w huôl dớ dêểnh thác Ko̒ La̒w, bớ kwuốc lô̭ 6, zu kheéch ngé tăm ớ chân choỏng Dả Tlẳng, thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Fủ Kươ̒ng, hwiḙ̂n Tân La̭c, kứ thể thew kon dươ̒ng nhươ̭ liên hwiḙ̂n di khwáng 20km là dêểnh thác Ko̒ La̒w. Wa̒i tha zu kheéch ko̒n kỏ thế di thew kác tâ̭w zu li̭ch dêểnh káng Ba̭i Xang (Fúc Xa̭n)
Thác Ko̒ La̒w ko̒n khả ngwiên xơ, chươ bi̭ tác dôô̭ng kuố kon mo̭l. Zo̒ng dác fân tha ba zoo̒ng chắi tlêênh la̒l khṷ chắn. Chơ̒ chân thác kỏ nhê̒w ku̒l khṷ nhấp nhô, như̒ng bṷi dác nhơ maa̒ng tloong vắch in boỏng mâl tlơ̒i. Thác Ko̒ La̒w la̒ diếm nhẩn zươ̭ ba̭t nga̒n rư̒ng few xeenh, nhơ zái luô̭ tlẳng mê̒m ma̭i, rất hơ̭p cho kác ba̭n tlé ươ khảm fả, ươ ma̭w hiếm. 
Thew thôổng kê kuố UBNZ xa̭ Fúc Xa̭n, xổ lươ̭ng kheéch zu li̭ch dêểnh tham kwan, khảm fả thác Ko̒ La̒w vấn ko̒n ha̭n chể. Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố UBNZ xa̭ Fúc Xa̭n, 8 khảng dâ̒w năm 2019 mới chí kỏ khwáng 200 lươ̭t kheéch zu li̭ch dêểnh thác. Twi vâ̭i da̒ kỏ tác dôô̭ng káp fâ̒n kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân deenh kweenh thác. Môô̭ch xổ hô̭ tăng thu nhâ̭p nhơ̒ kác zi̭ch vṷ tlôông, zư̭ xe, br kác xán fấm diḙ̂ fương nhơ văng rư̒ng, khwai xo̭...
Dôô̒ng chỉ Dinh Kông Hanh, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Fúc Xa̭n cho mắt: Da̒ kỏ nhê̒w dwa̒n kháw xát dêểnh thác Ko̒ La̒w dớ vớ kác tiển zu li̭ch, tloong rỉ kỏ dwa̒n kuố Xớ VH-TT&ZL. Ka̭ ni̒ xa̭ Fúc Xa̭n la̒ môô̭ch tloong nhửng diḙ̂ fương năm tloong kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ diê̒w kiḙ̂n dớ Fúc Xa̭n thu hút kheéch zu li̭ch. Twi nhiên, zo diê̒w kiḙ̂n ko̒n khỏ khăn wê̒l vổn, chươ thi̒m ản nha̒ dâ̒w tư cho rêênh ớ Fúc Xa̭n chươ kỏ hô̭ za di̒nh no̒ hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch. Tloong thơ̒i zan dêểnh Fúc Xa̭n xḙ tâ̭p chung thu hút kác nha̒ dâ̒w tư dớ fát chiến zu li̭ch. Vớ kác tiển kweenh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh va̒ khảm fả thác Ko̒ La̒w.

Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.

Khức hút zu li̭ch Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Xa̭ vu̒ng kaw Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ vu̒ng dất mo̭l Mông kư chủ lô dơ̒i. Kánh kwan thiên nhiên ko̒n hwang xơ, ngươ̒i zân ko̒n lưw zư̭ ản nhiê̒w foong tṷc tâ̭p kwản, nét văn hwả dḙp, ớ ni dang tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch mởi la̭, hấp zâ̭n tlêênh hă̒nh chi̒nh khảm fả nhửng miê̒m dất kướ ngo̭ Tâi Bắc

Khảng 5 thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒

(HBDT)- Nhửng ngă̒i khảng 5 li̭ch xứ, hwa̒ ku̒ng zoo̒ng mo̭l, dâ̒n tôi lêênh thăm Tươ̭ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chỉnh Nha̒ mẳi Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh