(HBDT) - Ngố Luông la̒ xa̭ bu̒ng kaw kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Ta̒n năm kwa, kôô̒ng pơ̭i tâ̭p tlung lă̭nh da̭w fát tliến kinh tể, kấp wí, tlỉnh kwiê̒n xa̭ kwan tâm chăm lo tơ̒I khôổng văn hwả, ti̒nh thâ̒n cho Nhân zân. Kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp, foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) kwâ̒n tlủng kuố xa̭ lan tha hôô̭ng tlô̭m hết, fát tliến ká piê̒l hôô̭ng pơ̭i kế ká piê̒l khu.

Zái bô di̭ch tấi kâ̭i, kẻw ko kuốc za năm 2023: Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 hwi tlương wa̒ng

(HBDT) - Pớ ngă̒i 4 - 22/4, ớ nha̒ thi dẩw Thế zṷc thế thaw thi̭ xa̭ Kướ Lo̒ (Ngḙ̂ An), Tôống kṷc Thế zṷc thế thaw, Xớ VH,TT&ZL Ngḙ̂ An, WBNZ thi̭ xa̭ Kướ Lo̒ fổi hơ̭p tố tlức Zái bô di̭ch tấi kâ̭i kuốc za lâ̒n thử XVII kôô̒ng pơ̭i Zái bô di̭ch kẻw ko kuốc za lâ̒n thử XI năm 2023. Ni la̒ zái dẩw nă̒m tloong hḙ̂ thôổng thi dẩw kuốc za ản tố tlức ha̒ng năm.

Kâw la̭c bô̭ kố dôô̭ng biên boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh: Dam mê, dôô̒ng hă̒nh pơ̭i tiếp lướ

(HBDT) - Hal tlâ̭n dẩw tlêênh xân nha̒ kuố Kâw la̭c bô̭ (KLB) boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh (Hwa̒ Bi̒nh FC) ớ Zái boỏng tả Ha̭ng Nhất kuốc za năm 2023m pên keḙnh tinh thâ̒n thi dẩw hết mêê̒nh kuố ta̒n kác kâ̒w thú, kải gâi ẩn tươ̭ng tloong mô̭i tlâ̭n dẩw ko̒n la̒ xư̭ kố bṷ kuô̒ng nhiḙ̂t mé i tâ̒i văn minh, thân thiḙ̂n kuố ta̒n kác kố dôô̭ng biên (KDB), mo̭l hâm mô̭ (MHM) boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh. Tloong di̭ nối bâ̭t nhất fái kế têểnh KLB CDB boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh.

Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i hwiḙ̂n Mai Châw năm 2023

(HBDT) - Hwiḙ̂n Mai Châw bươ̒ tố tlức lḙ̂ fát dôô̭ng kuô̭c bâ̭n dôô̭ng "Twa̒n zân ze̒n lwiḙ̂n thân thế thew gương Bác Hô̒ bi̭ da̭i”, Ngă̒i chă̭l Olympic "bi̒ khức khwé twa̒n zân” kôô̒ng pơ̭i Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i năm 2023.

Hwa̒ Bi̒nh FC khă̭n kha̒ng cho Zái boỏng tả ha̭ng nhất kuốc za 2023

(HBDT) - Ản thă̒nh lâ̭p khảng 3/2021, kôô̒ng pơ̭i xư̭ hwiển lwiḙ̂n kuố hwẩn lwiḙ̂n biên (HLB) Tlâ̒n Kuốc Bươ̭ng kôô̒ng pơ̭i tư̒ kâ̒w thú têểnh pớ ta̒n kác tlung tâm da̒w ta̭w boỏng tả wi tỉn tlêênh ká nước, khăw khânh 2 năm thă̒nh lâ̭p, kâw la̭c bô̭ (KLB) boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh (Hwa̒ Bi̒nh FC) i ta̒ ză̒nh ản môô̭ch xổ thă̒nh tích tảng tư̭ ha̒w, nối bâ̭t la̒ ză̒nh kwiê̒n thăng ha̭ng ớ Zái boỏng tả ha̭ng nhất kuốc za (ZBDHNKZ) 2023.

Tâ̒w xwân tô̭l ta̒n kác ta̒i năng tlé

(HBDT) - Tlái kwa 2 năm zo ắnh hướng kuiố da̭i zi̭ch Covid-19, năm 2022, thế thaw Hwa̒ Bi̒nh xôi dôô̭ng tlớ la̭i kôô̒ng pơ̭i tư̒ xư̭ kiḙ̂n to nhơ: dăng kai tố tlức môn xe ta̭p tloong SEA Games 31; Da̭i hô̭i TZ-TT tính lâ̒n thử VII; tham zư̭ Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX…Năm kwa, chăng chí thế thaw thă̒nh tích kaw kuố tính da̭t ản kết kwá tảng tí tư̭ ha̒w, khắng di̭ng bi̭ thể tlêênh dẩw tlươ̒ng thế thaw twa̒n kuốc, mo̒ foong tla̒w thế thaw kwâ̒n chủng i khới xắc. Tloong di̭ chăng thế chăng nhắc têểnh ta̒n kác kôổng hiển, toỏng kóp kuố lư̭c lươ̭ng ta̒i năng tlé cho xư̭ ngiḙ̂p thế thaw tính nha̒.

Xôi dôô̭ng nhưửng tlâ̭n boỏng chiê̒n cha̒w xwân

(HBDT) - Thết dêểnh, xwân wê̒l nhê̒w ngươ̒i bớ thă̒nh fổ de̒ ngoong ản wê̒l kwê xum ho̭p bên za di̒nh, khôổng tloong khôông khỉ ẩm áp, chân ti̒nh kuố Thết kwê. Chăng kỏ thiểng ô̒n a̒w kuố thă̒nh fổ, mê thiểng rew ho̒ kố dôô̭ng bớ kác fa dâ̭p boỏng chiê̒n, kỏ lḙ la̒ khức hút khỏ dá kwa tloong ngă̒i xwân mổi vuu̒ng kwê.

Dwa̒n thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh da̭t 10 hwi chương ta̭i Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX

(HBDT) - Chương tli̒nh thi dẩw kuố Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX, năm 2022 dá hwa̒n thăă̒nh. Hwa̒ Bi̒nh tham za tleenh ta̒i 7/43 môn thi dẩw tlong khuôn khố Da̭i hô̭i vởi kác môn: xe ta̭p, diê̒n kinh, tếi kḙ̂I, kẻw ko, pencak silat, taekwondo. Kác vâ̭n dôô̭ng viên kuố tính ha zăă̒nh ản 10 hwi chương, tlong rỏ 4 hwi chương vaa̒ng, 4 hwi chương pa̭c, 2 hwi chương dôô̒ng.

Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh dwa̭t hwi tlương wa̒ng nô̭i zung băng dôô̒ng Olympic kả nhân kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i nam

(HBDT) - Ngă̒i 12/12, tloong tlương tli̒nh thi dẩw môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh ta̭i Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX, kác vâ̭n dôô̭ng biên (VDB) tiếp tṷc tlănh ta̒i kác nô̭i zung: băng dôô̒ng Olympic kả nhân kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i nư̭; băng dôô̒ng Olympic kả nhân kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i nam.

Chấn bi̭ lư̭c lươ̭ng tham za Da̭i hô̭i Thế thaw to̒n kwuốc lâ̒n thử IX năm 2022

(HBDT) - Thew kể hwă̭ch Da̭i hô̭i Thế thaw to̒n kwuố lâ̒n thử IX, năm 2022 xḙ ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 9-21/12, ản tố chức ta̭i tính Kwáng Ninh va̒ môô̭ch xổ tính, thă̒nh fổ: ha̒ Nô̭i, Bắc Zang, Bắc Ninh, Hái Zương, Hwa̒ Bi̒nh, Nam Di̭nh, Ninh Bi̒nh, Thănh Hwả, Vỉnh Fúc.. Da̭i hô̭i tố chức 43 thi dẩw vởi 941 nô̭i zuung. Tính Hwa̒ Bi̒nh dăng kai tố chức Zái vô di̭ch xe da̭p diê hi̒nh to̒n kwuốc - môn thi dẩw tloong chương chi̒nh Da̭i hô̭i Thế thaw to̒n kwuốc lâ̒n thử IX, zư̭ kiển ziḙ̂n tha baw tluung twâ̒n khảng 12 dêểnh.