Loong tloo̭ng khai ma̭c Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VII, năm 2022

(HBDT) - Ngă̒i 27/9, ta̭i xân Vâ̭n dôô̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh, WBNZ tính loong tloo̭ng tố tlức Lḙ̂ Khai ma̭c Da̭i hô̭i Tế zṷc thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử 7, năm 2022.

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh rư̭c rơ̒ cha̒w tỏn Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính lâ̒n thử VII, năm 2022

(HBDT) - Lê̒ khai ma̭c Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính lâ̒n thử VII, năm 2022 la̒ xư̭ kiḙ̂n văn hwả, thế thaw lởn kuố tính, kỏ ỉ ngi̒a kwan tloo̭ng, chỉnh thức diê̒n tha pớ 7h30’ - 10h ngă̒i 27/9, ta̭i Xân vâ̭n dôô̭ng tính. Kôông tác twiên tlwiê̒n, khẳnh tiết tl diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ta̭w không khỉ vui thươi, fẩn khới cho kản bô̭, mo̭l zân. Fổ fướng ản tlaang hwa̒ng kớ, hwa, băng zôn cha̒w tỏn xư̭ kiḙ̂n kwan tloo̭ng ni̒.

Khă̭n kha̒ng kác diê̒w kiḙ̂n thi dẩw cho Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính

(HBDT) – Da̭i hô̭i Thế zṷc, thế thao (TZTT) tính lâ̒n thử VII, năm 2022 chỉnh thức khai ma̭c paw ngă̒i 27/9. Hiḙ̂n ta̭i, kôông tác chwấn bi̭ xân pa̭i, kơ xớ bâ̭t chất, zṷng kṷ fṷc bṷ da̭i hô̭i ản Xớ VH,TT&ZL gấp zút tiển hă̒nh, dám báw ki̒ da̭i hô̭i ziḙ̂n tha thă̒nh kôông.

Kương mă̭t mởi kuố xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i zái vô di̭ch xe da̭p dươ̒ng za̒i va̒ diḙ̂ hi̒nh tle kwuốc za lâ̒n thử 27, năm 2022, dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh ản 1 hwi chương wa̒ng (HCW), 4 hwi chương ba̭c (HCB) va̒ 2 hwi chương dôô̒ng (HCD).

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Tlo̒ chơ zân zan tlớ thee̒nh môn thi dẩw chỉnh thức ta̭i Da̭i ho̭i thế zṷc - thế thaw

(HBDT) - Da̭i hô̭i Thế zṷc - thế thaw hwiḙ̂n La̭c Xơn lâ̒n thử VII, năm 2021 kỏ 11 môn thi dẩw chỉnh thức, gô̒m: Boỏng chwiê̒n, boỏng dả, kâ̒w lôông, viḙ̂t za̭, bơi lô̭i, kẻw ko, deẻnh máng, vâ̭t kố chiê̒n, dấi kâ̭i, bẳnh nả, diê̒n kinh. Dảng chủ ỉ, tlo̒ chơi zân zan (TCZZ) deẻnh máng kuố zân tô̭c Mươ̒ng lâ̒n da̒w tiên tlớ thee̒nh môn thi dẩw chỉnh thức tloong da̭i hô̭i.

Hwiḙ̂n Kaw Foong chủ tloo̭ng fát chiến môn bẳnh nả

(HBDT) - Xác di̭nh bẳnh nả la̒ môn thế thaw thể me kuố diḙ̂ fương, nhê̒w năm kwa hwiḙ̂n Kaw Fong luôn ta̭w diê̒w kiḙ̂n va̒ kơ hô̭i dớ môn thế thaw zân tôô̭c ngă̒i ka̭ng fát chiến.

Khai ma̭c Da̭i hô̭i TZ,TT hwiḙ̂n La̭c Xơn lâ̒n thứ VII va̒ dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng ba

(HBDT) - Ngă̒i 20/7, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn - Ban tố chức Da̭i hô̭i Thế zṷc, thế thaw (TZTT) hwiḙ̂n La̭c ơn da̒ tố chứ Lḙ̂ khai ma̭c Da̭i hô̭i TZTT hwiḙ̂n lâ̒n thử VII, năm 2021 va̒ dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng ba. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng viên buối lḙ̂ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính; Bu̒i Thi̭ Minh, Tlướng Ban Tố chức Tính wí; da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, hwiḙ̂n tloong tính; Bêḙ̂nh viên Kwân i 103; hwiḙ̂n Nho Kwan (Ninh Bi̒nh), hwiḙ̂n Tha̭ch Thă̒nh (Thanh Hwả); Tâ̭p dwa̒n Sun Group...

Tliến khai kôông tác chwấn bi̭ tố chức Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw kác kấp tính lâ̒n thử VII, năm 2022

(HBDT) - Ngă̒i 22/7, Ban Tố chức Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw kác kấp tính lâ̒n thử VII ho̭p tliến khai kôông tác chwấn bi̭ tố chức Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw lâ̒n thử VII, năm 2022; tiển têểng Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX, năm 2022. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng Ban Tố chức chú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Văn Xơn thúc dấi foong tla̒w thế zṷc, thế thaw kwâ̒n chuủng

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Hiê̒n, kản bô̭ Văn hwả - Xa̭ hô̭ xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn)cho mắt: "Thơ̒i zan kwa, foong tla̒w thế zṷc, thế thaw (TZTT) kwâ̒n chuủng ớ xa̭ Văn Xơn da̒ chiến biển tích kư̭c/ Thôông kwa rỉ kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i", re̒n liḙ̂ khức khwé, nơơng kaw thế chất, la̒ foong fỉ dơ̒i khôổng văn hwả, tinh thâ̒n kuố nhân zân diḙ̂ fương".

Thế thaw zân tôô̭c - Thơ̒i kơ pơ̭i thắch thức

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, foong tla̒w thế zṷc, thế thaw (TZTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến mă̭nh mḙ, hôô̭ng khắp têểnh tơ̒ng khu zân kư pơ̭i ta̒n môn thế thaw fố biển nhơ: boỏng chwiê̒n hơi, bỏng tả, zươ̭ng xinh, kâ̒w lôông…mé môô̭ch xổ môn thế thaw zân tôô̭c (TTZT): pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i zươ̒ng nhơ ít hiḙ̂n ziḙ̂n tloong kuô̭c khôổng haa̒ng ngă̒i. Pớ di̭, wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi kác môn TTZT dửng tlước tư̒ thắch thức.

Môn xe da̭p SEA Games 1 ta̭i Hwa̒ Bi̒nh: Ẩn tươ̭ng tlêênh dươ̒ng duô, thee̒nh kôông tloong tác tố chức

(HBDT) - Khâw khânh 10 ngă̒i ziḙ̂n tha xôi nối, hấp zâ̭n, ki̭ch tỉnh, môm duô xe da̭p tloong khuôn khố SEA Games31 tố chức ớ Hwa̒ Bi̒nh chỉnh thức khép la̭i. Thi dẩw xwất xắc, kác VDV xe da̭p da̒ zoong wê̒l hwi chương ba̭c (HCB) cho do̒n thế thaw Viḙ̂t Nam. Kôông tác tố chức ba̒i bán, chu dảw, xư̭ kố vṷ nhiḙt ti̒nh dôông dáw kuố ngươ̒i zân Hwa̒ Bi̒nh da̒ kóp fâ̒n la̒ rêênh môô̭ch SEA Games thee̒nh kôông, an twa̒n va̒ ẩn tươ̭ng

Vi̒ môô̭ch Sea Games an twa̒n, ẩn tươ̭ng

(HBDT) - Môn xe ta̭p SEA Games 31 ản tố chức ta̭i Hwa̒ Bi̒nh tá kết thúc khau 8 ngă̒i thi dấw dáảng nhở bởi tứ ẩn tươ̭ng thôốch dḙp. Bởi xư̭ nô̭ lư̭c kuố UBNZ tính, kác ban, ngăă̒nh, dôô̒ng hăă̒nh va̒ úng hô̭ kuố Nhân zân, môn xe ta̭p SEA Games 31 tá thăă̒nh kôông thôốch dḙp, tế la̭i dẩw â̭n khỏ kwêêng bởi ba̭n bé tloong nươ̒c va̒ kwuốc tḙ̂, kôô̒ng mo̭l zân tloong tính. Nhỏm ánh gi la̭i nhưư̭ng khwảnh khắc ẩn tươ̭ng tloong kác ngă̒i diḙ̂n tha SEA Games 31 ta̭i Hwa̒ Bi̒nh.