Tại Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình, việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển văn hoá trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu, cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử là một trong những yêu cầu để thực hiện thành công Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 30/6/2021 của Tỉnh uỷ Hoà Bình về "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2026”.

 

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh trao đổi cùng giảng viên về công tác chuyên môn.

Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh luôn chú trọng xây dựng cơ quan văn hoá, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trường đã tạo dựng môi trường cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi cán bộ, giảng viên hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm; coi trọng con người; khuyến khích học viên học tập, rèn luyện. Học viên được tôn trọng và thấy rõ trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, từ đó nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.

Văn hóa trường Đảng được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ quan tâm xây dựng. Kịp thời nắm bắt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và thực hiện nề nếp làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, viên chức (CB,VC), học viên.

Môi trường văn hoá trường đảng thể hiện rõ nét kết quả trong việc thực hiện ứng xử văn hóa trường Đảng, trong đó bao gồm xây dựng văn bản về văn hóa ứng xử, thực hiện văn hóa ứng xử giữa các chủ thể, xây dựng môi trường văn hóa, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương; tổ chức phong trào thi đua; việc thực hiện quy chế dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Nhận thức của CB,VC và học viên về văn hóa trường Đảng được nâng cao, từ đó đưa ra được quyết định, hành động đúng, tôn trọng và làm theo các chuẩn mực của văn hóa trường Đảng; luôn chú trọng tính gương mẫu không ngừng tích lũy, bồi đắp, phát huy truyền thống vẻ vang, những giá trị mẫu mực mà các thế hệ cán bộ, giảng viên của trường Đảng đã tạo dựng. Phần lớn học viên đã nhận thức được rõ trách nhiệm của bản thân trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường Đảng, đã xác định đúng động cơ học tập; xây dựng mối quan hệ thầy, trò trong sáng, không vụ lợi.

Bên cạnh đó, văn hóa trường Đảng tại Trường Chính trị tỉnh cũng bộc lộ một số hạn chế: Quá trình áp dụng, thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của T.Ư đôi khi chưa thực sự kịp thời, còn lúng túng. Một số cán bộ, giảng viên chưa thực sự khoa học, năng động trong giải quyết công việc. Một bộ phận học viên có tình trạng lười học, chưa thực sự tích cực tham gia trao đổi, thảo luận nội dung của bài học...

Trong điều kiện Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình thuộc tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nên rất cần có những giải pháp cụ thể mang tính đột phá, phù hợp thực tiễn để thúc đẩy thành công mục tiêu về văn hoá trường Đảng.

Một là, xây dựng và thực hiện Quy chế ứng xử văn hóa trường Đảng của CB,VC, người lao động nhằm xây dựng môi trường làm việc và học tập giàu tính Đảng. Mỗi CB,VC, nhân viên của nhà trường không ngừng tích lũy, bồi đắp, phát huy truyền thống vẻ vang, những giá trị mẫu mực mà các thế hệ cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh đã tạo dựng.

Về phía học viên phải xác định đúng đắn động cơ học tập; xây dựng mối quan hệ giữa giảng viên - học viên thực sự trong sáng, đúng mực, không vụ lợi. Học viên cần có thái độ, phương thức ứng xử đúng mực với giảng viên, tôn trọng giảng viên, đó là đạo lý, truyền thống "Tôn sư trọng đạo” của dân tộc...

Hai là, thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng và đoàn thể nhà trường. Khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang của trường Đảng, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua: CB,VC và học viên Trường Chính trị tỉnh "Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. CB,VC và người lao động trong cơ quan cần thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật; phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong mọi việc, tự soi, tự sửa, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để học viên, Nhân dân noi theo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với trách nhiệm là giảng viên, đảng viên trường Đảng.


Hà Thị Thanh Hải - Phạm Thị Huế
(Trường Chính trị tỉnh)

Các tin khác


Huyện Mai Châu sẵn sàng cho ngày hội giao quân

Phát huy truyền thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tuyển quân hàng năm, đảm bảo 100% chỉ tiêu với chất lượng tốt. Những ngày này, nhiều thanh niên ưu tú trên địa bàn huyện Mai Châu nô nức đón chờ ngày được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, hăng hái lên đường, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sẵn sàng ngày hội tòng quân

Phát huy truyền thống gia đình khi có ông nội và bố đều là quân nhân tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Thanh Tùng ở tổ 6 phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Quyết định này của chàng trai trẻ đã được gia đình đồng tình, ủng hộ.

Đảng bộ xã Yên Hoà lãnh đạo phát triển kinh tế

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Yên Hoà (Đà Bắc) đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương.

Chủ tịch nước ký quyết định sửa đổi các hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung

Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện 4 tỉnh được ADB cam kết cung cấp các khoản vay là 52 triệu USD ((Hiệp định số 3634-VIE) và 97 triệu USD (Hiệp định số 3635-VIE (COL).

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

Ngày 11/1/2024, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 967-KL/TU sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 28/9/2018 về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Huyện Lạc Thuỷ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Nhà máy in tiền

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ về thăm huyện Lạc Thuỷ (21/2/1947 - 21/2/2024), ngày 21/2, các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện Lạc Thủy đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Người có công, khu di tích Nhà máy in tiền, xã Phú Nghĩa.                       

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục