Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) ra quân vận động hộ gia đình khu vực Thủy Sản tự tháo gỡ công trình vi phạm trật tự đô thị.

Thành ủy Hoà Bình đã cụ thể hóa các quy định của T.Ư, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương bằng việc ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo, quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị (QLĐT), quản lý đất đai trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, qua đó từng bước giải quyết có hiệu quả các vấn đề QLĐT, đất đai tại nhiều xã, phường trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành ủy Hòa Bình cho biết: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TH.U bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức của CB,ĐV và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định về QLĐT, quản lý đất đai, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác này trên địa bàn thành phố. Về cơ bản, những vi phạm trong lĩnh vực QLĐT, đất đai đã được các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy, chính quyền tập trung tuyên truyền và chỉ đạo xử lý. Những vi phạm phát sinh được các cơ quan, đơn vị phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời. Trường hợp CB,ĐV vi phạm mới về QLĐT, quản lý đất đai giảm rõ rệt. Trong 3 năm (từ tháng 5/2021 - 4/2024), toàn thành phố chỉ có 5 trường hợp đảng viên vi phạm mới về QLĐT, đất đai. Các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự đô thị giảm rõ rệt, năm 2023 có 113 trường hợp vi phạm (giảm 11,7% so với năm 2022). Quý I/2024 có 15 trường hợp vi phạm (giảm 50% so với cùng kỳ năm 2023). 

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 13 đảng bộ trực thuộc với 732 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó, đảng bộ cơ sở có 258, chi bộ cơ sở 474; đảng bộ bộ phận 8; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 3.091 với trên 7 vạn đảng viên. BCH Đảng bộ tỉnh hiện có 49 đồng chí. Căn cứ Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCH T.Ư Đảng về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 34-QĐi/TU. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng và CB,ĐV trong toàn Đảng bộ để nắm vững các nội dung về trách nhiệm nêu gương. Qua đánh giá, hầu hết CB,ĐV, cấp ủy viên, Ủy viên BTV cấp ủy các cấp đều tự giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt 7 nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng thực hiện nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình; về quan hệ với Nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ… Từ năm 2019 đến nay, 100% CB,ĐV trong Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. BTV Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 20 tập thể, 38 cá nhân diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã gợi ý kiểm điểm đối với 68 tập thể, 91 cá nhân. Qua kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, kịp thời đề ra giải pháp, xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước đi vào nền nếp. Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách các đảng bộ trực thuộc; phân công các đồng chí cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi 151 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các Huyện ủy, Thành ủy duy trì, thực hiện tốt việc phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình địa phương cùng những đề xuất, kiến nghị của CB,ĐV và Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn…

Theo đánh giá của BTV Tỉnh ủy, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU đã có nhiều chuyển biến tích cực, đa số CB,ĐV, cấp ủy viên các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy nhận thức sâu sắc và có chuyển biến rõ nét trong việc nêu gương. CB,ĐV đã xây dựng kế hoạch, tự rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu trong cuộc sống, học tập, công tác, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống lại các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; khắc phục, chấn chỉnh tình trạng tham nhũng vặt trong CB,ĐV. Chất lượng đánh giá CB,ĐV đi vào thực chất. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được chú trọng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất. 

Để thực hiện tốt hơn quy định về trách nhiệm nêu gương, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trước hết, mỗi CB,ĐV phải có nhận thức đúng về trách nhiệm nêu gương thực hiện chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó có hành động đúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cuộc sống hàng ngày; nêu gương trong thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của cơ quan, đơn vị phải đảm bảo công tâm, công khai, minh bạch, khách quan. Trong kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị phải đảm bảo nguyên tắc tự phê bình và phê bình với tinh  thần thẳng thắn, xây dựng, không "xuê xoa, dĩ hòa vi quý”; đã nói là làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải coi trọng việc giải quyết các vấn đề mà Nhân dân  phản ánh…


Lê Chung

Các tin khác


Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kin thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai.

65 năm mở đường Hồ Chí Minh: "Địa chỉ đỏ"tri ân bộ đội Trường Sơn

Sự hy sinh anh dũng và to lớn của hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn) "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã làm nên tuyến đường Hồ Chí Minh vĩ đại. Các anh đã làm nên huyền thoại vĩnh hằng trong lịch sử của đất nước.

Trung ương đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục