(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiển (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết chủ quản lý công trình thủy lợi (CTTL) có trách nhiệm như thế nào?

Trả lời: Khoản 2, Điều 22, Luật Thủy lợi quy định trách nhiệm của chủ quản lý CTTL như sau:

- Quản lý việc khai thác và bảo vệ CTTL theo mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế và tiềm năng, lợi thế của công trình;

- Lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác CTTL; giám sát việc cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi;

- Chủ trì thực hiện điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác CTTL theo định kỳ 5 năm hoặc đột xuất; quyết định theo thẩm quyền hoặc trình chủ sở hữu quyết định đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác CTTL trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá định kỳ 5 năm hoặc đột xuất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

V.H (TH)


Các tin khác


Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

(HBĐT) - Ông Vũ Văn Thành (Lương Sơn) hỏi: Đề nghi cho biết pháp luật quy định về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia như thế nào?

Đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết đối tượng viên chức nào được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn?

Thông tin bạn đọc phản ánh, khiếu nại

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hoà Bình nhận được đơn tố giác của công dân Nguyễn Anh Thắng, huyện Lạc Thuỷ về việc: Qua phản ánh của các công ty sản xuất gạch trên địa bàn huyện Lạc Thủy được biết 2 lò sản xuất gạch tại thôn Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi của ông Hoàng Quang Phong và Hoàng Văn Dũng có quy mô sản xuất rất lớn nhưng không nộp thuế cho Nhà nước.

Quy định về định giá tài sản bảo đảm

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết việc định giá tài sản bảo đảm (TSBĐ) được quy định như thế nào?

Các trường hợp chấm dứt quyền hưởng dụng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lê (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quyền hưởng dụng (QHD) là gì, khi nào chấm dứt QHD?

Giải đáp pháp luật: Các trường hợp được cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vĩnh (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp được cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (CSDLVCT)?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục