(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm những nội dung gì? Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm các nội dung cơ bản sau:

 Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người được giáo dục. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, về tác hại của việc sử dụng ma túy đối với sức khỏe, gia đình và cộng đồng cho đối tượng là người sử dụng trái phép chất ma túy;
- Giáo dục về kỹ năng sống, hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm cho người được giáo dục;
- Tổ chức cho người được giáo dục tham gia các hoạt động công ích tại cộng đồng với hình thức phù hợp;
- Giáo dục về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước;
- Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy việc phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.


V.H (TH)


Các tin khác


Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện quy định về đồng bộ dữ liệu trên thẻ căn cước công dân

(HBĐT) - Cử tri đề nghị: Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo triển khai thực hiện và sớm hoàn thiện việc đồng bộ thông tin trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính.

Hình thức cán bộ, công chức, người lao động tham gia ý kiến

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến bằng những hình thức nào?

Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hoài (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công dân có nghĩa vụ gì trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Tiếp nhận đơn tố cáo của ông Vũ Đình Mạnh, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 24/8, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Vũ Đình Mạnh, trú tại phố Cháy, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Ông Mạnh tố cáo Điện lực Lạc Sơn - Hoà Bình làm khống chứng từ thu tiền bất chính của dân.

Các trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thúy (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức?

Ủy ban Tư pháp sẽ tham mưu về bộ máy tổ chức, biên chế

(HBĐT) - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ban hành Công văn số 2403/UBTP15, ngày 8/8/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Về ý kiến của cử tri tỉnh Hòa Bình đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện về chế độ, chính sách đặc thù đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cũng như tăng biên chế và số lượng các chức danh tư pháp, tạo nguồn nhân lực có năng lực cho các cơ quan tư pháp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục