(HBĐT) - Với 1 cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và nhiều cuộc giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay, tập trung chủ yếu vào các vấn đề nổi cộm, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao.


Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại huyện Tân Lạc.

Năm 2021, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (CSNLCT) cấp tỉnh. Tuy nhiên, CSNLCT cấp tỉnh vẫn thuộc nhóm điều hành thấp, đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 18 bậc so với năm 2020. Trước thực tế đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện CSNLCT cấp tỉnh đối với UBND tỉnh. Cuộc giám sát nhằm làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của từng sở, ngành chức năng trong việc thực hiện CSNLCT, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh 12 nhóm giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng thời, báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh để tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Trong tháng 7, HĐND tỉnh triển khai giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh cho biết: Qua nắm bắt thực tế cho thấy, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh phản ánh việc giải quyết các thủ tục về đất đai chậm, gây nhiều khó khăn cho người dân. Đối với doanh nghiệp, thủ tục về đất cũng là một trong những thủ tục bắt buộc phải thực hiện để triển khai các dự án đầu tư có thu hồi đất. Tuy nhiên, thủ tục này đang là lực cản trong thu hút đầu tư. Vì vậy, HĐND tỉnh quyết định lựa chọn nội dung này để giám sát và tiến hành giám sát tại các huyện, thành phố, sở, ngành liên quan.

Cùng với giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các Ban HĐND tỉnh cũng tổ chức nhiều cuộc giám sát về những vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, khảo sát công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công tại cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai (Cao Phong) và việc thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc thực hiện một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại một số địa phương, đơn vị.

Qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh có thể thấy, nội dung giám sát đã đi sâu vào những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề là tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, để xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm đúng, trúng, sát với những vấn đề nổi cộm, cấp bách cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, không trùng chéo, không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được giám sát. Đặc biệt, để lựa chọn các nội dung giám sát, Thường trực HĐND tỉnh duy trì việc tổ chức phiên họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần. Sau các phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh ra thông báo kết luận để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Qua đó cũng là dịp để nghe, nắm bắt những vấn đề nổi cộm của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh bố trí tiếp công dân định kỳ hàng tháng, trong đó đã tiếp nhận, xử lý 42 đơn, thư; phân loại và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 30 đơn, số còn lại lưu, theo dõi, giám sát theo quy định. Ngoài ra, hoạt động xem xét quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh được thực hiện thường xuyên. Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh kịp thời phân loại, giao các Ban HĐND tỉnh xem xét, đề xuất phương án xử lý khi phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phân công Ban Pháp chế tiến hành giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát các quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND cấp huyện chưa phát hiện văn bản nào có dấu hiệu trái với quy định cần phải đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.


Đinh Hòa


Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục