Thời gian qua, công tác truyền thông cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, triển khai thường xuyên. Việc truyền thông CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Yên Trị (Yên Thủy) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện bằng nhiều hình thức. Trong đó có truyền thông trên báo chí, bao gồm các báo T.Ư đứng chân trên địa bàn, Báo Hoà Bình, Đài PT&TH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Hoà Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tích cực tham gia truyền thông về CCHC nhà nước bằng các tin, bài, ký, phóng sự, chuyên đề, chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp... Truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; thông tin trên bản tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; nhắn tin trên mạng viễn thông; truyền thông trên các nền tảng công nghệ mạng xã hội, tủ sách điện tử, các app chức năng… Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Nội dung thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; kết quả đạt được trong CCHC đến mọi người dân, doanh nghiệp; kết quả hoạt động giám sát về công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền các gương điển hình thực hiện tốt công tác cải cách TTHC; thông tin việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác cải cách TTHC, phản ánh kịp thời các hoạt động và kết quả thực hiện CCHC. Qua đó, tạo điều kiện để người dân và các doanh nghiệp tìm hiểu quy định về TTHC và thực hiện quyền giám sát giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số nơi việc tuyên truyền thực hiện CCHC còn hình thức, chưa đầy đủ nội dung dẫn đến chưa đạt hiệu quả cao. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong công tác tuyên truyền CCHC, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 16/2/2024 về truyền thông công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu truyền thông CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, chỉ thị, đề án, quyết định, kế hoạch liên quan đến nội dung CCHC nhà nước tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2024. Công tác truyền thông CCHC phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đa dạng hóa về nội dung và hình thức truyền thông. Thực hiện truyền thông sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các lực lượng tham gia công tác truyền thông; đa dạng hoá hình thức truyền thông; kết hợp công tác truyền thông CCHC lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản mới của Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và của tỉnh.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về CCHC tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình, mô hình sáng kiến, các giải pháp, cách làm hay trong thực hiện CCHC gắn với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Với việc tuyên truyền CCHC đa dạng trong hình thức, cũng như phong phú về nội dung sẽ giúp người dân, doanh nghiệp cập nhật được các thông tin cần thiết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách và cách làm mới của tỉnh để cải tiến, đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC.


Linh Trang

Các tin khác


Quốc hội chưa có nội dung phê chuẩn, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV chưa có nội dung phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung ương giới thiệu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

10 giờ, thứ Bảy, ngày 18/5/2024, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục