(HBĐT) - Tinh giản biên chế (TGBC) nhằm tạo được bộ máy công quyền hoạt động hiệu quả trên cơ sở cơ cấu tổ chức tinh gọn với số lượng nhân sự phù hợp, được vận hành khoa học để thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ đã được xác định. Đây là cách thức để các cơ quan Nhà nước tinh lọc lại nhân sự nhằm làm cho hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong điều kiện ngân sách Nhà nước (NSNN) còn hạn hẹp.


Những năm qua, tỉnh ta đã quán triệt, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về TGBC và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) cũng như nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của T.Ư… Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát thực trạng và đánh giá đội ngũ CC,VC, người lao động hiện có mặt tại cơ quan, đơn vị mình, đối chiếu với Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhằm xác định số người làm việc không đáp ứng được yêu cầu của công việc do năng lực, yếu sức khỏe, chuyên ngành đào tạo không phù hợp nhưng không bố trí được việc làm khác và số dôi dư do cơ cấu không hợp lý... Đối tượng có năng lực chuyên môn không đạt yêu cầu, đối tượng không đạt trình độ chuẩn theo quy định và đối tượng dôi dư do cơ cấu chuyên môn không hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng CB,CC, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện chính sách TGBC của tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Việc đánh giá CB,CC,VC để làm căn cứ thực hiện chính sách TGBC tại nhiều cơ quan, đơn vị còn hình thức, nể nang, ngại va chạm nên chưa phân loại được hết những CB,CC,VC yếu kém để đưa vào đối tượng TGBC… 

Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách về TGBC, ngày 28/10/2022, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU về quản lý biên chế tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 2026. Kế hoạch xác định lộ trình TGBC giai đoạn 2022 - 2026, bảo đảm đến năm 2026 tinh giản tối thiểu 5% đối với biên chế CB,CC, trong đó giảm tỷ lệ người dịch vụ, nhất là khối văn phòng; tinh giản tối thiểu 10% đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ NSNN, bảo đảm cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%. Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trên cơ sở nguyên tắc một số cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện. Tuyển dụng mới công chức cấp xã, huyện; tiếp nhận viên chức thành công chức đối với những huyện, thành phố chưa hoàn thành việc sắp xếp, bố trí CB,CC dôi dư để thực hiện việc tiếp nhận theo quy định từ nguồn CB,CC dôi dư sau sáp nhập vào làm việc.

Đối với cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, biên chế được giao không bao gồm hợp đồng lao động. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động đối với các đối tượng theo quy định. Khuyến khích CB,CC,VC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tự nguyện nghỉ chế độ hoặc chuyển đổi công tác khác. Rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm CC,VC cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, là cơ sở để xác định biên chế, quản lý biên chế theo vị trí, việc làm. Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh.

Việc thực hiện nghiêm kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về TGBC giai đoạn 2022 - 2026, theo hướng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình thực hiện TGBC; thực hiện nghiêm túc chế độ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phân loại CC,VC theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức để phân loại và tinh giản triệt để đối với những CC,VC yếu kém. Hướng tới mục tiêu TGBC và cơ cấu lại đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng CB,CC,VC; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Linh Trang

Các tin khác


Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Phòng ngừa từ xa, từ sớm

Đông đảo bạn đọc tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cho rằng vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm.

Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

"Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm”. Đây là một trong những điểm nhấn trong Quy định số Số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vừa được Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

(HBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tại phiên họp thứ 2 của BCĐ diễn ra chiều 2/2. Dự họp có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên BCĐ.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, (từ năm 1973, đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục