(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Cán bộ xã Phú Vinh (Tân Lạc) hướng dẫn người dân tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư TT Huyện ủy Tân Lạc, Huyện ủy, UBND huyện luôn xác định công tác phòng chống TNLP là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải kiên quyết, kiên trì và liên tục của cả hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể nhân dân nên đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp phòng chống TNLP trên địa bàn. 

Theo đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tới cán bộ, công chức thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; lồng ghép đưa nội dung chỉ đạo công tác phòng chống TNLP vào các hội nghị của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử của huyện và các hội nghị, hội thi, phong trào quần chúng ở địa phương... qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và tích cực tham gia. 

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huyện Tân Lạc chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống TNLP, lấy phòng ngừa là chính. Trong đó UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện các công việc, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, như: các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, phương tiện; niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí; các dự án đầu tư và mua sắm; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường… Năm 2022, huyện chỉ đạo thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu đối với trên 300 trường hợp; đã công khai trên 400 bản kê khai. 

Để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện các cuộc thanh tra KT -XH; thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra và tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Từ năm 2022 đến nay, huyện Tân Lạc đã triển khai 9 cuộc thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng ngân sách; sử dụng quỹ đất công ích; trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đã ban hành kết luận thanh tra 7 cuộc, hiện nay đang đôn đốc các cơ quan, các xã, thị trấn liên quan thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra. Toàn huyện đã tiếp trên 600 lượt công dân, tiếp nhận gần 300 đơn thư đề nghị; 100% vụ, việc được giải quyết đảm bảo đúng thời hạn quy định. Quá trình giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục, được nhân dân đồng tình, hạn chế tình trạng tái khiếu, tái tố. Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay,  UBND huyện đã thực hiện tiết kiệm 10% chi hội nghị và chi thường xuyên theo Nghị quyết số 84 của Chính phủ. 

Với những giải pháp quyết liệt, huyện Tân Lạc đã ngăn chặn kịp thời nhiều biểu hiện tham nhũng, lãng phí; thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong mọi lĩnh vực và các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Thời gian tới, huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng chống TNLP. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng đối với công tác này; gắn kết chặt chẽ công tác phòng chống TNLP với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo chuyển biến nhận thức và ý thức tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng chống TNLP của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường sự phối kết hợp giữa chính quyền và MTTQ vào việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; đồng thời kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý tham nhũng. Tiếp tục thực hiện công khai hóa trong công tác lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, nhất là các lĩnh vực có nhiều điều kiện cơ hội tham nhũng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra KT-XH và giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo liên quan đến công tác phòng chống TNLP.

Minh Vũ

Các tin khác


Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Phòng ngừa từ xa, từ sớm

Đông đảo bạn đọc tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cho rằng vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm.

Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

"Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm”. Đây là một trong những điểm nhấn trong Quy định số Số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vừa được Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

(HBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh tại phiên họp thứ 2 của BCĐ diễn ra chiều 2/2. Dự họp có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên BCĐ.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, (từ năm 1973, đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí).

Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 23 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, xác định chương trình công tác năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục