Cử tri huyện Lương Sơn kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện Lương Sơn để đảm bảo lộ trình thị trấn Lương Sơn phát triển lên thị xã Lương Sơn.

Trả lời: Trong những năm qua, công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Lương Sơn nói riêng luôn được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. BTV Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 về việc tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. Mục tiêu nhằm tập trung huy động mọi nguồn lực của T.Ư, tỉnh, huyện và các thành phần kinh tế khác để đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội làm động lực phát triển KT-XH, xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã đến năm 2025. Trong đó, tập trung hoàn thành hệ thống hạ tầng quan trọng như: Dự án đường liên kết vùng Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình - Mộc Châu); dự án đường từ quốc lộ 6 đến khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình - thị trấn Xuân Mai, Hà Nội; các dự án chỉnh trang đô thị. 

Về nhu cầu vốn để thực hiện nghị quyết là 19.586 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước khoảng hơn 7 tỷ đồng, vốn xã hội hoá 585 tỷ đồng, vốn dự án thu hút đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Khả năng cân đối vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tổng số 7.190,12 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách T.Ư 597,39 tỷ đồng (đã được giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh); vốn ngân sách tỉnh 1.522,73 tỷ đồng (đã được giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh); vốn ngân sách huyện 5.120 tỷ đồng. Trong đó, huyện thu đấu giá quyền sử dụng đất 31 danh mục, diện tích 256,2 ha với số thu dự kiến 2.750 tỷ đồng (huyện hưởng 100% theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của BTV Tỉnh uỷ); thu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 250 tỷ đồng, huyện hưởng 80% = 200 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND, ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh). Số tiền điều tiết được hưởng đối với 11 dự án do tỉnh đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện, diện tích 273,86 ha, số thu dự kiến 5.300 tỷ đồng, huyện hưởng 2.120 tỷ đồng (huyện hưởng 4% theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của BTV Tỉnh uỷ). UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Lương Sơn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/ 2021 của BTV Tỉnh uỷ. 

(Còn nữa)

Đ.H (TH)
Các tin khác


Đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết đối tượng viên chức nào được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn?

Thông tin bạn đọc phản ánh, khiếu nại

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hoà Bình nhận được đơn tố giác của công dân Nguyễn Anh Thắng, huyện Lạc Thuỷ về việc: Qua phản ánh của các công ty sản xuất gạch trên địa bàn huyện Lạc Thủy được biết 2 lò sản xuất gạch tại thôn Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi của ông Hoàng Quang Phong và Hoàng Văn Dũng có quy mô sản xuất rất lớn nhưng không nộp thuế cho Nhà nước.

Quy định về định giá tài sản bảo đảm

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết việc định giá tài sản bảo đảm (TSBĐ) được quy định như thế nào?

Các trường hợp chấm dứt quyền hưởng dụng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lê (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quyền hưởng dụng (QHD) là gì, khi nào chấm dứt QHD?

Giải đáp pháp luật: Các trường hợp được cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vĩnh (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp được cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (CSDLVCT)?

Xử phạt vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội (ĐTBTXH) bị xử phạt như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục