(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo, tôi cơ bản nhất trí với kết cấu, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, phương hướng và nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 -2025.


Nguyễn Duy Tư

Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nhìn lại 35 đổi mới 1986-2020, phần nhận định, đánh giá tổng quát tại trang 44, đề nghị thay cụm từ "nỗ lực phấn đấu khắc phục” thành "quyết tâm khắc phục”.

Đối với tầm nhìn và định hướng phát triển, về 5 quan điểm chỉ đạo, quan điểm số 2 đề nghị bổ sung nội dung "phát triển kinh tế - xã hội” gắn liền với "bảo vệ môi trường”. Trong định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế cần xác định rõ vai trò, vị trí, mức đóng góp GDP cho ngành kinh tế, đầu tư vốn, sức lao động, KH-KT và kết quả về mặt xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động của các thành phần kinh tế, từ đó hoạch định chính sách cụ thể, phù hợp với đặc thù, tình hình, điều kiện thực tế để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.

Về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo báo cáo.
Những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém đề nghị cần bổ sung nội dung dòng thứ 2 (trang 57): "lưu vực một số dòng sông” thành "lưu vực một số dòng sông có nguy cơ trở thành dòng sông chết” nhằm sát với tình hình thực tế. Trong mục tiêu phát triển, chọn phương án 1: "Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao”.

Về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phướng hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, tôi cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, tôi đề nghị bổ sung một vài điểm như đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII (năm 2016), cần bổ sung phần nhận định và đánh giá về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

Chú ý, sửa lỗi chính tả đầu dòng 13 (trang 92) "khung khổ pháp lý thành "khuôn khổ pháp lý”. Mục tiêu tổng quát đề nghị cần xem xét lại để đảm bảo tính khả thi. Về mục tiêu đến năm 2015, tôi chọn phương án "là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao”.

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII, tôi cơ bản nhất trí với dự thảo. Đồng thời, đề nghị bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 (trang 162): "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phải trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở Đảng và trở thành nội dung kiểm điểm, phân loại, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm”.


Các tin khác


Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị 

(HBĐT) - Sáng 5/11, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đại diện các Ban Xây dựng Đảng T.Ư. Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ huyện Lạc Thủy; đại diện các tổ chức Đảng và đảng viên được khen thưởng.

Quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí cao với nội dung dự thảo báo cáo chính trị, là văn kiện trung tâm của Đại hội, đã đánh giá khách quan, toàn diện và cụ thể các kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Riêng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), tôi xin có một số góp ý, như sau:

Đảng bộ Sở KH&ĐT: Nhất trí với định hướng phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nêu trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ Sở KH&ĐT có 4 chi bộ trực thuộc với 56 đảng viên. Là tổ chức cơ sở Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch; đề xuất cơ chế, chính sách quản lý KT-XH, các lĩnh vực đấu thầu, đăng ký kinh doanh, kinh tế tập thể và tư nhân, đầu tư trong nước và nước ngoài, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)... nên Đảng bộ xác định: Cần tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung vào các nội dung liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành của Sở KH&ĐT, nhất là tầm nhìn, định hướng phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ tới.

Cần quy định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng trong các cơ quan, đoàn thể

(HBĐT) - Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bố cục, kết cấu phù hợp, đầy đủ và hợp lý. Xây dựng toàn diện, khoa học, có tính tổng kết khái quát cao. Đánh giá được những thành công, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, khuyết điểm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo báo cáo chính trị thể hiện quyết tâm của Đảng trong lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội trong giai đoạn mới

(HBĐT) - Dự thảo báo cáo chính trị do BCH T.Ư Đảng khóa XII chuẩn bị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá được kết quả, thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.    

Dự thảo báo cáo chính trị thể hiện tầm nhìn, định hướng phát triển phù hợp với đất nước trong giai đoạn mới

(HBĐT) - Trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện quan trọng này, tôi xin tham gia một số nội dung sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục