Banner chuyên trang đại hội đảng xiii

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.Đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh ta, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về những đóng góp của đoàn đại biểu tỉnh với đại hội, cũng như giải pháp nhằm đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn tỉnh nhà. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:


Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

P.V: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trước hết, xin được chúc mừng đồng chí đã trúng cử vào BCH T.Ư Đảng khóa XIII với sự ủng hộ của 96,47% đại biểu dự đại hội. Quả thực đây là một con số rất ấn tượng!
Đồng chí Ngô Văn Tuấn: Cảm ơn bạn! Rất vinh dự, tự hào, song tôi xác định đó cũng là trọng trách lớn lao trước Đảng, trước Nhân dân, trước tập thể Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa XIII. Sự tín nhiệm của đại biểu dự đại hội là nguồn động viên, cũng là sự nhắc nhở cá nhân tôi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân hơn nữa. Đồng thời, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng như NQĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Việc phát huy vai trò là Ủy viên T.Ư Đảng để đưa tiếng nói của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Hòa Bình đến gần hơn với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng là điều cá nhân tôi đặc biệt quan tâm và nỗ lực thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.
P.V: Vâng, trở lại Đại hội XIII với hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Xin đồng chí cho biết, đoàn đại biểu tỉnh đã có những đóng góp cụ thể như thế nào vào thành công chung của đại hội?

Đồng chí Ngô Văn Tuấn: Tham dự đại hội, đoàn đại biểu tỉnh có 21 đồng chí (1 đồng chí đại biểu T.Ư). Trước khi lên đường, đoàn đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời yêu cầu đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu đại hội. Theo tôi, đó là đóng góp đầu tiên của đoàn.
Trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng 5 dự thảo văn kiện BCH T.Ư khóa XII trình Đại hội XIII, phiên thảo luận tại đoàn đã diễn ra sôi nổi. Đoàn đại biểu của tỉnh đã có trên 10 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện. Tất cả đều được ghi chép, phản ánh đầy đủ và được Đoàn Chủ tịch đại hội ghi nhận.
Ngoài việc có bài tham luận đóng góp vào kỷ yếu đại hội, trong các phiên thảo luận tại hội trường, đoàn đã chăm chú lắng nghe, nghiên cứu báo cáo tham luận của các đoàn khác. Qua đó học hỏi kinh nghiệm và rút ra nhiều bài học để triển khai hiệu quả công tác tại địa phương trong thời gian tới. Đặc biệt, các ý kiến đóng góp của đoàn vào dự thảo NQĐH đã được tiếp thu, như đề nghị bổ sung các nội dung: Năm đầu nhiệm kỳ phải tiêm chủng đại trà vaccine phòng, chống dịch Covid-19 cho cộng đồng; hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là luật pháp về bảo hộ sở hữu trí tuệ và tranh chấp dân sự... đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu hoàn thiện đưa vào nghị quyết.

Đối với công tác nhân sự, Đại hội XIII đã dành gần 3 ngày để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu; nghiên cứu danh sách đề cử, ứng cử, hồ sơ nhân sự BCH T.Ư khóa XIII. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, được ví là "then chốt của then chốt”, đoàn đại biểu tỉnh đã phát huy dân chủ trong từng phiên làm việc, đề cao trách nhiệm trong từng lá phiếu để lựa chọn những đại diện ưu tú nhất tham gia BCH T.Ư khóa mới.
P.V: Thưa đồng chí, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, thành công của đại hội không chỉ thông qua nghị quyết hay bầu BCH T.Ư khóa mới, mà quan trọng hơn phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, phải tạo ra được của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh. Xin đồng chí cho biết, đồng chí đã có ý tưởng, kế hoạch gì để triển khai nhanh Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn của tỉnh?
Đồng chí Ngô Văn Tuấn: NQĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ là ánh sáng soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong nhiệm kỳ mới và chặng đường dài tới đây. Tôi vui mừng khi thấy rằng, các văn kiện và NQĐH có nhiều nội dung vạch ra đường hướng phát triển cho đất nước, đồng thời có các giải pháp cụ thể, có lộ trình, bước đi phù hợp để đạt mục tiêu đã đề ra. Và chắc chắn Hòa Bình không nằm ngoài lộ trình đó.
Căn cứ vào NQĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được quyết nghị, BTV Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mục tiêu là chuyển tải nhanh nhất, đầy đủ nhất, chính xác nhất những nội dung cơ bản của đại hội, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng của Ðảng đến với Nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong ý chí và hành động. Quan trọng hơn, BTV Tỉnh ủy sẽ căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, vận dụng sáng tạo NQĐH để xây dựng các chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn, có mục tiêu, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể trong từng giai đoạn để đưa NQĐH XIII của Ðảng, NQĐH Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Tôi mong muốn rằng, quá trình xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, qua đó, sớm tạo nên những bước đột phá, đưa kinh tế Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Hải Yến (TH)

Các tin khác


Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Đảng viên không được: Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong những việc sau:

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 9-3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình,

Thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm; phân công nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện quy trình bầu các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp và họp phiên bế mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục