(HBĐT) - Cuối tháng 7, cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Sơn (TP Hoà Bình), chúng tôi về dự buổi sinh hoạt chi bộ của tổ dân phố số 3. Chi bộ có 58 đảng viên, chia thành 3 tổ đảng, đảng viên chủ yếu là cán bộ hưu trí. Đồng chí Nguyễn Hồng Mạch, Bí thư chi bộ cho biết: Đảng viên của chi bộ là các đồng chí có trình độ, một số đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, nhà trường, có tiếng nói, uy tín, sức ảnh hưởng trong khu dân cư. Do đó, chúng tôi xác định đảng viên của chi bộ phải là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ); giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đều lồng ghép việc tuyên truyền BVNTTTCĐ.


Đảng viên chi bộ tổ dân phố số 3, phường Kỳ Sơn (TP Hoà Bình) trao đổi, nghiên cứu những quy định, chính sách mới được ban hành.

Cũng như chi bộ tổ dân phố số 3, công tác tuyên truyền BVNTTTCĐ được các xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố thực hiện thường xuyên, lồng ghép trong nhiều hoạt động của khu dân cư. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thành phố đã quan tâm phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong BVNT TTCĐ. Hiện nay, toàn thành phố có 4 báo cáo viên cấp tỉnh; 28 báo cáo viên cấp thành phố; 69 chi, đảng bộ trực thuộc có 1.118 tuyên truyền viên cơ sở; 368 tổ tuyên truyền. Thực hiện công tác BVNTTTCĐ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên mạng xã hội. Hệ thống chính trị thành phố đã thành lập 2 trang thông tin điện tử, 1 website với hàng chục nghìn lượt người truy cập. Qua đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa các thông tin tích cực, định hướng dư luận.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì, tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác BVNTTTCĐ với các hình thức phong phú, hiệu quả như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Một số giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sử dụng mạng xã hội”; hội nghị tập huấn công tác "BVNTTTCĐ, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; giao ban định kỳ... Các cơ quan, đơn vị chức năng thành phố chủ động phối hợp tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội... Những hoạt động trên góp phần quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị và phát triển chung của thành phố.

Dương Liễu


Các tin khác


Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị trong Đảng - Giá trị vận dụng trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của phần tử cơ hội chính trị hiện nay

Chủ nghĩa cơ hội chính trị và phần tử cơ hội chính trị là mối nguy cơ đe dọa vị trí và vai trò của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị dưới mọi biến thể để giữ vững bản chất và sức mạnh của Đảng, để Đảng ta luôn xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc đạt được những thắng lợi vẻ vang qua các thời kỳ.

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần "Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để "không muốn”, "không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Cuốn sách của Tổng Bí thư: "Kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục