(HBĐT) - Chiều 11/8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho ý kiến các dự án trọng điểm của tỉnh dự kiến khởi công trong năm 2022; xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc thành khu du lịch cấp tỉnh; phát triển công nghiệp; xử lý chất thải rắn trên địa bàn và một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu thống nhất 3 xã vùng cao huyện Tân Lạc có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch với nhiều hình thái đa dạng. Việc ban hành Nghị quyết xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cần đánh giá làm rõ hơn thực trạng, tiềm năng, xem xét một số chỉ tiêu đảm bảo phù hợp quy định và thực tế; có giải pháp cụ thể trong triển khai xây dựng khu du lịch cấp tỉnh. Về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm khởi công năm 2022 đã làm rõ tiến độ của 14 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; 06 dự án đầu tư công trên; 05 dự án dự kiến khởi công năm 2023 địa bàn tỉnh. Các dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập; các cấp ủy, chính quyền chưa vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ; công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả…

Về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường; nguồn lực cũng như năng lực một số cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt chưa đáp ứng được thực tiễn; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý thấp; ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường chưa được nhận thức đầy đủ…Các đại biểu đề nghị đánh giá làm rõ hơn tình hình thực tế công tác quản lý chất thải rắn; xem xét hệ thống dữ liệu đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn (bao gồm cả ở đô thị và nông thôn) sát với thực tiễn; đưa ra các giải pháp thật sự hiệu quả, phù hợp…

Cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 76-KL/TU, ngày 08/8/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh; 03 năm thực hiện Kết luận số 246-KL/TU, ngày 29/9/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020, các đại biểu đề nghị cần rà soát các số liệu trong báo cáo, kết quả thực hiện để có đánh giá sát hơn hiện trạng các khu, cụm công nghiệp để có giải pháp trong thời gian tới; bổ sung các hạn chế yếu kém đã được chỉ ra. Trong đó, cần làm rõ hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách TTHC, GPMB, công tác quy hoạch, việc lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm, trong đó nhấn mạnh các dự án đầu tư công về giao thông có vai trò rất quan trọng, là động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, do đó cần tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương vào cuộc tích cực, triển khai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đối với các dự án ngoài ngân sách thì lựa chọn một số dự án trọng điểm do huyện Kim Bôi và huyện Lạc Sơn làm chủ đầu tư để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý chủ trương ban hành Nghị quyết về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần làm tốt công tác quy hoạch, tạo sự đồng bộ; đưa 03 xã có lợi thế, điều kiện thuận lợi để lựa chọn đầu tư xây dựng du lịch cộng đồng; xem xét cơ chế huy động các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực 3 xã, từ đó tập trung đầu tư cho giao thông. Lựa chọn 3 thôn của 3 xã làm du lịch cộng đồng kiểu mẫu; chính quyền và các sở ngành xuống cầm tay, chỉ việc, hướng dẫn cho bà con địa phương phát triển du lịch theo quy hoạch.

Về tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có giải pháp triển khai xây dựng xử lý rác thải, phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Xem xét cơ chế thu hút nhà đầu vào lĩnh vực xử lý rác thải trên địa bàn.

Về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giao UBND tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020, rà soát đánh giá hiện trạng để có giải pháp phát triển đồng bộ trong thời gian tới.

Đối với các dự án trọng điểm cần quyết liệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc GPMB. Giao BCS Đảng UBND tỉnh lựa chọn những dự án có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội để hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn triển khai theo kế hoạch, đặc biệt là các ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy; các dự án giao thông chiến lược từ ngân sách như: Hòa Lạc - Hòa Bình; đường liên liên kết vùng; đường nối từ Xuân Mai - Lương Sơn; đường nối Trần Hưng Đạo - Dân Chủ - TP Hòa Bình… 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành địa phương tập trung chỉ đạo các giải pháp chi tiết, cụ thể ứng phó với mưa lũ, trượt sạt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là về người. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu, tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện trình các Tờ trình, dự thảo Tỉnh ủy ký ban hành theo quy định. 


L.C

Các tin khác


Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lương Sơn trước Kỳ họp thứ 4

(HBĐT) - Sáng 30/9, tại xã Cao Dương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri huyện Lương Sơn trước Kỳ thọp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tham gia tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Quốc hội; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022

(HBĐT) - Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm và cho ý kiến đối với một số tờ trình, dự thảo quan trọng của tỉnh.

Thủ tướng Cộng hòa Cuba bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Tối 28/9, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 - 2/10/2022 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Công tác ứng phó với bão Noru đã thành công

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 (bão Noru) nhận định: Các địa phương đã làm tốt công tác ứng phó với bão. Hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần cao, lực lượng Công an, Quân đội đã huy động toàn bộ nguồn lực chuẩn bị chống bão. Đây là cơn bão có diễn biến phức tạp nhưng không gây thiệt hại về người. Điều này cho thấy, công tác ứng phó đã thành công.

Thủ tướng: Không để người dân đói, rét, không có chỗ ở sau bão, lũ

Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp với các địa phương về ảnh hưởng của bão số 4 sau khi đổ bộ

Sáng sớm 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục