Sáng 28/3, tại hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh diễn ra phiên khai mạc Kỳ họp thứ mười tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh; lãnh đạo một số các sở, ngành... Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII được diễn ra vào thời điểm cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tập trung cố gắng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề để kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh uỷ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng nguồn ngân sách Nhà nước, thủ tục thu hút đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định theo các quy định hiện hành.Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành xem xét, thảo luận và quyết định các nhóm vấn đề quan trọng: Xem xét, thảo luận việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024; phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và Đề án phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực KT-XH. Quyết định biên chế của địa phương; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội năm 2024; xem xét, thảo luận về quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. HĐND tỉnh sẽ xem xét, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều nội dung quan trọng khác…

Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu các tài liệu, cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm về từng nội dung, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Đồng chí Quách Tất Liêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt 9 nhóm Tờ trình. 

Sau phát biểu khai mạc, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tóm tắt nhóm 9 Tờ trình về: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; về phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh năm 2024; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Đường 433 đi xóm Đầm Phế; Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435; Dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư; điều chỉnh các nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt nhóm 8 Tờ trình.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt nhóm 8 Tờ trình về: phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án.Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) trình bày báo cáo thẩm tra của Ban.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh trình bày Báo cáo (tóm tắt) thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt nhóm 4 Tờ trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt nhóm 4 Tờ trình về: Quy định mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024; Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư 3 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hòa Bình.Đồng chí Nguyễn Văn Gia, Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh) trình bày báo cáo thẩm tra của Ban.

Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh đã trình bày Báo cáo (tóm tắt) thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Ban Văn hoá - Xã hội trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt nhóm 4 Tờ trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt nhóm 4 Tờ trình về: Việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội năm 2024; Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024; Quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Ban hành Đề án phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) trình bày báo cáo thẩm tra của Ban.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh trình bày Báo cáo (tóm tắt) thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Ban pháp chế trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.Các đại biểu HĐND tỉnh Tổ 2 thảo luận.  

Kết thúc phiên họp buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh chia thành 5 Tổ thảo luận về các nội dung trình tại Kỳ họp. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung quan trọng như: Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Hòa Bình năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần thứ 1); Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần thứ 1); Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường 433 đi xóm Đầm Phế (trung tâm xã Mường Tuổng cũ), xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc; Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình…

Theo chương trình, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 1 ngày. Chiều 28/3, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường; nghe trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung liên quan đến các dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp và thông qua các Nghị quyết. HĐND tỉnh cũng tiến hành công tác nhân sự và bế mạc Kỳ họp. 


Hương Lan

Các tin khác


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc Vương Ninh

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/4, tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều, Thượng Hải

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều tại thành phố Thượng Hải.

Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc

Sáng 9/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc. Tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Thường trực Huyện ủy Đà Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 8/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm gồm: đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) và đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1). 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục