(HBDT) - Khởm 6/6 Bô̭ Chi hwi Kwân xư̭ (CHKX) tínnh tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết, tôn vinh diến hi̒nh tiên tiển 5 năm thực hiện Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” (2014 - 2019) gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh

Ủy ban MTTQ tỉnh phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới

(HBDT) – Khuô̭NG 4/6, ta̭i Tlung tâm hoo̭c tâ̭p koo̭ng dôô̒ng xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh), Ban Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính fát dôô̭ng hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng năm 2019 va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi 5/6/2019

Wí ban MTTQ tính fát dôô̭ng hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khuô̭ng 4/6, ta̭i Tlung tâm hoo̭c tâ̭p koo̭ng dôô̒ng xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh), Ban Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính fát dôô̭ng hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng năm 2019 va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi 5/6/2019

Xa̭ Tân Tha̒nh – lan twá foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả.

(HBĐT) - Nhửng năm kwa, foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDXVH) ản kấp wí, chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế va̒ nhân zân xa̭ Tân Tha̒nh (Lương Xơn) tích kư̭c chiên skhai, thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá, thư̭c xư̭ di baw kuô̭c khôổng ản nhân zân dôô̒ng ti̒nh hướng ửng.

Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.

Tâ̭p chung chí da̭w tố chức tốt Da̭i hô̭i Liên hiḙ̂p Thanh niên kác kấp

HBDT) – Chi̒ ni̒, 100% xa̭ fươ̒ng, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c tố chức Da̭i hô̭i LHTN ku̒ng kấp. Wí ban Hô̭i LHTN tính dê̒ tha mṷc tiêw, tloong khảng kwi̭ III năm 2019 hwa̒n thă̒nh da̭i hô̭i kấp hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, tiển tởi tố chức Da̭i hô̭i Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam tính tloong khảng 10 năm năi.

Wiḙ̂c chiến khai, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 24 va̒ Chí thi̭ xổ 45 ngiêm túc, ba̒i bán, fu̒ hơ̭p vơie diê̒w kiḙ̂n kuố diḙ̂ fương

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 10/5, Dwa̒n kiém tla kuố Ban chí da̭w tôống kết 15 năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 24 kuố BCH T.Ư (Khwả XI) wê̒l kôông tác zân tôô̭c va̒ 25 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 45 kuố Ban bỉ thư wê̒l môô̭ch xổ kôông tác ớ vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông zo dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Kwang, Fỏ Tlướng Ban Zân vâ̭n T.Ư la̒ tlươ̒ng dwa̒n da̒ la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính. Tham za dwa̒n kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ Vu, Kṷc thuô̭c kác Bô̭, Ban, Ngă̒nh T.Ư. Tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính ku̒ng lẳnh da̭w UBND, UB MTTQ tính, môô̭ch xổ ban, ngă̒nh, tố chức CT-XH tính.

Kí niḙ̂m 60 năm ngă̒i vớ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh – Ngă̒i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Khởm ngă̒i 14/5, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN tính, Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn - Dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam tính tố chức Lḙ̂ Kí niḙ̂m 60 năm ngă̒i vớ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh – Ngă̒i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Tham zư̭ kỏ Thiểw tưởng Hwa̒ng Kiê̒n, Anh hu̒ng lư̭c lươ̭ng vṷ chang nhân zân, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Chiê̒n thôổng Chươ̒ng Xơn Viḙ̂t Nam; lẳnh da̭w Wí ban MTTQ tính va̒ dôông hô̭i viên Hô̭i chiê̒n thôổng Bô̭ dô̭i Chươ̒ng Xơn dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh Viḙ̂t Nam tính

Hô̭i dô̒ng nhân zân hwiḙ̂n La̭c Xơn: Fổi hơ̭p dươ hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân, zái kwiết dơn thư di baw nê̒ nếp

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Lwâ̭t Tố chức Chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ Ngi̭ kwiết xổ 759 ngă̒i 15/5/2015 kuố Wí ban Thươ̒ng vṷ Kuốc hô̭i kwi di̭nh wê̒l hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân kuố Kuốc hô̭i, da̭i biếw Kuốc hô̭i, HĐND kác kấp, Thươ̒ng chư̭c HĐND hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n, Wí ban MTTQ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ ban hă̒nh va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kwi chể fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n, Wí ban MTTQ hwiḙ̂n tloong hwa̭t dôô̭ng, kwa rỉ dươ hwa̭t dôô̭ng tiếp kôông zân, xứ lỉ dơn, thư khiểw na̭i, tổ kảw (KN-TC) ngă̒i ka̭ng di baw nê̒ nếp, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c.

Zi chúc Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh luôn dôô̒ng hă̒nh vởi Dáng va̒ nhân zân ha tlêênh kon dươ̒ng xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc

(HBDT) – Nhân zi̭p kí niḙ̂m 50 thư̭c hiḙ̂n Zi chúc Bác Hô̒ (1960 – 2019, Dôô̒ng chỉ BU̒I VĂN TÍNH, Wí viên Ban chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ ză̒nh cho Bảw Hwa̒ Bi̒nh kuô̭c foóng vẩn. Dôô̒ng chỉ khắng di̭nh: Zi chúc Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh luôn dôô̒ng hă̒nh vởi Dáng va̒ nhân zân ha tlêênh kon dươ̒ng xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc. Khâw ni la̒ nô̭i zung kuô̭c foóng vẩn.

Kuốc foo̒ng – An ninh: Viḙ̂n kỉ thwâ̭t Hái kwân vởi kôông tác tiên chiê̒n biến dáw ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kwản chiḙ̂t va̒ thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh kỉ kết fổi hơ̭p tiên chiê̒n wê̒l biến, dáw zươ̭ Dáng wí Bô̭ Tư lêḙ̂nh Hái kwân vởi Tính wí Hwa̒ Bi̒nh. Viḙ̂n Kỉ thwâ̭t Hái kwân va̒ Ban Twiên zảw Tính wí Hwa̒ Bi̒nh la̒ kơ kwan thươ̒ng chư̭c tham mưw zúp cho wiḙ̂c Dáng wí Bô̭ Tư lêḙ̂nh Hái kwân va̒ Tính wí Hwa̒ Bi̒nh chiến khai kác nô̭i zung, chương chi̒nh hal bên da̒ kỉ kết. Khânh môô̭ch năm fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n da̒ fát hwi vai tlo̒ noo̒ng kốt, dấi meḙnh kôông tác fổi hơ̭p tiên chiê̒n wê̒l biến dáw vởi kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh vởi nhê̒w nô̭ng zung, hi̒nh thức foong fủ.

Tha̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla, zảm xát kuố Dáng

(HBDT) – Wí ban Kiếm tla (WBKT) Tha̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh da̒ ki̭p thơ̒i tham mưw zúp kấp wí thư̭c hiḙ̂n kôông tác kiếm tla, zảm xát (KT, ZX) va̒ thi hă̒nh kí lwâ̭t tloong Dáng, nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông tác KT,ZX kuố Dáng, kóp fâ̒n xâi zư̭ng Dáng bô̭ thă̒nh fổ tloong kheḙch, vưng meḙnh. Xổ lươ̭ng kác kuô̭c kiếm tla tăng 10%, chất lươ̭ng i ản nơng lêênh, tâ̭p chung baw nhửng nô̭i zung nhă̭i kám ản zư lwâ̭n kwan tâm.

Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 zư̭ kiển ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 2-6/11

(HBDT) – Ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 da̒ ban hă̒nh Kể hwă̭ch tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019, zư̭ kiển tố chức bớ ngă̒i 2 – 6/11. Vởi kwi mô kấp tính kỏ mơ̒i môô̭ch xổ tính lân kâ̭n tham za, kác hwa̭t dôô̭ng xḙ ản tố chức ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ môô̭ch xổ hwiḙ̂n tloong tính. Tloong rỉ, lḙ̂ khai ma̭c va̒ bể ma̭c tố chức ta̭i Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh).

Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính: Doỏng kóp ỉ kiển baw zư̭ ản Lwâ̭t Zảw zṷc (xướ dối) chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 7, Kuốc hô̭i khwả XIV

(HBDT) – Ngă̒i 8/5 Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i (DBKH) tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ doỏng kóp ỉ kiển baw zư̭ tháw Lwâ̭t Zảw zṷc (xướ dối) chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 7, Kuốc hô̭i khwả XIV. Dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒ng dwa̒n DBKH tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ kác vi̭ da̭i biếw Kuốc hô̭i tính Hwa̒ Bi̒nh khwả XIV, lẳnh da̭w Wí ban MTTQ tính, kác xớ, ngă̒nh hư̭w kwan. Hô̭i Lwâ̭t za va̒ môô̭ch xổ dơn vi̭ tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.

Kă̭p mă̭t kí niḙ̂m 65 năm chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú

(HBDT) – Khởm ngă̒i 7/5 ta̭i hô̭i tlươ̒ng Bô̭ CHQS tính da̒ tố chức kă̭p mă̭yt kí niḙ̂m 65 chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú (7/5/1954 – 7/5/2019). Tham zư̭ buối kă̭p mă̭t kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; kác vi̭ Tưởng Kwân dô̭i nhân zân Viḙ̂t Nam, Anh hu̒ng LLVC, Anh hu̒ng Law dôô̭ng; lẳnh da̭w kác xớ, ban ngă̒nh, dwa̒n thế kuố tính, tlêênh 90 KCB, thanh niên xung foong zân kôông hwá tiển tham za chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú.

Chiến khai kác zái fáp zái kwiết zứt diếm kác vṷ wiḙ̂c khiểw na̭i, tổ kảw dôông ngươ̒i, fức ta̭p, kẻw za̒i

(HBDT) – Ngă̒i 7/5, Thanh tla Chỉnh fú da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển vởi kác diḙ̂ fương chiến khai Kwiết di̭nh xổ 1849/QĐ-TTg ngă̒i 27/12/2019 kuố Thú tưởng Chỉnh fủ va̒ Kể hwă̭ch xổ 363/KH-TTCP ngă̒i 20/3/2019 kuố Thanh tla Chỉnh fú wê̒l kiếm tla, ra̒ xwát, zái kwiết vṷ wiḙ̂c khiểw na̭i, tổ kảw dôông ngươ̒i fư̭c ta̭p, kẻw za̒i. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính.

Hiḙ̂w kwá bớ wiḙ̂c thă̒nh lâ̭p tlươ̒ng zân tôô̭c bản chủ ớ vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn

(HBDT) – Tí lḙ̂ hoo̭c xinh dá hoo̭c zám dảng kế, hooc xinh ản hoo̭c 2 buối tlêênh/ ngă̒i, ản re̒n liḙ̂n ki̭ năng khôổng dớ thêm tư̭ tin tloong xinh hwa̭t, zaw tiếp, chất lươ̭ng zảw zṷc tư̒ng bước ản nơng lêênh... Dỏ la̒ nhửng kết kwá gi nhâ̭n wê̒l mô hi̒nh tlươ̒ng zân tôô̭c bản chủ (ZTBC) vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn da̒, dang ản tính kwan tâm xâi zư̭ng.

Kôông ti Diḙ̂n lư̭c Hwa̒ Bi̒nh: Dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh muô̒ rẳng noỏng

(HBDT) – Hiḙ̂n tươ̭ng rẳng noỏng, mươ zôông xwất hiḙ̂n tloong khảng dâ̒w muô̒ he̒ da̒ ánh hướng, gâi tha xư̭ kổ vất diḙ̂n kṷc bô̭ ta̭i va̒i khu zân kư tloong tính. Twi nhiên, vởi fương châm khác fṷc leenh, xứ lỉ ti̒nh huổng ki̭p thơ̒i, ngă̒nh Diḙ̂n da̒ khấn chương kấp diḙ̂n tlớ la̭i, dám báw káp diḙ̂n ốn di̭nh cho xih hwa̭t kuố ngươ̒i zân.

Do̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính tiếp xúc kứ chi 7 xa̭ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/4 ta̭i xa̭ Văn Ngiḙ̂, Do̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính (DBKH) tính gô̒m kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Tiển Xinh, Fỏ Tlướng Do̒n DBKH tính; Bă̭ch Thi̭ Hương Thwí, Tlướng Foo̒ng Tố chức kản bô̭ VKXNZ tính; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc kứ chi 7 xa̭: Văn Ngiḙ̂, Miê̒n Dô̒l, Kwỉ Hwa̒, Twân Da̭w, Tân Lâ̭p, Nhân Ngiḙ̂, Mi̭ Tha̒nh kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ku̒ng tham za kỏ Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính; lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh kuố tính va̒ hwiḙ̂n La̭c Xơn.