Dáng bô̭ xa̭ Tlung Thă̒nh Dươ nghi̭ kwiết Dáng baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Vởi tinh thâ̒n zân chú, do̒n kết, dối mởi, xảng ta̭w, Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Tlung Thă̒nh (Da̒ Bắc) da̒ ó ngư̒ng fẩn dẩw vươn lêênh hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ da̭t va̒ vươ̭t 14/17 chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Chiến biển bớ hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew thiểng Bác

(HBDT) – "Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ ản chiến khai ngiêm túc va̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c, ta̭w chiến biển kwan tloo̭ng tloong nhâ̭n thức, hă̒nh dôô̭ng kuố kản bô̭, dáng viên (KB, DV), nhân zân, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp” - dôô̒ng chỉ Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Hwiḙ̂n wí Kim Bôi Ngwiḙ̂n Văn Xiê̒ng khắng di̭nh.