(HBĐT) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp tập trung phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (viết tắt là DN tư nhân). Nhờ vậy, công tác phát triển tổ chức đoàn thể trong DN tư nhân thu được nhiều kết quả tích cực.


Bài 2 - Tập trung phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nướcĐảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) vừa tổ chức lễ công bố thành lập Chi bộ Công ty CP du lịch và phát triển cộng đồng Hoà Sơn.

Cụ thể như Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng quyết định đến sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Trong 9 năm qua đã thành lập mới 249 CĐCS với 16.534 đoàn viên. Hiện, toàn tỉnh có 237 CĐCS trong DN tư nhân với 28.406 đoàn viên.

Các CĐCS sau khi thành lập được sự hướng dẫn của công đoàn cấp trên đã xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhiều CĐCS thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công đoàn trong DN tích cực phối hợp chủ sử dụng lao động tổ chức hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại định kỳ, tạo cơ hội cho công nhân lao động tham gia ý kiến về việc làm, đời sống, chính sách tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi...

Công tác phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên cũng được quan tâm. Các tổ chức đoàn trong DN tập trung chủ yếu ở 3 loại hình: DN tư nhân, công ty TNHH tư nhân và công ty cổ phần tư nhân. Trong 9 năm đã thành lập 21 tổ chức đoàn trong DN tư nhân với 390 đoàn viên thanh niên, Trong đó, DN tư nhân 5 tổ chức với 50 đoàn viên, công ty TNHH tư nhân 4 tổ chức với 30 đoàn viên, công ty cổ phần tư nhân 12 tổ chức với 310 đoàn viên. Đến nay, số DN tư nhân có tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh là 28 tổ chức với 602 đoàn viên thanh niên. Toàn tỉnh còn 2 đảng bộ (Đà Bắc, Tân Lạc) chưa thành lập được tổ chức đoàn trong DN tư nhân giai đoạn 2014 - 2023.

Các tổ chức đoàn, hội trong các DN tư nhân đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên thanh niên, NLĐ. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, kiến nghị của đoàn viên để đề nghị chủ DN xem xét, giải quyết; chủ động đề xuất DN các nội dung hoạt động của tổ chức, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Các cấp bộ đoàn, hội trong các DN tư nhân đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên và thanh niên công nhân. Nhiều tổ chức đoàn chủ động huy động nguồn lực, vận động đoàn viên tham gia các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

Ngoài ra, từ khi ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU, năm 2020 toàn tỉnh phát triển được 1 tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh (CCB) với 11 hội viên thuộc loại hình công ty cổ phần tư nhân. Đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 2 DN tư nhân có tổ chức Hội CCB với 23 hội viên. Tuy nhiên, 1 tổ chức hội đã giải thể năm 2021. Tính đến 30/6/2023, toàn tỉnh duy trì hoạt động 1 chi hội CCB với 10 hội viên. Lãnh đạo Đảng đoàn Hội CCB tỉnh thường xuyên chỉ đạo Hội CCB các huyện, thành phố phối hợp các cơ quan liên quan khảo sát tại các DN để phát hiện đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xem xét kết nạp hoặc thành lập tổ chức cơ sở hội tại DN. Tuy nhiên số lượng Hội CCB còn ít do không đủ số lượng hội viên tối thiểu theo quy định Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

Thông qua hoạt động của cấp ủy, của đảng viên và cán bộ đoàn thể, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN tư nhân đã vận động chủ DN thực hiện tốt Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động… Tạo điều kiện cho NLĐ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền, vận động chủ DN và NLĐ thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT... Tổ chức hội nghị NLĐ, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, chính sách an toàn lao động, chế độ lương, thưởng…; tuyên truyền, vận động NLĐ tự giác thực hiện tốt nội quy, quy chế DN đề ra; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách tại DN; góp phần thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của DN và cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong DN tư nhân đang tồn tại một số hạn chế. Số lượng thành lập tổ chức Đảng (TCĐ), đoàn thể trong các DN tư nhân còn khiêm tốn, chưa tương xứng với số lượng DN hiện có. Tỷ lệ TCĐ, đoàn thể trong DN tư nhân còn thấp so với quy mô tổng số DN, đạt 4,74% (237/4.997); tổ chức Đoàn Thanh niên đạt 0,56% (28/4.997). Đặc biệt, đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng và phát triển TCĐ. Một số DN hoạt động không hiệu quả phải giải thể, do vậy TCĐ, đoàn thể đồng thời cũng bị giải thể. Một số DN đã có TCĐ, nhưng vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ còn hạn chế; mối quan hệ giữa cấp ủy với chủ DN (không phải là đảng viên) có nội dung chưa được đồng thuận, do vậy hoạt động của TCĐ gặp nhiều khó khăn. Ban chỉ đạo ở một số cấp huyện hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa chủ động; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU chưa được thực hiện thường xuyên.

Để tiếp tục thực hiện công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong DN tư nhân, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong DN tư nhân. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có nhiều DN tư nhân tiếp tục thành lập tổ công tác để chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, nhất là quan tâm phát triển đảng viên là quần chúng đang làm việc trong DN tư nhân chưa có TCĐ. Cấp ủy, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên cơ sở cần làm tốt công tác rà soát, nắm chắc tình hình đảng viên trong DN; tiếp xúc với chủ DN, NLĐ để vận động, thuyết phục, hướng dẫn việc thành lập, hoạt động của TCĐ phù hợp điều kiện của DN trên cơ sở các quy định, hướng dẫn thi hành. Chỉ thành lập TCĐ khi đã phát triển được đủ số lượng đảng viên, bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng. Việc vận động thành lập TCĐ cần tôn trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích của DN với lợi ích của TCĐ.

Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng của cấp ủy Đảng trong các DN tư nhân; bố trí bí thư cấp ủy là người có uy tín, giữ vai trò lãnh đạo trong DN tư nhân. Thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong các DN tư nhân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tập trung các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp DN tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng trong các DN tư nhân theo hướng ngắn gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm. Xây dựng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DN tư nhân vững mạnh để lãnh đạo đảng viên, NLĐ.

Nguyễn Văn Duấn 
(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Các tin khác


Đảng bộ huyện Cao Phong: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

(HBĐT) - Cùng với việc tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng bộ huyện Cao Phong đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát triển nhanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du, miền núi phía Bắc

(HBĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hội nghị có sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, sự tham gia của 6 bộ, ngành T.Ư và 14 tỉnh thuộc vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Diễn ra trong 1 buổi sáng nhưng với tâm huyết và trí tuệ, có thể nói, hội nghị đã tìm ra tiếng nói, giải pháp chung nhằm liên kết, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Huyện Cao Phong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong tăng cường chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thông qua đó góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Brazil

Trải qua chặng đường hơn 30 năm, tình hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Brazil ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nền tảng là mối quan hệ cân bằng và tôn trọng lẫn nhau. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác sâu rộng hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, đồng thời củng cố vai trò đối tác chủ chốt của nhau ở hai khu vực Ðông Nam Á và Mỹ Latin.

Huyện Lương Sơn ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo” phối hợp UBND huyện Lương Sơn tổ chức ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 22/9, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục