(HBĐT) - Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (GNVĐTC) là một yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 của tỉnh đạt 9%. Do vậy, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã sát sao chỉ đạo việc phân bổ nguồn vốn và thúc tiến độ giải ngân. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh và các chủ đầu tư phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch VĐTC được giao trong năm 2022; đảm bảo giải ngân theo từng mốc thời gian cụ thể (đến ngày 30/6/2022, giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn (KHV) giao, đến ngày 30/9 đạt trên 70% và đến ngày 31/1/2023 đạt 100% KHV giao). Tuy vậy, hiện kết quả giải ngân không đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ còn thấp so với yêu cầu.


Từ nguồn vốn đầu tư công, đường kết nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng (TP Hòa Bình) đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

theo từng mốc thời gian cụ thể (đến ngày 30/6/2022, giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn (KHV) giao, đến ngày 30/9 đạt trên 70% và đến ngày 31/1/2023 đạt 100% KHV giao). Tuy vậy, hiện kết quả giải ngân không đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ còn thấp so với yêu cầu.

Kế hoạch VĐTC năm 2022 nguồn vốn NSNN của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao với tổng số vốn 3.953,7 tỷ đồng. Số vốn đã được HĐND tỉnh thông qua là 4.752,6 tỷ đồng, trong đó, giao tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, ngày 9/12/2021 bao gồm: Nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 577.390 triệu đồng; nguồn thu xổ số 13.470 triệu đồng; nguồn thu sử dụng đất 1.597.400 triệu đồng; vốn đầu tư khác 400.000 triệu đồng và Nghị quyết số 132/NQ-HĐND, ngày 28/6/2022 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) với tổng số vốn 559,788 tỷ đồng. Đến ngày 29/6, UBND tỉnh đã phân bổ, giao chi tiết kế hoạch VĐTC cho các dự án là 4.752,6 tỷ đồng, đạt 120% KHV TTCP giao, đạt 100% KHV HĐND tỉnh thông qua. Ngoài ra, số KHV năm 2021 nguồn vốn ngân sách T.Ư được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 57,968 tỷ đồng. 

Xác định rõ tầm quan trọng của GNVĐTC có tác động trực tiếp tới phục hồi và tăng trưởng kinh tế nên nhiệm vụ này luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc để có sự cải thiện. Nếu như đến ngày 20/5, tổng số GNVĐTC của tỉnh mới đạt 22% KHV TTCP giao và 18% KHV đã được giao chi tiết cho các dự án thì đến ngày 30/6, số vốn giải ngân tăng lên 38% so với KHV TTCP giao, đạt 31% KHV đã giao chi tiết cho các dự án. Đến ngày 31/7, tổng số KHV đã giải ngân là 1.633,5 tỷ đồng, đạt 41% KHV TTCP giao và 34% so với số kế hoạch UBND tỉnh đã giao chi tiết đến các dự án. Trong đó, cao nhất là vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân đạt 58% so với KHV TTCP giao, đạt 40% KHV đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án. Tỷ lệ thấp nhất là vốn ODA mới giải ngân 107,2 tỷ đồng, chỉ đạt 25% và vốn thực hiện các CTMTQG chưa giải ngân. 

Đối với vốn ngân sách T.Ư trong nước kéo dài giải ngân từ năm 2021 sang năm 2022 được 3.811 triệu đồng, mới chỉ đạt 11% KHV kéo dài, còn vốn ODA được phép kéo dài hiện vẫn chưa giải ngân.

Theo đánh giá của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh: Nhiệm vụ GNVĐTC đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Theo đó, do ảnh hưởng của biến động đơn giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhất là giá xăng dầu từ những tháng đầu năm 2022 khiến nhiều dự án phải điều chỉnh dự toán cho phù hợp với điều kiện thực tế, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện giải ngân. Các dự án thuộc Đề án phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà giao vốn chậm nên tỷ lệ giải ngân thấp. 

Ngoài ra, các dự án thuộc CTMTQG mới được giao vốn ngày 9/6, hiện đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư nên chưa thể thực hiện giải ngân. Các dự án khởi công mới thì chậm hoàn thành thủ tục đầu tư, thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, vì vậy chưa đủ điều kiện thực hiện, giải ngân KHV được giao và một số dự án đang điều chỉnh dự án. 

Khó khăn kéo dài là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư còn chậm và gặp nhiều vướng mắc; nhiều nơi chưa nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân về số tiền bồi thường khi bị thu hồi đất; công tác tuyên truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB chưa bảo đảm minh bạch, công bằng; nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế; việc bố trí nhân sự phục vụ công tác GPMB chưa bảo đảm, chưa đáp ứng được khối lượng công việc. 

Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, một số chương trình, dự án giải ngân theo kết quả đầu ra, chưa có đủ cơ sở rút vốn kế hoạch năm 2022 để giải ngân do đơn vị kiểm toán đang thực hiện kiểm đếm nên đã kéo thấp tỷ lệ giải ngân của tỉnh...

Để cải thiện mạnh kết quả giải ngân, những tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn VĐTC. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; rà soát, điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ cho các dự án trọng điểm đã có khối lượng thực hiện, đảm bảo giải ngân hết nguồn VĐTC được giao năm 2022. UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đi kiểm tra các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo đến ngày 30/9 giải ngân đạt trên 70% kế hoạch vốn năm 2022.

Bình Giang

Các tin khác


Cao Phong - nợ khoanh, nợ quá hạn chiếm 0,1% tổng dư nợ

(HBĐT) - Theo báo cáo của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Phong, đến hết quý III/2022, tổng nợ khoanh và nợ quá hạn trên địa bàn huyện là 325 triệu đồng, chiếm 0,1% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 110 triệu đồng/5 hộ vay, chiếm 0,03% tổng dư nợ, giảm 20 triệu đồng so với năm 2021. Nợ khoanh 215 triệu đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ. Tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 97%, 10/10 xã, thị trấn xếp loại tín dụng tốt.

Thành lập mới 150 tổ hội nông dân nghề nghiệp

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng các mô hình điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khích lệ hội viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu; hướng dẫn thành lập các mô hình kinh tế tập thể HTX, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp về trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ và du lịch.

GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới

Trong giai đoạn 2006-2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo USD giá hiện hành đã tăng gần 371% (tăng gần 5 lần).

Quýt cổ Nam Sơn được mùa, được giá

(HBĐT) - Khắp những sườn đồi dọc các xóm Tớn, Bương, Rồ, Xôm… ở xã Vân Sơn (Tân Lạc), quýt cổ Nam Sơn sai trĩu cành, các nhà vườn phải sử dụng que chống để cây không bị gãy, đổ. Dọc theo tuyến đường liên xóm, xe tải nối đuôi nhau thu mua quýt tận vườn. Bà con phấn khởi bởi chưa năm nào giá quýt cổ Nam Sơn cán mốc 40.000 đồng/kg như hiện nay.

Thắt chặt tín dụng bất động sản, chứng khoán, ưu tiên sản xuất - kinh doanh

(HBĐT) - Trong quý IV hàng năm là thời điểm doanh nghiệp, người dân cần vốn để đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, hoàn thành kế hoạch năm và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ những khách hàng triển khai sản xuất - kinh doanh mới có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.

Công ty Điện lực Hòa Bình “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”

(HBĐT) - Năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động chủ đề "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Thực hiện chủ đề này, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục