(HBĐT) - Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ ngày 15/9 nêu rõ, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu, trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau:

Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức

(HBĐT) - Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Gắn chip vào hộ chiếu

(HBĐT) - Theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 14/8/2021, từ thời điểm này trở đi, hộ chiếu sẽ là loại giấy tờ tùy thân tiếp theo căn cước công dân được gắn chip.

Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021, đến hết năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá).

Nới điều kiện để trở thành tiến sĩ

(HBĐT) - Thông tư số 18/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Theo đó, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định có phần cởi mở hơn.

Cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy đinh hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Nới điều kiện để trở thành tiến sĩ

(HBĐT) - hông tư số 18/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Theo đó, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định có phần cởi mở hơn.

Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định mới

(HBĐT) - Thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (NCCVCM) năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với NCCVCM.

Gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác thi đua, khen thưởng

(HBĐT) - Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1451/UBND-NC về việc tăng cường gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

(HBĐT) - Ngày 14/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, theo đó, đã có sự thay đổi trong cơ chế phát hành, quản lý hóa đơn. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, ngành thuế phát hiện một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của Luật DN trong thủ tục thành lập DN để thành lập nhiều DN hoặc mua lại DN. Thực tế, các DN này không kinh doanh nhưng được sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoặc rút tiền thanh toán từ NSNN, không kê khai nộp thuế để trốn thuế.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư và thu ngân sách Nhà nước từ tiền sử dụng đất

(HBĐT) - Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề về "Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất (SDĐ) năm 2021, dự báo thu năm 2022 gắn với thu hút đầu tư" diễn ra ngày 12/8 vừa qua.

Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân

(HBĐT) - Theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/8/2021, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Những điểm mới cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020

(HBĐT) - Ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2020 (Luật năm 2020), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Một số nội dung mới của luật cần lưu ý:

Áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Thông tư số 44/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, có hiệu lực từ ngày 5/8/2021.