(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) bị xử phạt như thế nào?

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 1/7/2022

(HBĐT) - Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 nêu rõ: trong năm 2021 "Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập".

Tăng cường quản lý người về, đến từ Hà Nội 

(HBĐT) - Ngày 24/7, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5816/VPUBND-KGVX về việc quản lý người về đến từ Hà Nội.

Quy định mới về hủy, xác lập lại số định danh cá nhân

(HBĐT) - Bộ Công an ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/ 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

(HBĐT) - Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ban hành ngày 24/5/ 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công

(HBĐT) - Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 được Quốc hội ban hành ngày 9/12/2020 về ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh năm 2005.

Những điểm mới cơ bản của Luật Xây dựng

(HBĐT) - Ngày 17/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (LXD) năm 2014 (LXD sửa đổi năm 2020). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 với nhiều nội dung mới, khắc phục những hạn chế còn tồn đọng của bộ luật cũ, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt đã rà soát lại quy định của các luật có liên quan để không chồng chéo.

Ba trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 24/6/2021 hướng dẫn Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông

(HBĐT) - Theo Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT, ngày 25/6/ 2021, viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông được cử dự thi thăng hạng khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế

(HBĐT) - Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Thông tư 40). Thông tư 40 chỉ quy định về mặt thủ tục hành chính thuế; các nội dung về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân vẫn đảm bảo theo đúng quy định của các luật thuế có liên quan.

Sửa đổi một số quy định về xếp hạng Quỹ Tín dụng nhân dân

(HBĐT) - Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 05/2021/TT-NHNN, ngày 11/6/2021 sửa đổi Thông tư số 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND).

Bổ sung dụng cụ, thiết bị y tế chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%

(HBĐT) - Ngày 11/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11, Điều 10, Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Quy định mới về quản lý hộ, cá nhân kinh doanh

(HBĐT) - Ngày 1/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD, CNKD).

Những điểm mới nổi bật của Luật Đầu tư năm 2020

(HBĐT) - 5. Thêm nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư (Điều 15):