Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.


Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”". Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chia sẻ những cảm nghĩ của mình về cuốn sách đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết về chủ đề đối ngoại, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh cho rằng, tác phẩm rất có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thực sự là "kim chỉ nam” cho hoạt động đối ngoại, ngoại giao của nền ngoại giao Việt Nam và là tài liệu quý cho những ai quan tâm đến đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Với hơn 800 trang, sách chia thành 3 chủ đề mang tính khoa học, chặt chẽ. Trong đó, tại chủ đề "Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật bản sắc, giá trị cốt lõi của tư tưởng, quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng ta, những định hướng cho công tác đối ngoại trong những năm sắp tới và nhiều năm sau.

Ông Trần Phước Anh đặc biệt bày tỏ sự tâm đắc với nội dung bài viết "Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết toàn diện, sâu sắc và khái quát hóa lý luận, thực tiễn đối ngoại của nước ta trong thời kỳ đổi mới; đồng thời khẳng định, làm rõ hơn nội hàm bản sắc "cây tre Việt Nam” trong đường lối đối ngoại của Đảng ta.

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết: Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa, phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa tư tưởng của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một nền ngoại giao độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”: Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư đã chỉ ra các thành tố nội hàm "vững ở gốc” là nguyên tắc vì lợi ích Quốc gia, dân tộc để phục vụ, độc lập, tự chủ trong đường lối đối ngoại, lấy thực lực làm gốc; "chắc ở thân” là những phương thức tạo nên sức mạnh, trong đó sức mạnh đoàn kết là nhân tố sống còn; "uyển chuyển ở cành” là phong cách, nghệ thuật ứng xử linh hoạt, nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đặc biệt trong các hoàn cảnh khó khăn, có sự phức tạp giữa những xu thế khác nhau, giữa đòi hỏi phải hài hòa cái chung và cái riêng.

Thực tiễn chứng minh đường lối đối ngoại, ngoại giao mang bản sắc "cây tre Việt Nam” đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong quá khứ, đường lối đối ngoại, ngoại giao đặc sắc Việt Nam đã giúp tạo lối và mở đường, từng bước phá thế bao vây, cấm vận và mở ra cục diện mới thuận lợi cho đất nước và hiện nay, công tác đối ngoại, ngoại giao đã mở rộng, làm sâu sắc các mối quan hệ, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Ông Trần Phước Anh cho biết, những chỉ đạo sáng suốt của Tổng Bí thư trong công tác đối ngoại được triển khai trên thực tế tại TP Hồ Chí Minh đã mang lại những kết quả rất tích cực. Trong nhiều năm qua cũng như phương hướng trong năm 2024, công tác đối ngoại tại Thành phố luôn lấy "gốc” là "nguyên tắc vì lợi ích Quốc gia - dân tộc để phục vụ, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập - tự chủ, lấy thực lực làm gốc, lấy đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, để tạo thế, lập thời”, để từ đó triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại của mình, đóng góp vào những thành tựu chung của Thành phố.

TP Hồ Chí Minh xác định rõ phát huy vai trò chủ động, tích cực đi đầu trong công tác đối ngoại, tập trung vào các hoạt động ngoại giao kinh tế, tranh thủ các nguồn lực tốt nhất cho phát triển, giúp Thành phố giữ vững vị trí "cực tăng trưởng” phía Nam và vai trò đầu tàu kinh tế, là trung tâm đối ngoại, hội nhập của cả nước. Thành phố đặt ra 3 nhiệm vụ chính của đối ngoại là thu hút ngoại lực phục vụ phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng tâm; quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế quốc tế của Thành phố và nâng cao hiệu quả hợp tác của Thành phố với các đối tác nước ngoài.

"Tình hình thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho công tác đối ngoại, cuốn sách của Tổng Bí thư thực sự là cẩm nang quý có giá trị thực tiễn giúp những cán bộ làm công tác đối ngoại tại Thành phố quán triệt sâu sắc hơn quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; tiếp tục đoàn kết, đồng lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân cả nước về thành phố mang tên Bác năng động và phát triển”- ông Trần Phước Anh khẳng định.

Theo Tuyengiao.vn

Các tin khác


Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần "Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để "không muốn”, "không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được coi trọng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập của Việt Nam

Trong gần 40 năm đổi mới - xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, chúng ta đã làm tốt việc xây dựng, hình thành nhiều thể chế, tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả của thể chế trong thúc đẩy văn minh xã hội chưa thể hiện rõ ràng. Thành tựu về kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững là không thể phủ nhận, song về cơ bản, nhiều khía cạnh của đời sống xã hội còn mang nặng dấu ấn của văn minh nông nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục