(HBĐT) - Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm và cho ý kiến đối với một số tờ trình, dự thảo quan trọng của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.


Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh báo cáo tình hình nắm bắt tư tưởng cán bộ và Nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.


Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu về công tác giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp.


Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đóng góp vào dự thảo chương trình hành động phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các đại biểu cơ bản thống nhất, trong 9 tháng năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; quán triệt và thực nghiệm túc các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,32%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.657,1 tỷ đồng, bằng 73% so với Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút được 45 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 31.481 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công được 1.827,7 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch vốn được giao. Lưu thông hàng hóa, dịch vụ có mức tăng trưởng khá; hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường tiếp tục được duy trì; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới và OCOP đạt kết quả quan trọng. Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số cấp ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức còn lúng túng, hiệu quả chưa rõ nét; công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên còn nhiều khó khănCông tác phối hợp giữa các cấp, ngành hiệu quả chưa cao. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội còn hình thức. Tiến độ, chất lượng lập quy hoạch chưa cao, tỷ lệ bao phủ quy hoạch xây dựng thấp; công tác thu hút đầu tư chậm, sản xuất công nghiệp còn khó khăn...

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, Nhân dân; tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện 4 đột phá chiến lược; phát triển KT - XH những tháng cuối năm...

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với một số dự thảo, tờ trình quan trọng như: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 3 dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đôn đốc, nắm tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện của T.Ư, của tỉnh. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng và tiến độ, trên cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ để quản lý quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, tạo động lực cho doanh nghiệp và người dân trong phát triển kinh tế. Quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm. Tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo, cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là hộ nghèo, cận nghèo. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nóng. Đối với các tờ trình, dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan soạn thảo tổng hợp, hoàn thiện theo quy định. 

                                                                                    Lê Chung

Các tin khác


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Chủ tịch nước kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Theo Đặc phái viên TTXVN, đêm 6, rạng sáng 7/12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc thành công đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

(HBĐT) - Ngày 6/12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư.

Tư duy, giải pháp mới thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Sáng 6/12, tiếp tục Chương trình làm việc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 6/12, tại trụ sở Nghị viện New Zealand, sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa Maori, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp

(HBĐT) - Sáng 6/12, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức bước sang buổi làm việc thứ 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục