Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh triển khai thực hiện thu hút sự tham gia tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Phong trào không chỉ nhân lên giá trị truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc mà còn tạo động lực giúp hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, giúp các địa phương hiện thực hoá mục tiêu giảm nghèo bền vững.


Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng,Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các gia đình chính sách tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư phố Re, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn). Ảnh: P.V

Chung tay chăm lo, giúp đỡ, cải thiện cuộc sống người nghèo

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, việc tập trung nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể hết sức chú trọng, quan tâm. Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều nội dung, giải pháp, cách làm hiệu quả nhằm huy động tối đa nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo. Việc đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; phối hợp chính quyền trong việc kêu gọi, huy động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, toàn xã hội cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống nhằm cụ thể hóa phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hiện nay, một bộ phận người dân đời sống còn nhiều khó khăn, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2023, toàn tỉnh còn 27.091 hộ nghèo, chiếm 12,29% dân số. Hộ nghèo đang rất cần hỗ trợ về mọi mặt của Nhà nước, cộng đồng xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 3.556 hộ cần hỗ trợ về nhà ở.

Xác định công tác vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” còn có những khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh, Quỹ "Vì người nghèo” các cấp đã thu được kết quả quan trọng. 

Tính từ năm 2021 đến tháng 9/2023, quỹ "Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận trên 80,1 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021 tiếp nhận trên 27,89 tỷ đồng, năm 2022 tiếp nhận trên 33,3 tỷ đồng, năm 2023 (tính đến tháng 9) tiếp nhận trên 9 tỷ đồng. Trong 3 năm, tỉnh vận động được trên 15 tỷ đồng từ các đơn vị, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ thực hiện các hạng mục an sinh xã hội. Theo đó, Ban quản lý quỹ đã hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo từ năm 2021 đến tháng 9/2023 được 1.255 nhà, trị giá trên 44,5 tỷ đồng; sửa 147 nhà, trị giá 1,69 tỷ đồng. Từ ngày 1/1 - 20/10/2023, có 53 tập thể, 3 cá nhân ủng hộ tiền mặt và chuyển tiền vào tài khoản quỹ với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng; xây được 269 nhà, sửa 6 nhà. Một số đơn vị, cá nhân tiêu biểu như: Bộ Tư lệnh Quân khu 3 ủng hộ 600 triệu đồng; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty hóa chất dầu khí ủng hộ 300 triệu đồng; Agribank Hoàng Mai ủng hộ 150 triệu đồng…


Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Thịnh Minh, số tiền được trích từ quỹ "Vì người nghèo" của thành phố Hòa Bình.

Từ nguồn kinh phí huy động được, ngoài phân bổ xây dựng nhà đại đoàn kết, Ban quản lý quỹ đã hỗ trợ học bổng, tặng quà người nghèo, bệnh nhân và học sinh nghèo; tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi, Trung thu… Trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm nay (từ ngày 17/10 - 18/11), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh đã xây dựng kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia đóng góp quỹ; phối hợp rà soát hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo và ủng hộ xây nhà đại đoàn kết…

Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện phong trào

Công tác vận động, xây dựng quỹ "Vì người nghèo” được Uỷ ban MTTQ, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm; nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Công tác sử dụng quỹ được đổi mới theo hướng chú trọng xây dựng các mô hình điểm giảm nghèo bền vững, công trình hỗ trợ cho cộng đồng nghèo; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của MTTQ để phân bổ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hội viên, đoàn viên nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm lo Tết cho người nghèo được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý, sử dụng quỹ các cấp thực hiện đảm bảo đúng quy chế hoạt động.

Nhìn chung, các đối tượng nghèo được hỗ trợ từ nguồn quỹ đã ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo ở địa bàn dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Phát huy tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái” của dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2023 (từ ngày 17/10 - 18/11); gửi Thư kêu gọi ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh; tổ chức phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” cấp tỉnh… Đây là những hoạt động, sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để tỉnh biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, gắn kết những tấm lòng nhân ái với các hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu "Kết nối - Chia sẻ yêu thương - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thời gian tới, Ban quản lý quỹ "Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục chủ động triển khai thực hiện phong trào. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện chương trình an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo của tỉnh. Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức vận động, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo” nhằm thu hút ngày càng cao sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Rà soát, nắm chắc số lượng, hoàn cảnh cụ thể của từng nhóm đối tượng. Đa dạng hoá hình thức hỗ trợ, ưu tiên hỗ trợ phù hợp với khó khăn thực tế gắn với tiêu chí nghèo đa chiều, trong đó chú trọng hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, sinh kế. Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý quỹ, thường xuyên kiểm tra việc quản lý, vận động, sử dụng quỹ "Vì người nghèo”, bảo đảm việc hỗ trợ cho người nghèo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, gương "người tốt, việc tốt” trong ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh…


Hồng Duyên

NHÓM Ý KIẾN


* Khắc phục khó khăn thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Trần Đức Trường, 

Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh

Trước thực tế nguồn kinh phí vận động còn hạn hẹp, tính đến thời điểm hiện tại, mỗi năm tỉnh hỗ trợ xây dựng được 300 - 500 căn nhà cho hộ nghèo. Như vậy chỉ đáp ứng 11% số hộ cấp thiết được Nhà nước, cộng đồng quan tâm, hỗ trợ, xây dựng, nâng cấp nhà ở. Bên cạnh đó, các mô hình giảm nghèo bền vững còn ít, hộ nghèo chưa có nguồn vốn để phát triển sản xuất, thu nhập chính của hộ nghèo dựa chủ yếu vào nông nghiệp nên đời sống còn khó khăn. Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo còn phải điều chỉnh thay thế hộ nhiều lần do một bộ phận hộ gia đình thiếu tài chính, ốm đau hoặc chưa được tuổi làm nhà… Vì vậy việc bàn giao nhà ở chưa đúng tiến độ.

Ngoài ra, công tác tổng hợp số liệu, hoàn thiện chứng từ của một số huyện chậm do cán bộ theo dõi tổng hợp quỹ là cán bộ kiêm nhiệm, không được đào tạo về nghiệp vụ kế toán. Quỹ hiện còn dư trên 10,9 tỷ đồng (cấp tỉnh trên 4,3 tỷ đồng; các huyện, thành phố trên 2,6 tỷ đồng; cấp xã trên 3,9 tỷ đồng). Nguồn dư quỹ không tập trung nên việc hỗ trợ xây dựng nhà gặp khó khăn. Kinh phí còn lại chủ yếu để hỗ trợ thăm hỏi, động viên người nghèo dịp lễ, Tết; hỗ trợ học sinh học tập, hỗ trợ cây, con giống…

Đó là những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong tổ chức, thực hiện  quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh. Để có thêm nguồn lực triển khai, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban vận động quỹ "Vì người nghèo” Trung ương phân bổ kinh phí về địa phương để hỗ trợ 3.156 căn nhà cho người nghèo của tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia giúp đỡ người nghèo, cộng đồng nghèo; ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

 

* Vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vươn lên

Nguyễn Công Minh, 

Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Cao Phong

Phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn huyện Cao Phong ổn định cuộc sống. Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2023, MTTQ huyện đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, hành động, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động ủng hộ các nguồn lực cùng với việc thực hiện các chính sách liên quan hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

MTTQ các cấp trong huyện đã tuyên truyền về những đóng góp của tập thể, cá nhân, gương người nghèo vươn lên thoát nghèo. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang hoạt động, sinh sống trên địa bàn. Theo kế hoạch, trong Tháng cao điểm kêu gọi hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng. Theo đó hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ vốn, mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ khám, chữa bệnh và hỗ trợ con hộ nghèo, hộ cận nghèo học tập...

Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2023 là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và nhân dân tiếp tục thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái”, "thương người như thể thương thân”; bằng những hành động thiết thực, cụ thể hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trao sinh kế, tạo "giá đỡ” an sinh, giúp người nghèo có cuộc sống tốt hơn và cơ hội thay đổi cuộc đời.

 


Các tin khác


Ngày làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 1/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ 1 - 3/12.

Thủ tướng tới Dubai, bắt đầu tham dự COP28 và các hoạt động song phương tại UAE

Theo Đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, vào lúc 22 giờ 40 phút, ngày 30/11 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Al Maktoum, thành phố Dubai bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), kết hợp các hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ ngày 30/11 đến ngày 3/12, theo lời mời của Chính phủ UAE.

Phát huy kết quả, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

Chiều 30/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục diễn ra và bế mạc. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu bế mạc. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu. 

Khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.


Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, chiều tối 29/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục