(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vĩnh (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp được cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (CSDLVCT)?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 62/2021/NĐ-CP, ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, các trường hợp được cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu (TT, TL) trong CSDLVCT gồm:

- Cơ quan tiến hành tố tụng được cung cấp, trao đổi TT, TL trong CSDLVCT phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử;

- Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được cung cấp, trao đổi TT, TL trong CSDLVCT để phục vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Công dân được cung cấp, trao đổi thông tin của mình trong CSDLVCT;

- Cơ quan, tổ chức, công dân không thuộc quy định nêu trên có nhu cầu cung cấp, trao đổi TT, TL trong CSDLVCT của công dân khác phải được công dân đó đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực và được Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp huyện (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tại nơi công dân đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đồng ý cho phép cung cấp, trao đổi thông tin.

V.H (TH)


Các tin khác


Đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết đối tượng viên chức nào được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn?

Thông tin bạn đọc phản ánh, khiếu nại

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hoà Bình nhận được đơn tố giác của công dân Nguyễn Anh Thắng, huyện Lạc Thuỷ về việc: Qua phản ánh của các công ty sản xuất gạch trên địa bàn huyện Lạc Thủy được biết 2 lò sản xuất gạch tại thôn Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi của ông Hoàng Quang Phong và Hoàng Văn Dũng có quy mô sản xuất rất lớn nhưng không nộp thuế cho Nhà nước.

Quy định về định giá tài sản bảo đảm

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết việc định giá tài sản bảo đảm (TSBĐ) được quy định như thế nào?

Các trường hợp chấm dứt quyền hưởng dụng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lê (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quyền hưởng dụng (QHD) là gì, khi nào chấm dứt QHD?

Xử phạt vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội (ĐTBTXH) bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ xét nghiệm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc xét nghiệm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy (SDTPCMT) dựa trên những căn cứ nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục