(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 213/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2023.


Theo đó, quyết nghị: Quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 cụ thể như sau:

- Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã năm 2023 là 26.020 chỉ tiêu. Trong đó, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 22.606 chỉ tiêu, không thay đổi so với chỉ tiêu giao năm 2022 (sự nghiệp GD&ĐT:18.826 chỉ tiêu; sự nghiệp y tế: 2.499 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 484 chỉ tiêu, sự nghiệp khác: 797 chỉ tiêu). Các hội đặc thù tổng: 127 chỉ tiêu biên chế, không thay đổi so với chỉ tiêu giao năm 2022 (biên chế các hội đặc thù cấp tỉnh 94 chỉ tiêu; biên chế các hội đặc thù cấp huyện 33 chỉ tiêu). Tổng biên chế cán bộ, công chức cấp xã là 3.287 chỉ tiêu, giảm 282 chỉ tiêu so với năm 2022 (trong năm 2023, cán bộ, công chức cấp xã dự kiến phải giảm 79 chỉ tiêu để đảm bảo lộ trình đến năm 2024 biên chế cán bộ, công chức cấp xã đúng định mức theo quy định. Việc tính số lượng công chức cấp xã giảm trên cơ sở số lượng, chất lượng hiện có và phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã của các huyện, thành phố đến hết năm 2024).

- Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2023 là 954 chỉ tiêu. Trong đó: Sự nghiệp GD&ĐT: 44 chỉ tiêu; sự nghiệp y tế: 726 chỉ tiêu; sự nghiệp văn hóa - thông tin và thể thao: 31 chỉ tiêu; sự nghiệp khác: 153 chỉ tiêu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua.


H.L (TH)


Các tin khác


Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - Quy trình lập và phê duyệt kế hoạch thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư ở địa phương

3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định

(HBĐT) - Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024 quy định, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa bị phạt đến 15 triệu đồng

(HBĐT) - Tại phiên họp chuyên đề pháp luật sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng với 4 chương và 8 điều, có hiệu lực từ ngày 1/9/2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục