(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 174/UBND-NVK, ngày 15/2/2023 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (TPGN) trong thời gian tới.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cơ quan T.Ư trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Công văn số 1676/NC-TTg, ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa TPGN gắn với quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh Hoà Bình về phòng, chống tội phạm.

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung, TPGN nói riêng, nhất là TPGN do nguyên nhân xã hội trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, người lao động, HS-SV ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Chú trọng duy trì, phát huy, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện, tự giác tham gia; phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội.

Tổ chức giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là các nhóm đối tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; các vấn đề xã hội sau dịch bệnh là nguyên nhân, điều kiện phát sinh TPGN; giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn không để phức tạp kéo dài phát sinh, hình thành "điểm nóng” về ANTT...

Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phát huy vai trò trách nhiệm các tổ hòa giải, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội…

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan T.Ư trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Riêng với Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp, phương án góp phần kéo giảm tội phạm; tăng cường QLNN, nhất là những lĩnh vực là nguyên nhân phát sinh tội phạm. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình; nâng cao hiệu quả công tác QLNN về ANTT. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động "đâm thuê, chém mướn”, "bảo kê”, đòi nợ thuê, liên quan đến "tín dụng đen”…


P.V (TH)


Các tin khác


Quy trình tiến hành hòa giải theo Luật hòa giải ở cơ sở

(HBĐT) - Theo Luật Hòa giải ở cơ sở, một cuộc hòa giải thông thường trải qua 2 giai đoạn (chuẩn bị hòa giải, tiến hành hòa giải) với những bước cơ bản sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ

(HBĐT) - 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: "Điều 16. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động quy định tại Điều 13 Nghị định này

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(HBĐT) - Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023 và thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP, ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Chính sách mới về tinh giản biên chế

(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 20/7/2023, các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (quy định về tinh giản biên chế) được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Nghị định này thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/ 2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2020. Nghị định có nhiều điểm mới về chính sách tinh giản biên chế.

Triển khai giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%

(HBĐT) - Ngày 30/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 05/CĐ-TCT chỉ đạo các đơn vị ngành Thuế khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định (NĐ) số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục