Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua hoạt động tình nguyện, tham quan các địa chỉ đỏ, cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm nay, Huyện Đoàn Mai Châu phối hợp Đoàn Thanh niên các huyện Cao Phong, Lạc Sơn và TP Hòa Bình tổ chức chương trình "Hành trình về địa chỉ đỏ” tại các tỉnh miền Trung.


Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Mai Châu tổ chức sinh hoạt định kỳ, đây là diễn đàn để ĐVTN được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét đối với những vấn đề quan tâm.

Trong khuôn khổ hành trình về địa chỉ đỏ, Đoàn Thanh niên 4 đơn vị đã thăm viếng, thắp hương tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh xương máu của các liệt sỹ vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, ĐVTN có cơ hội hiểu thêm về truyền thống lịch sử, từ đó giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐVTN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. "Chuyến hành trình về địa chỉ đỏ không chỉ góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho ĐVTN mà còn lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn, niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó động viên thanh, thiếu niên nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, từ đó hoàn thiện bản thân trở thành công dân có ích cho xã hội”, anh Hà Công Đạt, Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu chia sẻ.

Để nâng cao nhận thức cho ĐVTN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Huyện Đoàn Mai Châu chỉ đạo các cơ sở đoàn trong huyện đa dạng hình thức giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho ĐVTN. Đồng thời, thành lập CLB Lý luận trẻ, là diễn đàn giúp ĐVTN được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm, nhất là trên mạng xã hội, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Chị Nguyễn Minh Châu, thành viên CLB Lý luận trẻ, Bí thư Đoàn Trường THPT Mai Châu cho biết: "Các thành viên CLB đã phát huy vai trò tiên phong thông qua việc viết tin, bài chuyên đề, phản biện thể hiện quan điểm đúng đắn về tình hình chính trị của đất nước hoặc địa phương. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay.”

Huyện Đoàn cũng đẩy mạnh triển khai cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, góp phần tạo trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, chính thống. Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Huyện Đoàn tăng cường chia sẻ thông tin tích cực trên các trang mạng, lập trang fanpage "Huyện Đoàn Mai Châu” và chuyên mục "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện đẹp trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng, giới thiệu những điển hình trong học và làm theo Bác...

Hàng năm, trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, Huyện Đoàn gắn kỹ năng sử dụng mạng xã hội, Luật An ninh mạng vào chương trình để nâng cao nhận thức cho ĐVTN. Anh Hà Công Đạt, Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu cho biết thêm: "Huyện Đoàn đã triển khai đồng bộ giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường giáo dục, phổ biến cho ĐVTN hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về cách thức hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Đồng thời, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN, nhất là kỹ năng sử dụng mạng xã hội, nhận diện, phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả, tin độc hại, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin đó”.

Những việc làm cụ thể của các cơ sở Đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của ĐVTN trong việc đẩy lùi các thông tin tiêu cực, sai sự thật, tạo những giá trị văn hóa lành mạnh và lối sống tích cực cho giới trẻ. Đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn huyện Mai Châu.


Thanh Loan

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Bài viết của Tổng Bí thư: Nhân lên tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Cuốn sách của Tổng Bí thư: "Kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại

Trong bối cảnh công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đạt những thành quả rất nổi bật của năm 2023, cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi được phát hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của độc giả, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận thuyết, quan điểm khác nhau nhưng đều hòa chung một "dàn hợp xướng” tiến công Chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó có lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp. Vì vậy, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, giữ vững bản chất khoa học, cách mạng lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình hiện nay có ý nghĩa cấp thiết.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ được xác định là then chốt của then chốt. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn được coi trọng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập của Việt Nam

Trong gần 40 năm đổi mới - xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, chúng ta đã làm tốt việc xây dựng, hình thành nhiều thể chế, tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả của thể chế trong thúc đẩy văn minh xã hội chưa thể hiện rõ ràng. Thành tựu về kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững là không thể phủ nhận, song về cơ bản, nhiều khía cạnh của đời sống xã hội còn mang nặng dấu ấn của văn minh nông nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục