(HBDT) – Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch kuố tính dang fṷc hô̒i tlớ la̭i khâw môô̭ch thơ̒i zan za̒i chi̭w ánh hướng tiêw kư̭c kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Dảng kế, bớ kwỉ III/2020, lươ̭ng zu kheéch dêểnh tham kwan, zu lich ta̭i kác diếm dêểnh Mai Châw, Kim Bôi nhô̭n nhi̭p tlớ la̭i. Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, môô̭ch tloong nhửng KZL tloo̭ng diếm i dỏn nhâ̭n nhửng tỉn hiḙ̂w tốt wê̒l thi̭ tlươ̒ng. Kác chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng mang tỉnh chất kích kâ̒w zu li̭ch, dang ản tính chiến khai, thư̭c hiḙ̂n nhă̒m xúc tiển kwảng bả, thu hút zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước dêểnh kôô̒ng Hwa̒ Bi̒nh.

Nhân rôô̭ng mô hi̒nh xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhơ̒ chú dôô̭ng, xảng ta̭w tloong kôông tác chiến khai thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i kôổng văn (TZDKXZDKVH) kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng fát chiến rôô̭ng khắp. Khức lan twá kuố foong tla̒w da̒ kóp fâ̒n la̒ thăi dối ziḙ̂n ma̭w nôông thôn, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, văn hwả tinh thâ̒n kuố nhân zân.

Hwiḙ̂n Tân La̭c Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ Mo Mươ̒ng xa̭ Mi̭ Hwa̒

(HBDT) – Xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Tân La̭c) vươ̒ tố chức lḙ̂ tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) mo Mươ̒ng kỏ xư̭ tham za kuố 35 thă̒nh viên la̒ kác ngḙ̂ nhân Mo Mươ̒ng, hô̭i viên ieww thích, kwan tâm dêểnh kôông tác zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát chiến văn hwả Mo Mươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí Xâi zư̭ng diểm zu li̭ch tâm linh, tỉn ngươ̭ng hấp zâ̭n

(HBDT) – Tloong dê̒ ản fát chiến zu li̭ch dêểnh năm 2020, tâ̒m nhi̒n 2030, hwiḙ̂n Iên Thwí dươ mṷc tiêw kṷ thế la̒ dươ hwiḙ̂n tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch tâm linh, tỉn ngươ̭ng tloo̭ng diếm kuố tính, la̒ diếm dêểnh thân thiḙ̂n, an twa̒n, hấp zâ̭n kheéch zu li̭ch

Chái ngiḙ̂m tlang tla̭i hư̭w kơ tloong loo̒ng tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Tlang tla̭i hư̭w kơ Xen Wa̒ng ớ ngăi tloong loo̒ng tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh dang ta̭w rêênh khức noỏng cho nhửng ngươ̒i iêw mển, hảw hwa̒ mêê̒nh, khảm fả chái ngiḙ̂m xán fấm kuố thiên nhiên. Rất nhê̒w ba̭n tlé, dôi lưở dêểnh tlang tla̭i dớ check –in, kỏ ản kác bức ánh thôốch tlêênh ba̭i wa dú mâ̒w mâ̒w xắc, bớ kúc hwa̭ mi tlẳng ngâ̒n, xắc wa thươ̭c zươ̭c muôn mâ̒w ling linh, ba̭i wa tam zác ma̭ch tlái za̒i, chái ngiḙ̂m thuổng hỏl bắt kả, bắt kuô, bé văng rư̒ng… dêểnh ni zu kheéch, kác ba̭n tlé kỏ thế gi la̭i nhửng khi̒ thôốch, khôổng châ̭m la̭i tlước kác lo lẳng bâ̭n nhô̭n kuố kuô̭c khôổng.

Nhửng tỉn hiḙ̂w dảng mơơ̒ng tloong kôông tác foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh

(HBDT) - Năm 2015, to̒n tính xắi tha 520 vṷ ba̭w lư̭c za di̒nh (BLZD). Ni la̒ “kí lṷc” dảng buô̒n tloong kôông tác za di̒nh. Khâw hô̒i chuông dảng bảw dôô̭ng ni̒, kác xớ, ngă̒nh diḙ̂ fương da̒ chiến khai dôô̒ng bô̭, kwiết liḙ̂t nhê̒w zái fáp nhă̒m zám ti̒nh tla̭ng BLZD. Nhơ̒ rỉ, xổ vṷ BLZD da̒ zám râ̒n kwa kác năm. Năm 2016 kỏ 240 vṷ, năm 2017 kỏ 235 vṷ, năm 2018 kỏ 275 vṷ, năm 2019 kỏ 257 vṷ, dă̭c biḙ̂t năm 2020 chí ko̒n kỏ 96 vṷ.

Fát hwi zả tli̭ văn hwả fi vâ̭t thế

(HBDT) - “Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết to̒n zân tôô̭c năm 2020” tlung twâ̒n khảng 11 vươ̒ kwa, khắp kác khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n tính baw tlung twâ̒n khảng 11 vươ̒ kwa, nỏ nhơ xư̭ “khôổng la̭i"” kuố Chiêng Mươ̒ng va̒ zân ka Mươ̒ng. Ớ kác khu zân kư kỏ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Mươ̒ng khinh khôổng, fâ̒n văn nghḙ̂ kuố ngă̒i hô̭i ít nhất dê̒w kỏ 1 -–2 tiết mṷc chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng hwă̭c zân ka Mươ̒ng. Cho thẩi, văn hwả fi vâ̭t thế kuố zân tôô̭c Mươ̒ng ku̒ng nhơ kác zân tôô̭c thiếw xổ khác tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang ản chính ngươ̒i zân chân tloo̭ng lưw zư̭, fát hwi.

Fê zwiḙ̂t Chương chi̒nh fát chiến dô thi̭ thi̭ chẩn Mai Châw dêểnh năm 2030

(HBDT) – UBNZ tính vướ ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 2813/QĐ-UBND ngă̒i 16/11/2020 wê̒l Fê zwiḙ̂t Chương chi̒nh fát chiến dô thi̭ thi̭ chẩn Mai Châw dêểnh năm 2030

Diếm zu li̭ch xinh thải kết hơ̭p nghí zươ̭ng tlêêng vu̒ng dất kố La̭c Xơn

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch fát chiến zu li̭ch tính zai dwa̭n 2014 – 2020, tâ̒m nhi̒n 2030, hwiḙ̂n La̭c Xơn thuô̭c Kṷm zu li̭ch Mai Châw – Tân La̭c – Kaw Foong. Kỏ ta̒i ngwiên xinh thải foong fủ va̒ nối bâ̭t, nhê̒w xán fấm da̒ di̭nh hưởng dươ baw khai thác zu li̭ch xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng ản lươ̭ cho̭n la̒ diếm nhẩn zu li̭ch vu̒ng dất kố La̭c Xơn.

Hwiḙ̂n Mai Châw dấi meḙnh foong tla̒w “To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả”

(HBDT) – Thew dôô̒ng Fa̭m Văn hwa̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n, Tlướng BCD foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” hwiḙ̂n Mai Châw: Tloong nhửng năm kwa, thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w TZDKXZDKVH tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̒ da̭t ản nhửng kết kwá thiết thư̭c, tư̒ng bước di baw chiê̒w khu, tlớ thee̒nh foong tla̒w thi duô iêw nước rôô̭ng khắp. Foong tla̒w ta̭w xư̭ chiến biển wê̒l nhâ̭n thức kuố kấp wí Dáng, nơơng kaw vai tlo̒, vi̭ chỉ MTTK va̒ kác dwa̒n thế, kóp fâ̒n tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết to̒n zân. Chất lươ̭ng kuốc khôổng kuố kác za di̒nh ản nơơng lêênh. Kác zả tli̭ chiê̒n thôổng, nếp khôổng văn hwả ngă̒i ka̭ng ản koi tloo̭ng. Ỉ thức chắch nhiḙ̂m mối kả nhân, hô̭ za di̒nh ngă̒i ka̭ng ản nơơng lêênh, va̒i tlo̒ kuố za di̒nh ản tư̒ng bước khắng di̭nh.

Fổ Ngiḙ̂ Zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh

(HBDT) – Ản xáp nhâ̭p bớ xỏm Ngiḙ̂ va̒ fổ Zân Chú ku, fổ Ngiḙ̂ Zân, thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn) kỏ 181 hô̭, 702 nhân khấw, zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 54,7%. Thôông kwa tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, kuô̭c vâ̭n dôô̭ng To̒n zân xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh ản kản bô̭, nhân zân hướng ửng, tham za tích kư̭c.

Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép Mai Châw vấn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến KT-XH tloong diê̒w kiḙ̂n ko̒n kă̭p nhê̒w khỏ khăn, dă̭c biḙ̂t tlước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch Covid-19, mê hwiḙ̂n Mai Châw vấn da̭t ản nhửng kết kwá dảng gi nhâ̭n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w, hi̒nh ắnh, vi̭ thể Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, kôông tác tiên chiê̒n, kwáng bả, xúc tiển zu li̭ch ản tính kwan tâm, xác di̭nh kwa rỉ ta̭w hiḙ̂w ửng tốt zúp hi̒nh ắnh, vi thể Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ản nơơng kaw, hô̭i nhâ̭p kwuốc tể.

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Bưới Ka̭i moong ản tiếp thêm nguô̒n lư̭c

(HBDT) – Bớ kuổi năm 2019, xỏm Bưới Ka̭i, xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) chỉnh thức khai chương diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Ku̒ng mân xỏm Lwi̭ Ái – xa̭ Foong Fủ, xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, Bưới Ka̭i tlớ thee̒nh 1 tloong 3 mô hi̒nh diếm ZLKD ản dươ baw hwa̭t dôô̭ng.

Zẩl zâ̭l tiê̒m năng zu li̭ch xa̭ vu̒ng kaw Ngoo̭c Lâw

(HBDT) – Khung kắnh thơ môô̭ng kuố vu̒ng kaw, nhửng ngôi nha̒ xand, khỉ hâ̭w maách lee̒nh, ta̭w tiê̒m năng zu li̭ch cho xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn). Wa̒i thẳng kắnh thác Mu ta̭i xa̭ Tư̭ Zo, ba̭i Bu̒i kuố xa̭ Ngoo̭c Lâw i hưở hḙn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố vu̒ng kaw hwiḙ̂n La̭c Xơn

Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.