Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2024. Ngày nay, khi mỗi người chung tay xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc thì tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Do đó, các cấp, ngành đã và đang triển khai các giải pháp đấu tranh để hạn chế, từng bước xóa bỏ BLGĐ trong đời sống xã hội.
Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác gia đình, Hội LHPN huyện Mai Châu phối hợp tổ chức giao lưu truyền thông Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Đồng Tân. ​​​​​

Đồng chí Bùi Văn Miên, Phó trưởng phòng VH-TT huyện Lạc Thủy cho biết: Năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ BLGĐ. Cả 3 vụ đều là bạo lực tinh thần và đã được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư. Công tác PCBLGĐ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình (CTGĐ). Vì vậy, huyện đã đưa mục tiêu về PCBLGĐ vào kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm ở địa phương, kế hoạch công tác hàng năm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Huyện tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước; củng cố hệ thống, tổ chức bộ máy, kiện toàn và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm CTGĐ và PCBLGĐ các cấp. Thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp trong công tác PCBLGĐ và mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động của các mô hình PCBLGĐ có hiệu quả, thường xuyên. Từ đó đảm bảo gắn kết chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch PCBLGĐ với kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo (BCĐ) CTGĐ huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình 15/5, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2024.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTGĐ luôn được quan tâm. Công tác tuyên truyền về Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em… và các hoạt động truyền thông về PCBLGĐ được triển khai với hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện CTGĐ, PCBLGĐ, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, loại bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh đến năm 2030; Chương trình về PCBLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; quy chế phối hợp liên ngành về PCBLGĐ; Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 29/3/2017 của Tỉnh ủy về CTGĐ từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo duy trì 170 mô hình PCBLGĐ theo tiêu chuẩn của Bộ VH-TT&DL; 1.488 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 1.365 nhóm PCBLGĐ; 827 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 158 đường dây nóng. Qua đó, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Tuy nhiên, theo thống kê của BCĐ CTGĐ tỉnh, trong năm 2023, toàn tỉnh phát hiện 52 hộ có BLGĐ, 72 vụ BLGĐ, trong đó có 48 vụ là bạo lực về tinh thần; 23 vụ bạo lực về thân thể và 1 vụ bạo lực về tình dục. Nạn nhân bị BLGĐ là nữ chiếm 94,6%; góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư 45 người; áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 3 người và xử lý hình sự (phạt tù) 3 người.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Là cơ quan thường trực BCĐ CTGĐ tỉnh, để hạn chế BLGĐ, ngành đã tập trung triển khai một số giải pháp, như tích cực tham mưu các cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện CTGĐ trong tình hình mới trên địa bàn. Ngày 17/4/2024, BCĐ CTGĐ tỉnh ban hành Văn bản số 742/BCĐGĐ về việc tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2024. Theo đó, chủ đề truyền thông là "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/5 - 30/6. Tỉnh chỉ đạo công tác tuyên truyền thông qua các hình thức: Hội thảo, hội thi, hội diễn, hội nghị, gặp mặt, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền theo chủ đề trên tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư... Các cơ quan truyền thông đại chúng ưu tiên thời lượng, tăng tần xuất, tin bài, phóng sự và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác PCBLGĐ; quyền, nghĩa vụ của người bị BLGĐ, người có hành vi BLGĐ, các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người bị BLGĐ; phát sóng các clip, phóng sự tuyên truyền, các thông điệp truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc và PCBLGĐ.

Tuy nhiên, việc PCBLGĐ không phải là chuyện có thể giải quyết trong "một sớm một chiều". Điều tiên quyết là nâng cao dân trí, tích cực tuyên truyền đi đôi với việc thực hiện bình đẳng giới, thi hành luật và các chế tài nghiêm minh. PCBLGĐ cần có sự kết hợp đồng bộ, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan và cả xã hội vào cuộc mới mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc.

Hương Lan


Các tin khác


Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Xã Phú Cường: Lan tỏa phong trào hiến đất trong nhân dân

Thời gian qua, xã Phú Cường (Tân Lạc) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng hạ tầng cơ sở như: mở rộng đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học… góp phần thay đổi diện mạo quê hương, hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tăng lương hưu cho người nghỉ hưu trước ngày 1/7 lên bao nhiêu?

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 đồng thời sẽ tiến hành xây dựng điều chỉnh 3 mức lương hưu phù hợp cho từng nhóm đối tượng ở từng giai đoạn.

Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục