Bùi Văn Khánh 
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh oanh liệt để dựng xây đất nước hòa bình, ổn định và phát triển hôm nay. Một trong những mốc son sáng chói nhất trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước chính là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Ngược dòng lịch sử cách đây 74 năm, cùng với khí thế cách mạng của nhân dân cả nước, ngày 18/8/1945, lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Bắc Kỳ được truyền tới Hòa Bình. Ngay ngày hôm sau, Ban chỉ huy khởi nghĩa tỉnh đã kịp thời phát lệnh khởi nghĩa, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng khu căn cứ, chi bộ thị xã và các cơ sở khác trong tỉnh. Lệnh khởi nghĩa truyền đi tới đâu là ở đó cán bộ và quần chúng phấn khởi, khẩn trương hành động. Khắp núi rừng trong tỉnh dấy lên khí thế cách mạng sục sôi chưa từng có. Chỉ từ ngày 20 - 26/8/1945, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành thắng lợi việc giành chính quyền trong toàn tỉnh.

Phong trào cách mạng ở Hòa Bình phát triển trong điều kiện của một tỉnh miền núi nhiều dân tộc, chế độ lang đạo kiềm tỏa ngặt nghèo, đời sống nhân dân khổ cực, trình độ dân trí nói chung còn thấp. Song, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, phong trào cách mạng đã bám rễ vững chắc, phát triển ngày càng sâu rộng trên nhiều địa bàn, trong nhiều dân tộc thành một khối đoàn kết dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh do Đảng lãnh đạo, tiến lên giành thắng lợi rực rỡ.

Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Hòa Bình đã góp phần làm nên thắng lợi chung của cả nước. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, chính quyền cả nước thuộc về tay nhân dân.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thăm quan gian hàng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh.Ảnh: P.V

Ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đồng thời trịnh trọng tuyên bố với thế giới: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

Tuyên ngôn Độc lập đánh dấu sự chấm dứt ách thống trị, bóc lột của các thế lực xâm lược cũng như đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến quân chủ tồn tại hàng nghìn năm ở Việt Nam. Tuyên ngôn Độc lập đã mở ra thời đại mới, thời đại giải phóng các dân tộc khỏi sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới, giành lại quyền được sống trong độc lập, tự do. Đồng thời mở ra giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam - giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên CNXH.

74 năm qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, là sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hòa Bình vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu đẹp, văn minh.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016-2020, trong điều kiện tình hình thế giới và đất nước có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các ngành, các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân, KT - XH của tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,36%. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.378 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,26%. Toàn tỉnh có 63 xã về đích nông thôn mới. Đặc biệt, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2017, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính tăng 9 bậc, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT - XH đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá.

6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 8,07%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá cố định 2010) ước đạt 4.382 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 18.300 tỷ đồng, tăng 15,46% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 1.617,6 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 6.629,2 tỷ đồng. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư và xuất khẩu đều đạt kết quả khá, công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, GD&ĐT, y tế chuyển biến tích cực; lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng quân sự địa phương bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy tinh thần, những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám cũng như giá trị lịch sử và thời đại của Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình nguyện kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; tranh thủ thời cơ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhằm đẩy nhanh phát triển KT - XH, quyết tâm xây dựng quê hương Hoà Bình phát triển lên một bước mới, ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Các tin khác


Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, học đi đôi với hành

(HBĐT) - Ngày 13/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội thảo với chủ đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; học đi đôi với hành theo tư tưởng của Người”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam, các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu Di chúc của Hồ Chủ tịch như: GS.TS, chuyên gia cao cấp Hoàng Chí Bảo; GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam… Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, đại biểu mô hình học tập tiêu biểu.

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

(HBĐT) - Ngày 13/12, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai: Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức và thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 và một số công tác khác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - LTS: Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) phục vụ Đại hội có vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác KTGS của Đảng phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.

Huyện Đà Bắc đồng bộ các giải pháp trong công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Năm 2012, Huyện ủy Đà Bắc hoàn thành việc xóa xóm "trắng” chi bộ trên địa bàn. Toàn huyện hiện có 160 trưởng thôn, trong đó còn 39 trưởng thôn không phải là đảng viên, chiếm 32,2%. Đặc biệt, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra trong 5 năm (2015-2020) phát triển 500 đảng viên mới, nhưng đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 634 đảng viên mới. Nhờ giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, kết nạp gắn với củng cố, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc đảng viên, công tác phát triển Đảng đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Xác định chức năng giám sát có vai trò quan trọng đảm bảo Hội đồng nhân dân (HĐND) thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, HĐND TP Hòa Bình đã thực hiện tốt chức năng giám sát, đặc biệt là hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, quyền lợi hợp pháp của công dân được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện CH Bê-la-rút N.Cô-cha-nô-va

Ngày 12-12, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã đến thủ đô Min-xcơ, bắt đầu thăm chính thức CH Bê-la-rút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục