Ngày 19/7/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành Kỳ họp thứ 28, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBND Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Huyện Yên Thủy chủ động công tác kiểm tra, giám sát

"Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), trên cơ sở nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Yên Thủy đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác KTGS tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện sát sao, hiệu quả từ chi bộ cơ sở; tăng về số lượng, nâng cao chất lượng, mở rộng đối tượng và nội dung KTGS, linh hoạt, hiệu quả, khép kín, chặt chẽ về quy trình; quan tâm, đề cao hiệu quả việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm”, đồng chí Phạm Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thủy cho biết.

Cấp ủy và UBKT các cấp huyện Kim Bôi xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên

Sáng 19/7, Huyện ủy Kim Bôi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Đảng bộ huyện Lương Sơn: Chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Huyện Lương Sơn là vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, song cũng đặt ra những vấn đề trong công tác cán bộ, quản lý đất đai, xây dựng, môi trường. Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Huyện ủy Lương Sơn đã xây dựng và triển khai nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ huyện về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, ngân sách, huy động các nguồn lực xây dựng Lương Sơn đạt tiêu chí cấp thị xã trước năm 2025.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Việc xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật về Đảng bằng hình thức khai trừ được thực hiện như thế nào?

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Nhiều năm nay, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng (KLĐ) giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và các đảng bộ, cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng (TCĐ) trong sạch, vững mạnh.

Huyện Mai Châu triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu đã chủ động phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) theo hướng nâng cao chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tình hình đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên B bị tổ chức Đảng phát hiện viết đơn tố cáo mạo tên thì xem xét, xử lý theo quy định nào?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật 5 đảng viên

Ngày 20/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1526-CV/UBKTTU về việc thông tin kết quả xe, xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên. Theo đó, ngày 19/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng và kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức Khai trừ

Ngày 2/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành Kỳ họp tháng 5/2024. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì cuộc họp.

Huyện Đà Bắc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Đà Bắc đã chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2024. Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và những điều đảng viên không được làm, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản…, hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng (TCĐ) thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu làm tốt công tác thông tin sau kỳ họp

Cùng với làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng theo hướng nâng cao chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu làm tốt công tác thông tin sau kỳ họp theo quy định, góp phần tích cực giữ vững tính nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên K đang công tác và sinh hoạt tại Đảng bộ (chi bộ) cơ quan C, do vi phạm pháp luật bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên K cần thực hiện ngay sau khi đảng viên bị khởi tố, bắt tạm giam hay cần chờ kết luận của cơ quan điều tra xác định rõ hậu quả của hành vi vi phạm?

Khai trừ ra khỏi Đảng kế toán ngân sách xã Bao La

Ngày 15/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 27 xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 109-QĐ/UBKTHU, ngày 1/4/2024 của UBKT Huyện ủy đối với đồng chí Vì Văn Sơn, công chức kế toán ngân sách xã Bao La, huyện Mai Châu.

UBKT Huyện ủy Mai Châu bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản l‎ý.