(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Linh (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động thuộc những trường hợp nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Long (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như thế nào?

Các trường hợp hòa giải viên phải từ chối tham gia hòa giải tại tòa án

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên (HGV) phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định tham gia vụ việc hòa giải tại tòa án trong những trường hợp nào?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tuấn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động (LĐ)?

Quy định về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (ĐKHKD) gồm những giấy tờ gì?

Quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân thủ những quy định gì?

Quy định về bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại tòa án

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại (HG, ĐT) tại tòa án?

Giải đáp pháp luật:
Chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước có chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định thời gian thử việc của người lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về thời gian thử việc của người lao động?

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73 của Chính phủ Cử tri hỏi: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có kế hoạch phân bổ kinh phí để chi trả chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 7/9/2009 của Chính phủ.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri
Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành

(HBĐT) - Cử tri hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm đến công tác thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng cho đối tượng là cán bộ, công chức. Hiện nay, một số trường hợp đã làm hồ sơ nhưng chưa được giải quyết.

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện an toàn phòng cháy đối với khu dân cư

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định cung cấp thông tin đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hoàng (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định cung cấp thông tin về đối tượng tham gia BHYT bị xử phạt như thế nào?

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về việc hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Cử tri hỏi: UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng sập nhà, tốc mái do thiên tai, mưa bão, dông lốc kèm mưa đá, đặc biệt là hộ chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri
Không đủ cơ sở thu hồi 700 ha đất tại xã Tân Minh của Công ty Phú Thịnh

(HBĐT) - Cử tri hỏi: Đề nghị thu hồi 700 ha đất của xã Tân Minh giao Công ty Phú Thịnh từ năm 2011 thực hiện dự án trồng rừng để Nhân dân sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

(HBĐT) - Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Về việc thi công nhà ở, khu dân cư trên địa bàn thị trấn Mãn Đức chậm tiến độ 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin, sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí

(HBĐT) - Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin, sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin, sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí bị xử phạt như thế nào?

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri
Chưa có chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi gia cầm gặp khó khăn do dịch Covid-19

(HBĐT) - Bạn đọc hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi gia cầm quy mô khoảng 2 nghìn con gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Xử phạt vi phạm về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi bị xử phạt như thế nào?

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Toàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Duy (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gì trong phòng, chống tác hại của rượu, bia (THCRB)?

Giải đáp pháp luật: Xử phạt vi phạm về truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm các quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia bị xử phạt như thế nào?

Quy định điều kiện xuất cảnh của công dân

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Lê (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện xuất cảnh của công dân được quy định như thế nào?