(HBĐT) - Đồng chí Bùi Viết Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Đảng bộ Khối có 74 tổ chức cơ sở Đảng (46 Đảng bộ, 28 chi bộ), trên 3.700 đảng viên. Căn cứ vào chỉ đạo của T.Ư và Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để chuẩn bị thật tốt cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và kế hoạch của Đảng bộ Khối.


Cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao đổi công tác triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Các chi, Đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản liên quan trong tháng 9/2019.

Về công tác nhân sự, Đảng ủy Khối chỉ đạo, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 24/7/2018 của BTV Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; quy định của cấp ủy các cấp về tiêu chuẩn cán bộ theo phân cấp. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy là thời điểm Đại hội ở các cấp: Đại hội Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tháng 1/2020; cấp cơ sở tháng 4/2020; Đảng bộ Khối tháng 6/2020. Dừng việc bổ sung cấp ủy viên và ủy viên BTV cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về độ tuổi tham gia cấp ủy, những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng). Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở còn đủ tuổi công tác từ 15 tháng trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp. Riêng đối với các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tái cử ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 12 tháng trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tín nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền đồng ý, thì có thể xem xét tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Quy trình nhân sự cấp ủy phải được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh. Nhân sự bí thư cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ bản thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/1/2008 của BCH T.Ư Đảng: "Thủ trưởng hoặc một đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp ủy”.

Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVII từ 200 đến dưới 300 đại biểu, số lượng cụ thể do BCH Đảng bộ Khối khoá XVI xem xét, quyết định. Đảng ủy Khối phân bổ đại biểu cho các chi, Đảng bộ cơ sở trước ngày 28/2/ 2020. Các Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đại biểu, cấp uỷ phân bổ đại biểu cho các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và Đảng bộ bộ phận trước ngày 31/12/2019. Các Đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên tổ chức đại hội toàn thể đảng viên, nên khi tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc không thực hiện nội dung bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Riêng đối với 3 Đảng bộ có trên 200 đảng viên (Đảng bộ Sở NN&PTNT, Sở LĐ-TB&XH, Cục Thuế tỉnh), tổ chức đại hội đại biểu nên khi tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và đại hội Đảng bộ bộ phận theo hướng dẫn.

Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, khi tiến hành đại hội không thực hiện nội dung bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên (vì Đảng bộ bộ phận đại hội toàn thể đảng viên). Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp uỷ có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp uỷ khoá mới. Thời gian tổ chức đại hội đảng viên Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: không quá 1,5 ngày (kể cả phiên trù bị); bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/ 2020. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở (kể cả chi bộ cơ sở) không quá 2 ngày (kể cả phiên trù bị); bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối không quá 3 ngày; bắt đầu từ tháng 7/2020, hoàn thành trước ngày 31/8/ 2020. Thời gian họp trù bị Đại hội Đảng bộ Khối không quá 1/2 ngày. Thời gian tổ chức đại hội điểm, đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nếu tổ chức đại hội điểm, hoàn thành trước ngày 31/12/2019; đối với cấp cơ sở, hoàn thành trước ngày 15/3/2020. Đồng chí Bùi Viết Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cho biết: Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã quyết định thành lập tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lê Chung


Các tin khác


Tiếp thu nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

(HBĐT) - Ngày 16/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ,các sở, ngành của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

(HBĐT) - Chiều 16/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư

Sáng 16/10/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước đến trình Quốc thư.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 27 tại tỉnh Thái Bình

(HBĐT) - Ngày 15/10, tại thành phố Thái Bình, Báo Thái Bình đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 27, năm 2019 với chủ đề: "Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp”. Dự hội thảo có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Kiểm tra Đảng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Cách đây 71 năm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tại Chiến khu Việt Bắc, BTV T.Ư Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 thành lập Ban Kiểm tra T.Ư - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9/1960), Ban Kiểm tra được đổi tên thành Ủy ban Kiểm tra (UBKT). Nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng, Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) đã đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. 

Xung quanh việc học lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên

Bài 3 - Phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng - chính trị

(HBĐT) - Giáo dục, học tập lý luận chính trị (LLCT) được Đảng ta xác định là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập LLCT, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản của T.Ư về công tác này, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục