(HBĐT) - Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Xây dựng Đảng T.Ư trao đổi với lãnh đạo huyện Đà Bắc về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tuần tháng 2/2020, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhiều ý kiến đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, về chủ đề Đại hội, đề xuất một số giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư lớn, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; quan tâm tới phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm QP-AN. Đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cho rằng: Tiểu Ban văn kiện đã chuẩn bị các dự thảo văn kiên công phu, chu đáo, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích rõ những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục của BCH Đảng bộ tỉnh; thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Bày tỏ sự tin tưởng với sự cố gắng của toàn Đảng bộ và Nhân dân, tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tựu KT-XH trong nhiệm kỳ tới...
Cũng trong tháng 2, BTV Huyện ủy huyện Lạc Sơn tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi trước thành tựu đổi mới trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển KT-XH. Đồng thời phân tích, đề xuất đóng góp vào những mục tiêu, giải pháp tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, quan tâm huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện căn cơ cuộc sống đồng bào vùng khó khăn, định hướng khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, gắn với phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa Mường Vang.

Nhiều cấp ủy đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính chính trị cấp mình, đóng góp được nhiều ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên. Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, việc xây dựng báo cáo của Đảng bộ các cấp phải đồng bộ, thống nhất với báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh. Báo cáo chính trị và các văn kiện phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc, các tầng lớp Nhân dân, coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sỹ, trí thức, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

Ngày 18/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU hướng dẫn việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân; tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, nội dung thảo luận, góp ý của Nhân dân tập trung vào báo cáo chính trị của BCH T.Ư khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đóng góp ý kiến vào chủ đề của đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025… Thời gian thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân bắt đầu từ ngày 1 - 30/6/2020 đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, từ ngày 15/10 - 15/11/2020 đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Hình thức thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân: gửi ý kiến đóng góp tới các cơ quan báo chí; gửi ý kiến đóng góp tới cấp uỷ Đảng các cấp hoặc gửi về T.Ư; góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức CT-XH; đóng góp của đại hội và hội nghị các cấp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ các cấp, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải đảm bảo theo đúng Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 20/8/2019 của BTV Tỉnh uỷ; chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của đơn vị mình, của Đảng bộ cơ sở; chi bộ, Đảng bộ cơ sở đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của đơn vị mình, của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Đảng bộ cấp huyện: thảo luận các dự thảo văn kiện của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và của cấp mình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (trong các số báo từ ngày 15 - 30/10/2020); dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (trong các số báo từ ngày 1 - 15/6/2020); có bài giới thiệu quan điểm, nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề "Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII” để tiếp nhận, chọn lọc, đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, trí thức…

L.C

Các tin khác


Đại hội Đảng bộ xã Mỵ Hòa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có lãnh đạo BTV Huyện ủy Kim Bôi và đại diện các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và 180 đại biểu.

Đảng bộ xã Mông Hóa: Sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Dân Hòa và xã Mông Hóa cũ. Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ trực thuộc. Để sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5, cán bộ, đảng viên đã, đang tập trung trí lực, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo ở Đảng bộ thị trấn Đà Bắc

(HBĐT) - Sau sáp nhập 4 xóm của xã Tu Lý về thị trấn Đà Bắc, Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) có 574 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ trường học, 11 chi bộ thôn, tiểu khu. Trong những năm qua, Đảng bộ thị trấn luôn gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển KT-XH trên địa bàn.

Huyện Lương Sơn: Công tác giảm nghèo được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu nghị quyết

(HBĐT) - Lương Sơn là huyện cửa ngõ, vùng động lực kinh tế của tỉnh. Bởi vậy, trong lộ trình phát triển KT-XH, công tác giảm nghèo bền vững luôn được ưu tiên thực hiện.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Sáng 25/5, tại nhà văn hóa thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Thủy do đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Thủy.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 25/5, tại nhà văn hóa xã Cao Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Hoàng Đức Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương; Đặng Văn Dũng, nguyên Chủ tịch Hội CCB xã Hợp Thanh (Lương Sơn) đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Cao Sơn, Lâm Sơn (Lương Sơn).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục