(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN. Đã có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.


 
Thường trực Huyện ủy Mai Châu bàn giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch thị trấn Mai Châu (Mai Châu). Ảnh: Thanh Sơn
 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,8 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được quan tâm. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, phong cách lề lối tiếp tục có sự đổi mới và phát huy hiệu quả. Nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhất, bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, củng cố, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Nhiều vấn đề bức thiết, khó khăn từ thực tiễn được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Tiềm năng du lịch, dịch vụ đang trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế.

Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện cụ thể, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhân dân cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các nghiệm vụ phát triển KT-XH đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Mai Châu vẫn là một huyện nghèo của tỉnh, kinh tế tăng trưởng chưa bền vững. Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tai nạn giao thông giảm chưa bền vững. Một số tổ chức cơ sở Đảng chậm đổi mới phương thức lãnh đạo.

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của một số cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội chưa được thường xuyên và hiệu quả chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi, có việc chưa nghiêm, trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy tốt...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XXV như sau:

Một là, Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của huyện.

Hai là, Phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc và cả hệ thống chính trị, tạo thành sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ba là, Không ngừng đổi mới nội dung và lề lối làm việc của cả hệ thống chính trị; đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Bốn là, Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực công tác; giữ vững và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, xử lý nghiêm minh, công bằng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Năm là, Phát huy đầy đủ các yếu tố nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để đẩy mạnh phát triển KT-XH  của huyện.

Trong những năm tiếp theo, dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh tiếp tục có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu phải nỗ lực phấn đấu với ý chí, quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025.

Phát huy những kết quả đã được đạt được, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, hành động thực hiện các giải pháp đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh bền vững. Xây dựng và thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch, ngành, lĩnh vực; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư; khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện Mai Châu thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn, xây dựng huyện Mai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Công Thẻ
TUV, Bí thư Huyện ủy Mai ChâuCác tin khác


Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 47 Đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở, gồm các tổ chức Đảng cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể CT-XH, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp và một số doanh nghiệp. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII

(HBĐT) - Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI

(HBĐT) - Ngày 4/8, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Lương Sơn, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và 239 đại biểu đại diện cho trên 5.700 đảng viên của 33 tổ chức cơ sở Đảng của huyện Lương Sơn.

Xã Tân Vinh: Chuyển biến sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

(HBĐT) - Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa; thu nhập bình quân đầu người không ngừng được tăng lên, đạt 35 triệu đồng năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm, hiện còn 1,97%; thu ngân sách Nhà nước tăng trên 500% so với đầu nhiệm kỳ... Đó là những con số phản ánh chuyển biến tích cực ở xã Tân Vinh (Lương Sơn) sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bảo đảm ổn định an ninh trật tự, phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan Khối Nội chính đã làm tốt công tác bảo đảm ANTT, góp phần vào thành công đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục