(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Lương Sơn tại Lễ công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Ảnh: P.V


Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao hơn so với mức bình quân của tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng được chú trọng, giảm dần sự cách biệt giữa các vùng trong huyện, hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân. Diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi mạnh mẽ. 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Lương Sơn được công nhận là huyện NTM; thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, đô thị được khai thác hiệu quả. Lương Sơn khẳng định là vùng đất sôi động về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Văn hóa - xã hội có sự tiến bộ và phát triển, dân trí không ngừng được nâng lên. Lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai dân chủ, công khai, đạt hiệu quả cao. QP-AN, công tác nội chính được đảm bảo, tăng cường, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết, nhất là các chỉ tiêu khó đem lại kết quả cao.

Chất lượng thực thi công vụ được cải thiện, năng lực quản lý Nhà nước được nâng lên. MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt vai trò đoàn kết toàn dân, vận động thành viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân. Chính trị - xã hội luôn ổn định, tạo nền tảng để huyện phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh vào điều kiện cụ thể địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra.


Huyện phát triển các ngành nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn 3 chỉ tiêu nghị quyết không đạt. Kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch chưa vững chắc; tiềm lực kinh tế quy mô còn hạn chế, vai trò là "hạt nhân vùng động lực phát triển kinh tế” của tỉnh chưa rõ nét. Công tác quy hoạch chất lượng chưa cao, thiếu đồng bộ. Hoạt động liên kết sản xuất để nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất còn ít, quy mô nhỏ. Phát triển công nghiệp nặng về khai thác tài nguyên; thu ngân sách Nhà nước tăng không đều, chưa vững chắc; quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cập. Công tác cải cách hành chính chưa đạt được yêu cầu. Vai trò phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể CT-XH hạn chế. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hai là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH.

Ba là, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót.

Bốn là, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, sức mạnh của toàn dân, của cộng đồng doanh nghiệp để phát triển.

Năm là, phát triển kinh tế phải chú trọng giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, ổn định về ANTT, bảo vệ môi trường.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy KT-XH phát triển, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; nâng cao chất lượng tiêu chí NTM; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo tồn và phát triển văn hóa - xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững ANCT - TTATXH. Xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng kinh tế động lực của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Bùi Văn Dậu 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND huyện

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng: Dân vận chính quyền tạo đồng thuận trong nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác dân vận chính quyền tại địa phương, thu được những kết quả đáng kể. Từ nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên đến những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.

Gặp mặt, chia tay các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Chiều 1/12, BTV Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, chia tay các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nghỉ chế độ, không tái cử.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính

(HBĐT) - Là huyện còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, mặt bằng dân trí không đồng đều, nhưng năm 2020, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) mức độ (MĐ) 3, MĐ 4 trên Cổng Dịch vụ công (DVC) của tỉnh tại huyện Lạc Sơn đứng thứ 2 toàn tỉnh, chỉ sau TP Hòa Bình. Đâu là giải pháp giúp Lạc Sơn có được kết quả ấn tượng này?

Đảng bộ huyện Lương Sơn: Lãnh đạo thực hiện mục tiêu phát triển đô thị

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện trở thành đô thị loại IV, tạo tiền đề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí cấp thị xã vào năm 2025.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh): Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 30/11, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Xã Chiềng Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ

(HBĐT) - Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, những năm qua, Đảng ủy xã Chiềng Châu (Mai Châu) đã triển khai nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục