Nguyễn Thị Oanh 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ việt nam tỉnh 
(HBĐT) - Ngày 18/11/1930, BTV T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của MTTQ Việt Nam. Với nhiều tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Ảnh: T.L

Sự hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua càng khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong MTTQ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng, quyết định thành công của cách mạng nước ta.

MTTQ tỉnh dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, từ khi thành lập đến nay không ngừng được củng cố, mở rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử và đã cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của tỉnh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các giai tầng xã hội, huy động tổng hợp mọi nguồn lực trong Nhân dân đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thành công.

Trong giai đoạn đổi mới, MTTQ các cấp tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong hành động, thắt chặt quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp phát động nhiều cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa, động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ năm 2009 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 90 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa trên 3.300 nhà "Đại đoàn kết”, xây dựng các công trình thiết yếu cho cộng đồng nghèo, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững… Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 8,56% năm 2020.

MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện, nhân đạo, kịp thời động viên Nhân dân bị thiên tai, hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống. Đã chủ trì tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM bảo đảm dân chủ, khách quan, phản ánh trung thực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2 đơn vị cấp huyện, 67 đơn vị cấp xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11, các khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp sinh hoạt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với các tầng lớp Nhân dân ngày càng gắn bó.

MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó đã chủ trì và tiến hành hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, thành phần, số lượng; tuyên truyền, vận động cử tri tích cực đi bỏ phiếu.

MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân; thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan chức năng tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài, nhằm tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại… Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Ban thanh tra nhân dân (BTTND), Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (BGSĐTCCĐ).

Những nỗ lực, đóng góp của hệ thống MTTQ trong những năm qua đã được các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều tổ chức, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đây là động lực khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tiếp tục cống hiến cho công tác mặt trận.

Thời gian tới, kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, để cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các tin khác


Huyện Cao Phong: Hiệu quả rà soát nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp

(HBĐT) - Xác định công tác quy hoạch cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, BTV Huyện ủy Cao Phong đã ban hành nhiều văn bản, tiến hành xây dựng quy hoạch nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, tạo được kết quả tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Ngày 14-1, tại Hà Nội diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Ðại hội. Cùng dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Ðức Ðam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; hơn 260 đại biểu là các cán bộ chủ chốt của 10 hội VHNT chuyên ngành Trung ương; 63 hội VHNT tỉnh, thành phố trong cả nước; các văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ ở lĩnh vực VHNT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước

Sáng 14-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

(HBĐT) - Chiều 14/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2016-2020, năm ATGT 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố

(HBĐT) - Ngày 13/1, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Khối" - đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục