(HBĐT) - Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với kiểm tra, đôn đốc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.


Cán bộ, công chức xã Hiền Lương (Đà Bắc) nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện NQ T.Ư về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào rà soát đánh giá chất lượng đội ngũ, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; chú trọng phê bình, tự phê bình trong Đảng, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảng bộ huyện đã khắc phục cơ bản khuyết điểm về việc chậm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, đơn vị; kịp thời kiện toàn, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, vi phạm khuyết điểm trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao... Thông qua đó, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức thiết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo GPMB hồ chứa nước Cánh Tạng, chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Nhiều năm qua, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định. 

Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc với 512 tổ chức cơ sở Đảng, trên 67.505 đảng viên. Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động (CTHĐ) số 10-CTr/TU, ngày 23/1/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Tất cả các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và CTHĐ, lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) hàng năm. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ...

Công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình được đặc biệt coi trọng. Từ năm 2017 - 2020, có 96 tập thể, 89 cá nhân được cấp ủy cấp cơ sở, BTV cấp ủy cấp huyện và BTV Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm. Nội dung gợi ý kiểm điểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận, quần chúng quan tâm. Giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.107 đảng viên, 2.553 tổ chức Đảng (TCĐ); giám sát 10.855 đảng viên, 4.069 TCĐ; 1.131 đảng viên, 17 TCĐ bị thi hành kỷ luật. Trong đó, số đảng viên bị thi hành kỷ luật do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” bằng hình thức khiển trách 247 đảng viên; cảnh cáo 109 đảng viên; cách chức 22 đảng viên; khai trừ 91 đảng viên. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy có chỉ đạo cụ thể nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của CB, ĐV, TCĐ, rà soát chất lượng cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ; đổi mới sinh hoạt chi bộ, đánh giá, xếp loại CB, ĐV, TCĐ; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bảo đảm đúng hướng dẫn của T.Ư và sát tình hình thực tế. 

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; giúp cấp ủy, TCĐ, đội ngũ CB, ĐV nhận thức sâu sắc vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; nhận thức về nguy cơ, nhận diện những biểu hiện và đề ra các giải pháp cần làm ngay để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được tăng cường. Nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận được tập trung giải quyết đạt hiệu quả. Những kết quả đó đã củng cố niềm tin của CB, ĐV, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển bền vững, đạt mức phát triển trung bình so với cả nước vào năm 2025.


Lê Chung


Các tin khác


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10

(HBĐT) - Ngày 15/10, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021. Cùng tham gia tiếp công dân có các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, TP Hòa Bình.

Giao ban toàn quốc công tác Mặt trận quý III

(HBĐT) - Sáng 15/10, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III theo hình thức trực tuyến tới UB MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình có các đồng chí trong Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể CT-XH tỉnh.

Phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sôi nổi phong trào thi đua trong thanh niên

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh cho biết: Với tinh thần "Thanh niên Hòa Bình yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, lập thân, lập nghiệp”, trong thời gian qua, hội viên, thanh niên trong tỉnh ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Mai Châu tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân xã Cun Pheo

(HBĐT) - Ngày 14/10, các đồng chí: Đinh Đức Lân, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xã Cun Pheo.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Sơn vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021 cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các Đảng bộ cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục