(HBĐT) - "Tại Đảng bộ xã Yên Trị, chúng tôi luôn xác định việc học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước tiên phải từ đội ngũ đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phải tiền phong, gương mẫu, đặc biệt đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Với phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, CB, ĐV phải là người tiên phong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT. Từ đó mới lan tỏa việc HT& LT Bác vào cuộc sống”. Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trị (Yên Thủy) về việc HT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã.


Cán bộ Ban CHQS huyện Yên Thủy luôn gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo ở địa phương.

Hơn 1 năm trở lại đây, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII, XIII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, huyện Yên Thủy đã có nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực. Đến hết năm 2021 đã có 18 đảng bộ, 15 chi bộ cơ sở tổ chức việc xây dựng kế hoạch đối với tập thể và bản cam kết HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cá nhân. 

BTV Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện việc HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Năm 2021, 100% tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021 - 2025) và năm 2021, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Đồng chí Quách Hương Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, hầu hết CB, ĐV, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp; lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của chi bộ, cơ quan, trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chuyên mục "HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống truyền thanh, trang tin điện tử huyện; tuyên truyền, triển khai qua zalo nhóm, tập thể. Nội dung "làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. 

Nhằm đẩy mạnh việc HT<, trong năm 2021, BTV Huyện ủy tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng và 6 đảng viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng. Qua việc kiểm tra, giám sát đã nâng cao việc tự giác HT< Bác của mỗi CB, ĐV, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện những địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có cách làm sáng tạo, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng.


Dương Liễu

Các tin khác


Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày (12-13/8) đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu: Tuổi trẻ thành phố Hòa Bình "Đoàn kết – Trách nhiệm – Văn minh – Hội nhập”. Dự Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn, thành phố Hòa Bình; cán bộ, lãnh đạo Thành Đoàn qua các thời kỳ  và 157 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6.800 đoàn viên và hơn 35.000 thanh niên trong toàn thành phố.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày (11-12/8), Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022-2017 với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Lương Sơn "Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển". Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Lương Sơn và 192 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày (11-12/ 8), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Lạc Sơn.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mai Châu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(HBĐT) - Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Mai Châu đoàn kết - tiên phong - trách nhiệm - bản lĩnh - phát triển”. Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện Mai Châu và 172 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở TN&MT 

(HBĐT) - Chiều 12/8, HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh tại Sở TN&MT. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia buổi giám sát có lãnh đạo UBND tỉnh.

Hội thảo "Quy định về nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ trần”

(HBĐT) - Ngày 12/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh chọn Hội CCB huyện Yên Thủy làm đơn vị điểm trong toàn tỉnh và Trung ương rút kinh nghiệm về tổ chức hội thảo "Quy định về nhiệm vụ Hội CCB tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội CCB Việt Nam từ trần”. Tham gia hội thảo có 56 đại biểu là các đồng chí chủ tịch, chi hội trưởng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Dự hội thảo có Thiếu tướng Lê Khương Mẽ, Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện Yên Thủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục