(HBĐT) - Lỗ Sơn là xã vùng sâu của huyện Tân Lạc, có 815 hộ với 3.337 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 317 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ thôn, xóm. Những năm qua, Đảng bộ xã đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới (NTM).


Người dân xóm Úi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) phát triển nghề nuôi cá lồng đem lại thu nhập khá.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương. UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa cây, con giống mới, năng suất cao vào sản xuất; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng dự sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Xã duy trì diện tích gieo trồng 558 ha; mở rộng diện tích trồng cây có múi, cây lấy hạt như mướp, bí đỏ ở xóm Tân Lập, Úi; phát triển nuôi cá lồng với tổng số 65 lồng cá...

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích Nhân dân đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Theo đó, xã triển khai các giải pháp tạo điều kiện cho các cơ sở, hợp tác xã phát triển sản xuất, nhất là cơ sở tạo được nhiều việc làm cho người lao động; duy trì, phát triển một số nghề đan lát, hợp tác xã dược liệu. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 63,112 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt gần 42 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,67%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ xãLỗ Sơn tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nhà ở, làm đường giao thông nông thôn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, thiết chế văn hóa từ xã đến thôn; vận động, khuyến khích Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Từ đó, Nhân dân tin tưởng, ủng hộ chủ trương của Đảng, tích cực tham gia sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua. Đặc biệt là chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, hiến đất, góp công, góp sức cùng Nhà nước, chính quyền địa phương làm mới, tu sửa nhiều công trình phục vụ dân sinh; trồng hoa, cây cảnh tại các tuyến đường trục xóm, tạo hàng rào xanh ở các hộ gia đình. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Hệ thống chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao trong xây dựng NTM, xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2022.

Đồng chí Bùi Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thành công của xã Lỗ Sơn là bài học về biết vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện thực tiễn địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; huy động các nguồn lực để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Đinh Thắng


Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Lương Sơn xây dựng Đảng vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đã góp phần quan trọng để Đảng bộ thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, xây dựng thị trấn Lương Sơn từng bước đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2025.

Ngày 2/6, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Việt Nam và Australia hướng tới khuôn khổ hợp tác mới

Trải qua 50 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển và thu được nhiều thành quả thực chất.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Nhận diện khó khăn, tìm giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 1/6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tham gia giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Cần cơ chế đặc thù khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội khóa XV đã dành 1,5 ngày để thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục