(HBĐT) - Năm 2023 là năm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025. Công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Gắn kết công tác CCHC giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ CCHC. Triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành T.Ư về công tác CCHC trong năm 2023; đáp ứng yêu cầu phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2023 là thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để triển khai đảm bảo các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh ban  hành một số văn bản quan trọng để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Hoạt động kiểm soát, rà soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023 của tỉnh sớm được triển khai. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động ban hành kế hoạch tại đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các quyết định công bố TTHC của bộ, ngành T.Ư, trong quý I, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố 208 TTHC, trong đó, công bố mới 165 TTHC; sửa đổi, bổ sung 24 TTHC; bãi bỏ, hủy bỏ 19 TTHC. Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhập, đăng tải công khai kịp thời 189 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đạt 100%; không công khai 19 TTHC (do bị bãi bỏ). 100% TTHC được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được duy trì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 10 huyện, thành phố và 151/151 đơn vị cấp xã, góp phần tích cực vào việc cải cách TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý của địa phương đều được công bố và công khai kịp thời theo quy định. Trong quý  I, toàn tỉnh tiếp nhận 88.424 hồ sơ TTHC (tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 4.453 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 72.901 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển sang 11.070 hồ sơ); đã giải quyết 78.517 hồ sơ (trước hạn 59.192 hồ sơ, đúng hạn 19.139 hồ sơ, quá hạn 186 hồ sơ); đang giải quyết 9.907 hồ sơ (trong hạn 9.888 hồ sơ, quá hạn 19 hồ sơ). Nguyên nhân quá hạn chủ yếu do công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị chậm kết thúc quá trình xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt 99,53%, cấp huyện đạt 99,75%, cấp xã đạt 99,9%.

Thời gian qua, với việc xây dựng, nâng cấp Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để công khai tiến độ, kết quả giải quyết TTHC không những tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC mà còn giúp cơ quan có thẩm quyền theo dõi được tiến độ, kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc công khai danh mục TTHC thực hiện/không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp, trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin của đơn vị, địa phương đã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt thông tin, giúp người dân chỉ phải đến một nơi duy nhất để nộp hồ sơ, nhận kết quả TTHC; giảm thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp, góp phần vào mục tiêu đẩy mạnh CCHC, phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn ngừa tình trạng cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.


V.H

Các tin khác


Tiếng chuông vang ngân ở Vị Xuyên

(HBĐT) - Hà Giang đang là điểm hẹn của bao du khách gần xa. Miền đất văn hóa, miền đất lịch sử… với nhiều điểm đến ấn tượng, độc đáo, đặc sắc khó quên. Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên) là một trong những "địa chỉ đỏ” của du khách khi đến Hà Giang. Mới đây, được tham gia cuộc thỉnh chuông tại khu nghĩa trang trong một sáng yên lành là một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình về miền biên viễn này. Tiếng cán bộ quản lý nghĩa trang, tiếng 9 tiếng chuông ngân xa, ngân xa về miền xa thẳm khiến mỗi thành viên trong đoàn rưng rưng xúc động, chung cảm nghĩ lớn lao về những hy sinh của bao liệt sỹ đã ngã xuống nơi biên cương Tổ quốc.

Sớm tôn tạo, phục dựng di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 11/5/1947, Chi bộ Nật Sơn được thành lập tại ngôi nhà sàn của gia đình ông Bùi Văn Xe, xóm Trám, xã Nật Sơn, châu Lương Sơn (nay là xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi). Đây là Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của châu Lương Sơn lúc bấy giờ; là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với phong trào đấu tranh cách mạng của xã Nật Sơn nói riêng và của huyện nói chung.

Cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

(HBĐT) - Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) có hiệu lực 01/7/2020. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13), có hiệu lực từ ngày 01/1/2015 và được sửa đổi, bổ sung bằng Luật số 51/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01-07-2020. Kể từ khi Luật có hiệu lực, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh, đồng thời góp phần quan trọng vào bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các nội dung của Luật đã quy định cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện, qua đó được mọi tổ chức, cá nhân đón nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, đến nay có một số nội dung của 2 Luật trên cần phải sửa đổi, điều chỉnh phù hợp với các quy định mới, cũng như trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới hiện nay.

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình thảo luận kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 26/5, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tham gia thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận tại Tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận; việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022; chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục