(HBĐT) - Cùng với việc tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng bộ huyện Cao Phong đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Nam Phong (Cao Phong) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đảng bộ huyện có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với gần 4.000 đảng viên. Xác định phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay tại cơ sở, do đó, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện sáng tạo các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo được sự thống nhất cao, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm thường xuyên; tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở Đảng đúng quy định và tình hình thực tế của địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tạo niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Cùng với việc chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, Huyện ủy Cao Phong tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể. HĐND các cấp được củng cố, kiện toàn, vai trò quyết định và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương được thể hiện rõ nét, hiệu quả hơn. Công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm; hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo tổ chức thực hiện được nâng lên. Từng bước triển khai có hiệu quả công tác chuẩn hóa cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp bộ máy chính quyền cấp huyện, xã theo quy định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cơ bản được cải thiện. Số cơ quan, chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 đạt 88,89%, năm 2021, 2022 đạt 100%. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức quần chúng ngày càng được phát huy; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và nội dung hoạt động; tuyên truyền rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Cao Phong tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới.


Đỗ Hà


Các tin khác


Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại giải quyết kiến nghị của công dân

Ngày 5/12, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Xuân Thành, trú tại tổ 16, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình).

Phổ biến, quán triệt một số quy định, hướng dẫn mới của Đảng

Sáng 5/12, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Thúc đẩy hợp tác thông qua kênh đảng giữa Việt Nam và Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 4/12, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã có buổi gặp gỡ chúc mừng ông Abdelkrim Benmbarek được bầu làm Tổng thư ký của đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) và chức mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của FLN thành công tốt đẹp.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu T.Ư tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở T.Ư và các địa phương; có hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8: Hướng tới chính sách xã hội toàn dân, toàn diện, bao trùm và bền vững

Tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8: Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc trong giai đoạn mới

Tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều 4/12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục