(HBĐT) - Ngày 10/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kết quả lãnh đạo thực hiện NQ T.Ư 4, khóa XI, khóa XII của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39-NQ/TW về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức và đội ngũ CBCCVC; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH T.Ư khóa XII; thực trạng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và đề xuất nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hà Ban, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Ban Tổ chức T.Ư. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư kết luận buổi làm việc.

Cùng với thực hiện thắng lợi, toàn diên nhiệm vụ chính trị, năm 2017, các cấp ủy Đảng trên toàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ T.Ư 4 khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trọng tâm là xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2016; tổ chức học tập, quán triệt và ban hành Chương trình hành động với 5 chương trình hành động và 27 nội dung cần thực hiện theo lộ trình để thực hiện hiệu quả NQ T.Ư 4, khóa XII. Đến nay, đã hoàn thành 22/27 nội dung. Đi đôi với việc đánh giá thực trạng biên chế, cơ cấu, chất lượng đội ngũ CBCCVC, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCC, nổi bật là: tiến hành sáp nhập 51 trường tiểu học, THCS, trường mầm non thành 25 trường, giảm 26 đầu mối tổ chức; sáp nhập 121 xóm, tổ dân phố thành 60 xóm, tổ dân phố, giảm 60 xóm, tổ dân phố; thời gian tới dự kiến tiếp tục giảm 239 xóm, tổ dân phố, 39 đơn vị hành chính cấp xã. Sắp xếp lại BQL dự án, hiện cấp tỉnh còn 3 BQL Dự án, mỗi sở, huyện không quá 1 BQL Dự án, cấp xã không còn BQL Dự án. Giai đoạn 2015-2017, tinh giản được 905 biên chế, đạt 2,78% biên chế được giao năm 2015. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao…

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW đối với sự phát triển của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, Đề án và thành lập BCĐ để triển khai thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng, MTTQ và các đoàn thể; cơ quan chính quyền và đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, trước thực trạng về quy mô dân số và diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh hầu hết đều ở mức thấp hơn theo quy định, số lượng CBCC cấp xã cao gấp 2 lần so với bình quân cả nước, BTV Tỉnh ủy đã giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hòa Bình, với mục tiêu giảm số lượng và đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã…

Cùng với những kết quả đã đạt được, BTV Tỉnh ủy đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức sáp nhập xã, trường học, trạm y tế. Thực trạng về công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và đề xuất nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của tỉnh năm 2017. Cho rằng, Đoàn công tác đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian vừa qua. Theo đó, Ban Tổ chức T.Ư sẽ thành lập tổ công tác để làm việc với tỉnh ít nhất 6 tháng một lần nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đánh giá các sáng kiến, mô hình để nhân rộng trên toàn quốc. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ T.Ư 4, khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đồng chí đề nghị trước hết phải xây dựng bộ máy tinh gọn và đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới để đề ra được chủ trương, đường lối và xây dựng bộ máy có cơ chế vận hành tốt. Đồng thời, lưu ý chỉnh đốn lề lối làm việc, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tăng cường chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống chủ quan, xa rời cơ sở. Các cơ quan tham mưu phải đảm bảo khách quan, trung thực, chống quan liêu, nịnh bợ và thổi phồng thành tích, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái.

Về triển khai NQ T.Ư 6, khóa XII, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng tỉnh Hòa Bình đã có nền tảng và tiên phong đi đầu trong thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết. Theo đó, thời gian tới chọn những việc đang làm thấy đúng để triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Lựa chọn những việc có trọng tâm, trọng điểm, mạnh dạn thí điểm trong quá trình triển khai thực hiện, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải suy nghĩ kỹ, quyết tâm cao, hành động quyết liệt và tìm ra giải pháp phù hợp. Sắp tới, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7, tỉnh tiếp tục đóng góp cho Trung ương về nhiệm vụ trung tâm là đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trong đó, việc đánh giá cán bộ phải đa chiều, liên tục; thực hiện tốt chính sách cán bộ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có không gian cho sự sáng tạo đổi mới. Đồng thời, lưu ý việc thu hút và sử dụng tốt nhân tài. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh vào ngành, lĩnh vực gì để có chính sách ưu tiên thu hút nhân tài phù hợp, thiết thực.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế đối với cán bộ nữ và người dân tộc. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.


                                                              Đức Phượng


Các tin khác


UBND tỉnh thông tin về phán ánh 3 dự án sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn

(HBĐT) - Chiều 19/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin các vấn đề liên quan được Trung tâm tin tức VTV24- Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh về thực trạng 3 dự án sử dụng đất sai mục đích gồm: Bến xe khách Bình An; Khu dân cư số 7, phường Thịnh Lang; Khu biệt thự nhà vườn trồng rừng kết hợp khu du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn.

Phối hợp tháo gỡ khó khăn phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối

(HBĐT) -  Chiều 17/10, đoàn công tác của Bộ GTVT do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàm có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Đoàn công tác Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến Hội thảo và tập huấn nghiệp vụ tại Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 15/10, đồng chí Nang Siêng Khăm Phôm ma Vong Sa - Cục Trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu Đoàn công tác của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tới thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn đồng chí Nguyễn Đồng, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ, CBCS Bộ CHQS tỉnh.

Gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tối 12/10, tại Cung văn hóa tỉnh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2018; Hội diễn nghệ thuật doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình lần thứ 5 năm 2018.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất tại các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa

(HBĐT) - Chiều 11/10, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.