(HBĐT) - Ngày 10/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kết quả lãnh đạo thực hiện NQ T.Ư 4, khóa XI, khóa XII của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39-NQ/TW về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức và đội ngũ CBCCVC; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH T.Ư khóa XII; thực trạng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và đề xuất nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hà Ban, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Ban Tổ chức T.Ư. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư kết luận buổi làm việc.

Cùng với thực hiện thắng lợi, toàn diên nhiệm vụ chính trị, năm 2017, các cấp ủy Đảng trên toàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ T.Ư 4 khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trọng tâm là xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2016; tổ chức học tập, quán triệt và ban hành Chương trình hành động với 5 chương trình hành động và 27 nội dung cần thực hiện theo lộ trình để thực hiện hiệu quả NQ T.Ư 4, khóa XII. Đến nay, đã hoàn thành 22/27 nội dung. Đi đôi với việc đánh giá thực trạng biên chế, cơ cấu, chất lượng đội ngũ CBCCVC, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCC, nổi bật là: tiến hành sáp nhập 51 trường tiểu học, THCS, trường mầm non thành 25 trường, giảm 26 đầu mối tổ chức; sáp nhập 121 xóm, tổ dân phố thành 60 xóm, tổ dân phố, giảm 60 xóm, tổ dân phố; thời gian tới dự kiến tiếp tục giảm 239 xóm, tổ dân phố, 39 đơn vị hành chính cấp xã. Sắp xếp lại BQL dự án, hiện cấp tỉnh còn 3 BQL Dự án, mỗi sở, huyện không quá 1 BQL Dự án, cấp xã không còn BQL Dự án. Giai đoạn 2015-2017, tinh giản được 905 biên chế, đạt 2,78% biên chế được giao năm 2015. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao…

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW đối với sự phát triển của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, Đề án và thành lập BCĐ để triển khai thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng, MTTQ và các đoàn thể; cơ quan chính quyền và đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, trước thực trạng về quy mô dân số và diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh hầu hết đều ở mức thấp hơn theo quy định, số lượng CBCC cấp xã cao gấp 2 lần so với bình quân cả nước, BTV Tỉnh ủy đã giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hòa Bình, với mục tiêu giảm số lượng và đáp ứng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã…

Cùng với những kết quả đã đạt được, BTV Tỉnh ủy đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức sáp nhập xã, trường học, trạm y tế. Thực trạng về công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và đề xuất nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của tỉnh năm 2017. Cho rằng, Đoàn công tác đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian vừa qua. Theo đó, Ban Tổ chức T.Ư sẽ thành lập tổ công tác để làm việc với tỉnh ít nhất 6 tháng một lần nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đánh giá các sáng kiến, mô hình để nhân rộng trên toàn quốc. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ T.Ư 4, khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đồng chí đề nghị trước hết phải xây dựng bộ máy tinh gọn và đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới để đề ra được chủ trương, đường lối và xây dựng bộ máy có cơ chế vận hành tốt. Đồng thời, lưu ý chỉnh đốn lề lối làm việc, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tăng cường chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống chủ quan, xa rời cơ sở. Các cơ quan tham mưu phải đảm bảo khách quan, trung thực, chống quan liêu, nịnh bợ và thổi phồng thành tích, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái.

Về triển khai NQ T.Ư 6, khóa XII, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng tỉnh Hòa Bình đã có nền tảng và tiên phong đi đầu trong thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết. Theo đó, thời gian tới chọn những việc đang làm thấy đúng để triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Lựa chọn những việc có trọng tâm, trọng điểm, mạnh dạn thí điểm trong quá trình triển khai thực hiện, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải suy nghĩ kỹ, quyết tâm cao, hành động quyết liệt và tìm ra giải pháp phù hợp. Sắp tới, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7, tỉnh tiếp tục đóng góp cho Trung ương về nhiệm vụ trung tâm là đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trong đó, việc đánh giá cán bộ phải đa chiều, liên tục; thực hiện tốt chính sách cán bộ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có không gian cho sự sáng tạo đổi mới. Đồng thời, lưu ý việc thu hút và sử dụng tốt nhân tài. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh vào ngành, lĩnh vực gì để có chính sách ưu tiên thu hút nhân tài phù hợp, thiết thực.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế đối với cán bộ nữ và người dân tộc. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.


                                                              Đức Phượng


Các tin khác


Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa, lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Từ ngày 15 đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Tri có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to. Cảnh báo khả năng xảy ra hiệ tượng lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình rất lớn.

Diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều tối ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du năm 2018. Cuộc diễn tập được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và nhà máy thủy điện Hoà Bình. Tại điểm cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ huy.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Sáng 13/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Cục Thuế tỉnh. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Dựa vào tiềm năng để tăng cường phối hợp, hợp tác với BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

HBĐT) - Sáng ngày 11/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng

(HBĐT) - Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Sở Xây dựng. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các tổ chức Đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết T.Ư khóa XII

(HBĐT) - Sáng 10/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức T.Ư, lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh.